Diplomski studij komunikologije (znanstveni smjer)

Odsjek za komunikologiju

Diplomski sveučilišni studij komunikologije služi produbljivanju i dopunjavanju znanstvenih i stručnih kompetencija na temelju preddiplomskog studija. Konkretni ciljevi su: stjecanje sposobnosti i vještina potrebnih za suradničke i vodeće poslove u komunikacijskim zvanjima (novinara i urednika u medijima, suradnika ili voditelja u odjelima za odnose s javnošću, odnosno agencijama za odnose s javnošću, suradnika ili voditelja na odjelima, odnosno agencijama za tzv. community management, istraživača u agencijama za istraživanje javnoga mnijenja, odnosno tržišta, znanstvenog novaka u istraživačkom timu na sveučilištu ili na znanstveno-istraživačkom institutu); usvajanje znanja potrebnih za samostalnu obradu znanstvenih pitanja kako glede sadržaja tako i metoda; uvođenje u diskurzivni pristup komunikacijskim znanstvenim pitanjima te osposobljavanje za stvaranje samostalnoga i utemeljenoga stajališta u susretu s mnogostrukim znanstvenim teorijama, metodama i učenjima; posebno se stavlja naglasak na interdisciplinarnost kroz integraciju različitih znanstvenih pristupa, produbljivanje etičke svijesti odgovornosti te spoznaje društvenih, gospodarskih i pravnih okvira komunikacijskoga djelovanja.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodologija istraživanja masovne komunikacije (57208)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem]
=> KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (118530)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
5.0 Društveno ponašanje i komunikacija (96364)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Janović, T.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 An Introduction to Global Communication (141160)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bogdanić, S.; Vojković Estatiev, V.
0,0,0
60
(60SJ )
1, 2, 3 INFO
5.0 Explaining Social Behavior (95333) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i globalna sigurnost (64842)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.; Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šišak, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Language, Power and Identity (160959)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Perešin, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
60
(60S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šakić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
60
(60PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (64751)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Psychology of Mass Media and Mass Communication (161208)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mangold, R.; Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta (57214)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje (57250)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mateljak, D.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15PK+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Sociološki aspekti masovne komunikacije (64752)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Djelotvornost medija (57210)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
5.0 Medijski menadžment (57209)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
ECTS KOM-dipl (3988): ZIMK: Specijalistička radna grupa 4.
=> KOM-dipl (3988): Specijalistička radna grupa 4. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije (144890)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
45
(30PK+15S )
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4393): MEDIJI: Specijalistička radna grupa 2.
=> KOM-dipl (4393): smjer-Mediji: Specijalistička radna grupa 2. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Televizijsko novinarstvo (57245)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(30PK )
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4396): OJ: Specijalistička radna grupa 3.
=> KOM-dipl (4396): smjer-OJ: Specijalistička radna grupa 3. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje (57248)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,0,0
30
(30PK )
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 An Introduction to Global Communication (141160)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Explaining Social Behavior (95333)
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i globalna sigurnost (64842)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.; Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šišak, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Language, Power and Identity (160959)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Perešin, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šakić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
60
(60PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (64751)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Psychology of Mass Media and Mass Communication (161208)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mangold, R.; Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta (57214)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje (57250)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mateljak, D.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15PK+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Sociološki aspekti masovne komunikacije (64752)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački projekt (63570)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
1,1,0
30
(15P+15S )
3 INFO
5.0 Kulturološki aspekti masovne komunikacije (63567)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
3 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 An Introduction to Global Communication (141160)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bogdanić, S.; Vojković Estatiev, V.
0,0,0
60
(60SJ )
1, 2, 3 INFO
5.0 Explaining Social Behavior (95333) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i globalna sigurnost (64842)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.; Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šišak, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Language, Power and Identity (160959)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Perešin, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
60
(60S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šakić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
60
(60PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (64751)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Psychology of Mass Media and Mass Communication (161208)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mangold, R.; Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta (57214)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje (57250)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mateljak, D.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15PK+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Sociološki aspekti masovne komunikacije (64752)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (64886)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
0
( )
4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Metodologija istraživanja masovne komunikacije (57208)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1 INFO
ECTS KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem]
=> KOM-dipl (4392): Specijalistička radna grupa 1. [1. sem]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Društveni mediji (118530)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
0,0,0
30
(30S )
1, 2 INFO
5.0 Društveno ponašanje i komunikacija (96364)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Janović, T.
1,1,0
30
(30S )
1, 2 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 An Introduction to Global Communication (141160)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bogdanić, S.; Vojković Estatiev, V.
0,0,0
60
(60SJ )
1, 2, 3 INFO
5.0 Explaining Social Behavior (95333) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i globalna sigurnost (64842)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.; Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šišak, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Language, Power and Identity (160959)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Perešin, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
60
(60S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šakić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
60
(60PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (64751)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Psychology of Mass Media and Mass Communication (161208)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mangold, R.; Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta (57214)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje (57250)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mateljak, D.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15PK+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Sociološki aspekti masovne komunikacije (64752)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Djelotvornost medija (57210)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
5.0 Medijski menadžment (57209)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
2 INFO
ECTS KOM-dipl (3988): ZIMK: Specijalistička radna grupa 4.
=> KOM-dipl (3988): Specijalistička radna grupa 4. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Praktikum - metode istraživanja masovne komunikacije (144890)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
45
(30PK+15S )
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4393): MEDIJI: Specijalistička radna grupa 2.
=> KOM-dipl (4393): smjer-Mediji: Specijalistička radna grupa 2. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Televizijsko novinarstvo (57245)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(30PK )
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4396): OJ: Specijalistička radna grupa 3.
=> KOM-dipl (4396): smjer-OJ: Specijalistička radna grupa 3. [2. sem.]
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Imidž, upravljanje ugledom i lobiranje (57248)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,0,0
30
(30PK )
2 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 An Introduction to Global Communication (141160)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Explaining Social Behavior (95333)
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i globalna sigurnost (64842)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.; Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šišak, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Language, Power and Identity (160959)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Perešin, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šakić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
60
(60PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (64751)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Psychology of Mass Media and Mass Communication (161208)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mangold, R.; Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta (57214)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje (57250)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mateljak, D.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15PK+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživački projekt (63570)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
1,1,0
30
(15P+15S )
3 INFO
5.0 Kulturološki aspekti masovne komunikacije (63567)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
3 INFO
ECTS KOM-dipl (4397): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju komunikologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 An Introduction to Global Communication (141160)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine (66554)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bogdanić, S.; Vojković Estatiev, V.
0,0,0
60
(60SJ )
1, 2, 3 INFO
5.0 Explaining Social Behavior (95333) *
Janović, T.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Geopolitika i globalna sigurnost (64842)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Hrvatski tisak u dijaspori (57237)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Vulić Vranković, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Introduction to Sociolinguistics (133474)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.; Miškulin Saletović, L.
1,1,0
30
(20P+10S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Korporativne komunikacije (125909)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kultura, identitet i globalizacija (57218)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šišak, M.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Language, Power and Identity (160959)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i bioetika (64815)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i djeca (86357)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Mediji i nacionalna sigurnost (57242)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Perešin, A.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
4.0 Metode javne promocije znanosti (57236)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Novi mediji i digitalni marketing (130706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Njemački jezik-govorničke i prezentacijske vještine (96366)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Miškulin Saletović, L.
1,1,0
60
(60S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Povijest hrvatskoga filma (61935)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šakić, T.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
5.0 Veliki režiseri europske kinematografije (64816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5041): MEDIJI
=> KOM-dipl (5041) - Obvezni izborni smjer: Mediji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima (57213)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Politološki aspekti masovne komunikacije (57211)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
4.0 Profesija novinar (praktikum) (57212)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
60
(60PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Proizvodni proces medija (praktikum) (64751)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
0,0,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Psychology of Mass Media and Mass Communication (161208)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mangold, R.; Jurišić, J.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Rizici masovne komunikacije (64749)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Zgrabljić Rotar, N.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
ECTS KOM-dipl (5042): ODNOSI S JAVNOŠĆU
=> KOM-dipl (5042) - Obvezni izborni smjer: Odnosi s javnošću
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta (57214)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Praktikum odnosa s javnošću (64753)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jurišić, J.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
5.0 Pravne i etičke norme odnosa s javnošću (64756)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, Z.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Strateško razmišljanje (57250)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mateljak, D.
1,1,0
30
(30PK )
1, 2, 3 INFO
4.0 Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje (57217)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Labaš, D.
1,1,0
30
(15PK+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji (118528)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
5.0 Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji (118527)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burić, I.
1,1,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
30.0 Diplomski rad (64886)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
0
( )
4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS