O djelatniku
doc. dr. sc. Šime Demo
Zvanje:docent
Telefon:245-7620
Telefon kućni:7620
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://latinissime.hrstud.hr/rei.php
Odsjek : Odsjek za hrvatski latinitet

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen u Rijeci. Diplomirao na studiju latinskog jezika i rimske književnosti i grčkog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao 2008. na istom fakultetu u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, s temom ”Valentnost glagolâ u hrvatskim gramatikama latinskoga” (mentor: prof. dr. Ivo Pranjković, sumentor: prof. dr. Mate Križman).
Od 2004. do 2010. zaposlen na Hrvatskom institutu za povijest kao znanstveni novak na projektima Kanonske vizitacije Senjske i Modruške ili Krbavske biskupije (2004-05), Percepcija Turaka u hrvatskoj latinističkoj historiografiji 16. i 17. st. (2005-06) i Civilna Hrvatska ranog novovjekovlja : društveno-kulturno-politički odnosi (2007-10), a od 2010. kao docent na Hrvatskim studijima. U dva mandata (2010-2012, 2014-2016) pročelnik Odjela za hrvatski latinitet.
Od 2002. na Hrvatskim studijima predavao predmete Latinski jezik, Hrvatski latinitet, Rimska književnost, Pristup latinskom tekstu, Latinski jezik 3 i Latinski jezik 4, Žanrovi latiniteta renesanse, Žanrovi latiniteta humanizma i renesanse, Žanrovi poslijerenesansnog latiniteta, Rimska poezija 1 i Rimska metrika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Latinski jezik 3 - skripta

Latinski jezik 4 - skripta

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS