Mitovi i religijski običaji staroga vijeka
Šifra: 38112
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Tomorad
Izvođači: Eva Katarina Glazer - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,1,0

U dogovoru sa studentima upisanim na predmetu, nastavnik će osigurati što veći broj elemenata nastave na engleskom jeziku, odnosno istovremeno i na engleskom i na hrvatskom za mješovite grupe (dvojezični nastavni materijali i dvojezični ispiti). Razina 2 također uključuje dodatni individualni rad sa stranim studentima (slično kao i razina 1) za nastavne elemente koji se drže na hrvatskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Opis predmeta
Ciljevi predmeta su upoznati studente sa sumerskim, hetitskim, kanaanskim, staroiranskim i egipatskim mitovima i religijskim običajima.

Razina e-učenja 1
Razina engleskog 2

Opće kompetencije
Nakon uspješno završenog studija studenti će moći definirati povijesne procese drevnih naroda; navesti osnovne karakteristike književnosti drevnih naroda (s posebnim naglaskom na mitološke tekstove); nabrojati glavne likove iz mitoloških tekstova; raspravljati o povijesnom kontekstu nastanka određenih tekstova.

Ishodi učenja
1. identificirati najvažnije teme iz mitoloških tekstova Starog istoka,
2. navesti mitološke tekstove,
3. objasniti kontekst nastanka mitoloških tekstova,
4. navesti važnije izvore koji opisuju razvoj religija na prostora Bliskog istoka u predmetnom razdoblju,
5. identificirati događaje koji su rezultirali nastankom pojedinih mitoloških tekstova i legendi,
6. usporediti procese i razvoj religijskih vjerovanja s obzirom na različita društvena, politička i kulturna okruženja.


Tjedni plan nastave
1. Uvodno predavanje; upoznavanje s predmetom i literaturom; kratki uvod u semitske jezike i kronološki prikaz pismene povijesti.
2. Sumerski tekstovi, mitovi i bogovi.
3. Mitovi o postanku svijeta; studenti pripremaju izlaganje o mitovima koji se bave tematikom stvaranja svemira, svijeta i čovjeka, a zamisao je da su obuhvaćeni važniji mitovi sa svih kontinenata; moguće je izraditi seminar u paru, odnosno u grupi; rasprava.
4. Mitovi o postanku čovjeka.
5. Hetitski tekstovi, mitovi i bogovi.
6. Sveopći potop; studenti pripremaju izlaganje o mitovima koji obrađuju tematiku potopa; moguće je izraditi seminar u paru, odnosno u grupi, rasprava.
7. Kanaanski, feničanski i aramejski tekstovi, mitovi i bogovi.
8. Egipatski tekstovi, mitovi i bogovi.
9. Podzemlje, mitovi o zagrobnom životu, pitanje uskrsnuća i eshatologije.
10. Nova godina-ponavljanje kozmogonije.
11. Staroiranski i arapski tekstovi, mitovi i bogovi.
12. Najpoznatiji heroji iz mitova; studenti imaju mogućnost pripremiti izlaganje o heroju po vlastitom izboru, ukoliko žele popraviti rezultate prijašnjih seminara ili ukoliko su bili opravdano spriječeni dolaziti na nastavu; rasprava.
13. Mitološka bića i čudovišta; studenti pripremaju izlaganje o najpoznatijim mitološkim bićima; rasprava.
14. Sveta mjesta, prinošenje žrtve, oltari i svetišta.
15. Zaključno predavanje terenska nastava u Arheološkom muzeju u Zagrebu.


Ocjenjivanje
Aktivnost studenata pratit će se tijekom čitavog semestra. Nastavu je obavezno pohađati. Tijekom nastave studenti imaju obavezu napisati seminarski rad i ukratko ga izložiti na nastavi. Ispit je usmeni.
Literatura:
 1. Armstrong, K. Kratka povijest mita, Zagreb, 2005.,
  Eliade, M. Od kamenoga doba do eleuzinskih misterija (Povijest vjerovanja i religijskih ideja), Dio 1, Zagreb, 2006.; - odabrana poglavlja
  Storm, R. Enciklopedija mitologija istoka, Rijeka, 2002;
Preporučena literatura:
 1. Barnett, M. Bogovi i mitovi staroga svijeta : arheologija i mitologija Egipta, Grčke i Rima, Rijeka, 2000.;
  Campbell, J. Moć mita : (razgovor s Bill Moyersom), Zagreb, 2001.;
  Cambell J. Junak s tisuću lica, Zagreb, 2009.
  Eliade, M. Aspekti mita, Zagreb, 2004.; Gray, J. Mitologija Bliskog istoka, Opatija, 1987;
  Hathaway, N. Vodič kroz mitologiju : priručnik za bolje upoznavanje čudesnog svijeta bogova, božica, čudovišta i heroja, Zagreb, 2006.;
  Leick, G. A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology, London, 1991.;
  Uranić, I. Ozirisova zemlja : egipatska mitologija i njezini odjeci na zapadu, Zagreb, 2005.
  Massey G. Egipatska knjiga mrtvih : misteriji Amente, Zagreb, 2008.;
  Matasović, R. Kultura i književnost Hetita, Zagreb, 2000.;
1. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

2. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

3. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

4. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

5. semestar
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest

6. semestar Ne predaje se
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
POV (1833) - Izborni kolegiji / radne grupe - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS