O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo dva desetljeća. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 17. 3. 2017. u 10:14
Pavel Gregorić

Svojim priopćenjem koje je 16. ožujka 2017.  objavio na glavnoj internetskoj stranici Hrvatskih studija, privremeni pročelnik Hrvatskih studija, izv. prof. dr. sc. Mario Grčević, pokušao je umanjiti opći dojam o štetnim učincima svojega istupa na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, održanoj dva dana ranije, koje je prouzročio ne samo studiju filozofije nego i Hrvatskim studijima u cjelini kojima je imenovani čelnik. Osim što sadrži niz nejasnih i zbunjujućih tvrdnja, u tom se priopćenju prešućuju ključne činjenice o ulozi samog pročelnika u donošenju spomenute odluke Senata.

Naš privremeni pročelnik objašnjava što se dogodilo na sjednici Senata 14. ožujka 2017., tj. kako je došlo do izglasavanja odluke, do sada nezabilježene u analima Zagrebačkog sveučilišta, da se odbije prijedlog stručnog vijeća sastavnice – u danom slučaju Privremenog znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija – o 15 upisnih mjesta za preddiplomski studij filozofije, te da se jedan uspješan i respektabilan studijski program jednostavno ukine, sljedećim riječima:

„Na sjednici Senata svi su bili pismeno i/ili usmeno upoznati s prijedlogom Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija. O njem sam govorio i ja, a glasovao sam slijedeći interese Hrvatskih studija kao cjeline unutar Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s prijedlogom Rektorskoga kolegija.“

Dakle, privremeni pročelnik navodi da je i on govorio o prijedlogu Znanstveno-nastavnog vijeća, ali prešućuje što je govorio. Zato bi bilo pošteno da javnosti, a osobito studentima i nastavnicima filozofije, sam kaže što je točno izrekao. To se osobito odnosi na onaj dio njegove rasprave koji se ticao studija filozofije i nastavnika tog studija, ali i na njegovu reakciju na istup jednog člana Senata koji nikako nije mogao razumjeti zašto se čelnik jedne sastavnice sveučilišta toliko trudi osporiti službeni prijedlog stručnog vijeća te iste sastavnice čije odluke je dužan provoditi (kako to, u slučaju Hrvatskih studija, propisuje i temeljni pravni akt ustanove). Podsjećamo, Privremeno znanstveno-nastavno vijeće na svojoj sjednici od 30. siječnja 2017. jednoglasno je, uključujući i privremenog pročelnika i predstavnike sveučilišnih tijela, donijelo odluku o prijedlogu upisnih kvota za sve studije Hrvatskih studija.

Nadalje, umjesto da objasni kako je moguće „slijediti interese Hrvatskih studija kao cjeline“, a ujedno biti „u skladu s prijedlogom Rektorskog kolegija“ (tj. s prijedlogom da se ukine jedan studijski program Hrvatskih studija), privremeni pročelnik, potpuno neočekivano, izjavljuje „da će se novi studijski program (?!) koji će se izvoditi na reformiranom Odsjeku za filozofiju (?!) razviti tako da bude u skladu s misijom Hrvatskih studija te da će uključivati filozofsku tradiciju i baštinu kakva se stoljećima ostvarivala na hrvatskom kulturnom prostoru.“

Ostavimo po strani „novi studijski program“ i „reformirani Odsjek za filozofiju“ – sintagme koje mogu izazvati samo čuđenje i zabrinutost, kako kod studenata filozofije tako i kod njihovih nastavnika. Ostavimo po strani i najavu smjera u kojem će se taj novi odsjek razvijati. Tko god pročita dvije rečenice o misiji Hrvatskih studija (dostupne na mrežnim stranicama HS-a) lako će ustanoviti da je već postojeći studijski program filozofije Hrvatskih studija u savršenom skladu s tom misijom, pa je potpuno nejasno zašto ga je trebalo ukinuti (što, naravno, ne znači da se, kao i drugi studijski programi, nije mogao popravljati i dorađivati).

Na kraju svog priopćenja, opravdavajući to „brojnim upitima“, privremeni pročelnik neočekivano spominje upravnu tužbu koju je, u ime osmero zaposlenika Hrvatskih studija, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja podnio protiv odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu o promjeni pravnog statusa Hrvatskih studija. Pa tako tvrdi da je tužba podnesena „samovoljno, bez znanja i razgovora s upravom Hrvatskih studija.“ Što se tiče neznanja uprave Hrvatskih studija o tužbi, odnosno o izostanku razgovora zaposlenika s upravom o tom problemu, privremeni pročelnik kao da je zaboravio na dvije činjenice: (1) da je odluku o promjeni pravnog statusa Hrvatskih studija donio Senat, na čijem čelu je rektor i (2) da je dana 23. siječnja 2017. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja uputio rektoru dopis u kojem ga, u ime zaposlenika Hrvatskih studija, upozorava na neosnovanost i nezakonitost te odluke, te ga moli da spornu odluku ponovno razmotri. Niti je na taj dopis ikad stigao odgovor niti je sporna odluka ponovno razmotrena. Ne znamo je li rektor o tom dopisu obavijestio privremenog pročelnika. Ako nije, očito postoji problem u komunikaciji između rektora i privremenog pročelnika. Ako jest, zašto privremeni pročelnik nije pozvao na razgovor sindikalnog povjerenika Hrvaskih studija, ili čak sve zaposlenike – članove sindikata u čijem interesu je poslan navedeni dopis. Možda iz istih razloga zbog koji već mjesecima izbjegava komunikaciju s članovima Odjela/Odsjeka za filozofiju, i to do te mjere da ih izbjegava čak i pismenim putem informirati o odlukama Privremenog znanstveno-nastavnog vijeća – u kojem Odsjek nema ni jednog jedinog predstavnika! – koje ih se tiču na najneposredniji mogući način.

Popis obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS