Komunizam u 20. stoljeću
Šifra: 158317
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Lučić
Izvođači: Josip Mihaljević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Glavni cilj predmeta je stjecanje znanja i vještina potrebnih za razumijevanje fenomena komunizma. Uz predstavljanje povijesti komunizma, od njegovih filozofskih ishodišta u 19. stoljeću do raspada komunističkih poredaka krajem 20. stoljeća u Europi, student će po završetku slušanja kolegija moći razumjeti osnovne probleme vezane za taj fenomen. Prigodom slušanja kolegija studente će se poticati na samostalno artikuliranje stavova, unaprjeđenje kritičkog razmišljanja te stjecanje vrijednosnih stavova prema toj totalitarnoj ideologiji i njenim povijesnim artikulacijama.

Studenti će moći:
Objasniti i kritički vrednovati povijesni proces pokušaja ostvarenja ciljeva komunističkih ideja,
Identificirati osnovne probleme interpretacije komunizma kao povijesne pojave,
Kritički vrednovati dosadašnje historiografske napore u prikazivanju povijesti komunizma,
Proizvesti samostalne zaključke o pojedinim događajima i procesima,
Ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja povijesti komunizma,
Interpretirati pojedine povijesne izvore,
Primijeniti stečeno znanje kolegija za podučavanje drugih.

Nakon određenog razdoblja učenja na kolegiju student će biti u mogućnosti:
Analizirati i artikulirati ključne odrednice komunizma kao povijesnog fenomena
Definirati osnovne probleme vezane za fenomen komunizma
Razlikovati određene važnije dokumente komunističke provenijencije koji su značajno odredili zbivanja u 20. stoljeću
Argumentirati važnost pojedinih izvora za shvaćanje utjecaja koji je taj fenomen imao na povijest 20. stoljeća
Prepoznati utjecaj fenomena komunizma na današnju političku kartu svijeta
Prepoznati utjecaj fenomena komunizma na povijesna zbivanja na hrvatskim prostorima u 20. stoljeću
Razviti kritički stav prema totalitarnim ideologijama i porecima koji iz njih izviru.

Studenti su obavezni redovito pohađati i sudjelovati u nastavi, a njihova će se aktivnost pratit će se tijekom čitavog semestra. Završni ispit bit će u formi usmene provjere znanja.
Dolasci i sudjelovanje čine 25 % ukupne ocjene.
Završni ispit čini 75 % ukupne ocjene.

Kroz održavanje nastave pratit će se aktivnost svakog studenta. Studenti će čitati određene tekstove i povijesne izvore te sudjelovati u raspravama na seminarima. U cilju motivacije studenata za rad u kolegiju, a temeljem evidencije dolazaka i zalaganja na seminarima studenti će moći utjecati na 25 % svoje konačne ocjene. Na zadnjem predavanju iznijet će se evaluacija studentskog rada te se raspraviti o formatu završnog ispita. Studentima će se pokazati primjeri pitanja koji bi se mogli pojaviti na usmenom ispitu.
Literatura:
1. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

2. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

3. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

5. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 10. 7. 2017. u 10:01
Josip Mihaljević

Obavještavaju se studenti da će ispitni rok iz kolegija Komunizam u 20. stoljeću, zakazan za 14. srpnja u 17:30 h, biti održan tri i pol sata ranije, u 14:00 h istoga dana.

Objavljeno: 21. 11. 2016. u 15:52
Josip Mihaljević

Obavještavaju se polaznici kolegija Komunizam u 20. stoljeću da dr. sc. Josip Mihaljević, zbog nepredviđenog službenog puta, nije u mogućnosti održati nastavu u utorak 22. studenog u predviđenom terminu od 17:30h. termin nadoknade bit će dogovoren kasnije u dogovoru s polaznicima.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS