Kritičko mišljenje u društvenim i humanističkim znanostima
Šifra: 159721
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić
Izvođači: Edi Pavlović - Metodičke vježbe
Dragana Sekulić - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Metodičke vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Obrađujući tri grupe tema (greške u zaključivanju i neformalna logika, formalna logika, te praktične primjene formalnih alata) studenti će usvojiti znanja i vještine potrebne za poticanje kritičkog mišljenja kod učenika, odnosno razviti sposobnost organiziranja nastave koja naglasak stavlja na učenje kroz samostalno razmišljanje, razumijevanje problema i mogućih rješenja, te oblikovanje i analizu argumenata.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi;
vještina obrade različitih sadržaja na način koji potiče proces učenja kroz kritičku analizu, za razliku od jednostavnog memoriranja
vještina uočavanja strukturalnih sličnosti raznorodnih argumenata, te poticanje samostalnog prepoznavanja i formuliranja bitnih elemenata problemskih zadataka i situacija
poznavanje osnovnih kognitivnih pristranosti i najčešćih pogrešaka u argumentiranju
korištenje kritičke rasprave u nastavi
razvijanje vještine analize i procjene, te ispravnog oblikovanja argumenata

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja)
razumjeti temelje formalne i neformalne logike koji omogućavaju prepoznavanje i isticanje primjera dobrih, odnosno uvjerljivih argumenata prilikom obrade gradiva različitih predmeta
ispravno prepoznati i upotrijebiti prikladne formalne alate pri izgradnji i analizi argumenata
ispravno procijeniti i objasniti kognitivne prečace u zaključivanju
razvijanje vještina organiziranja nastave na način koje potiče kritičko mišljenje: učenje kroz samostalno istraživanje, oblikovanje i analiza argumenata, problemski pristup, kritička rasprava.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:

1. Inferencijsko znanje, zaključivanje i argumentiranje: prepoznavanje sudova i njihovo spajanje u argumente.
2. Deduktivno zaključivanje, logika sudova.
3. Svojstva sudova: istinitost i neistinitost, te tautologičnost, kontingentnost i kontradiktornost.
4. Odnosi sudova: konzistentnost i nekonzistentnost, ekvivalencija.
5. Od sudova do argumenata: valjanost i nevaljanost, očuvanje istine.
6. Neformalna logika: pogreške u načinu argumentiranja.
7. Neformalna logika: pogreške u relevanciji.
8. Metode izgradnje valjanih argumenata, premise, izravni i neizravni dokazi.
9. Vrste prirodne dedukcije.
10. Svojstva i odnosi: logika predikata, logički kvadrat.
11. Razmišljanje sa i bez modela.
12. Zaključivanje o zaključivanju: potpunost, pouzdanost, teorija dokaza.
13. Primjena 1: strategije izgradnje argumenata.
14. Primjena 2: strategije opovrgavanja argumenata.
15. Individualni i društveni značaj kritičkog mišljenja, te studentska procjena uspješnosti metoda koje su korištene u kolegiju.
Literatura:
  1. Barwise, Jon, Etchemendy, J., (2002), Language, Proof and Logic, Stanford, CSLI Publications, Seven Bridges Press
  2. Sekulić, Dragana, Neformalna logika, (skripta) 1
  3. Kahneman, Daniel, (2013), Misliti, brzo i sporo, Zagreb, Mozaik knjiga d.o.o.
1. semestar Ne predaje se
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

2. semestar
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

3. semestar Ne predaje se
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

4. semestar
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

5. semestar Ne predaje se
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija

6. semestar
FIL (1826): Izborni kolegiji - Redovni studij - Filozofija
SOC (1770) - Izborni kolegiji (2.) - Redovni studij - Sociologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS