Mozak, znanje i obrazovanje
Šifra: 130601
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec
Izvođači: Martina Knežević - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni cilj predmeta je upoznati studente/ice s najnovijim spoznajama o mozgu, s naglaskom na ulogu okoline, obrazovanja i iskustva u oblikovanju ponašanja i učenja. Predmet je namijenjen studentima/icama s malo ili bez znanja iz biologije i psihologije te je prikladan za istraživače i nastavnike zainteresirane za interdisciplinaran pristup obrazovanju i poučavanju. Studenti/ice će imati priliku istražiti odnos između kognitivne neuroznanosti (znanosti o mozgu i ponašanju) i obrazovanja (kao i drugih znanstvenih područja) kroz interdisciplinarno gledište te upoznati poteškoće i izazove s kojima se suočavaju stručnjaci obrazovnih znanosti prilikom pokušaja primjene dostignuća iz jedne znanstvene discipline na drugu. Studenti/ice će moći bolje razumjeti kako rezultate suvremenih istraživanja mogu primijeniti u nastavi i istraživanju. Predmet stavlja snažan naglasak na interdisciplinarnom dijalogu i usredotočuje se na premošćivanje prepreka između istraživanja i prakse.

Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita, očekuje se da će studenti moći:
- objasniti važnost mozga i kognitivne neuroznanosti za obrazovne programe i praksu
- analizirati i pravilno interpretirati najnovije modele, saznanja i teorijske pristupe iz interdisciplinarnog područja o međudjelovanju uma, mozga i obrazovanja
- prepoznati, nabrojati i objasniti ulogu osnovnih struktura ljudskog mozga
- opisati moderne metode snimanja i oslikavanja moždanih funkcija
- razdvojiti i objasniti znanstvene činjenice od mitova o mozgu
- implementirati znanje o razvoju mozga u svakodnevno poučavanje kroz primjerene nastavne metode, strategije i aktivnosti
- prilagoditi nastavu učenicima s obzirom na njihove individualne razvojne potrebe
- argumentirati važnost učenja i poučavanja od najranije dobi i značajnost cjeloživotnog učenja za razvoj i funkcioniranje mozga
- objasniti utjecaj okoline na razvoj i funkcioniranje mozga

Teme po tjednima:
1 Čemu služi mozak: pregled glavnih tema interdisciplinarnog područja, povijesni pregled, važnost poznavanja najvažnijih rezultata istraživanja iz različitih znanstvenih područja, mogućnost primjene u poučavanju i obrazovanju, cilj i definiranje područja;
2 Mozak kroz slike i valove: prikaz metoda koje se koriste pri istraživanju mozga - EEG, MEG, PET, MRI, fMRI;
3 Razbijanje mitova o mozgu: koristimo samo 10% mozga, oštećenja mozga su uvijek trajna, mozak ne može stvarati nove stanice, slušanje Mozarta čini nas pametnijima, osobnost je rezultat dominacije lijeve ili desne moždane polutke, ljudi imaju najveći mozak, nakon uzimanja droge u mozgu nastaju rupe, konzumiranje alkohola ubija stanice u mozgu, rješavanje križaljki čini mozak mlađim;
4/5 Abeceda mozga: unutarnji i vanjski mozak, neuroni i prenošenje informacija, moždane polutke i dominacija, muški mozak, ženski mozak, razlikujemo li se od ostalih živih bića, kad mozak spava;
6/7 Mozak koji se razvija: djetinjstvo i adolescencija, stvaranje novih stanica, selidba neurona i razdvajanje, ubrzavanje prijenosa informacija, stvaranje veza, maturacija i iskustvo, kada početi s poučavanjem i obrazovanjem, promjene u mozgu tijekom učenja, pamćenje, dosjećanje i znanje;
8 Plastičnost mozga i cjeloživotno učenje: može li mozak učiti nakon puberteta, mozak i starenje, fitness i kognitivna brzina, briga o mozgu;
9 Mozak koji govori: usvajanje govora i jezika, procesiranje riječi, što se događa u mozgu kad vidimo, pročitamo ili izgovorimo riječi, kojom polutkom govorimo a kojom slušamo, što "kažu" majmuni, dvojezičnost i višejezičnost, možemo li naučiti novi jezik nakon 30ih, prikaz slučajeva "divlje" djece tj. napuštene djece koja su odrastala bez prikladne skrbi;
10 Emocionalni mozak: kako emocije utječu na mozak, emocionalna kompetencija, zašto učimo, motivacijski krugovi u mozgu, droga i ovisnost, mehanizmi samokontrole u mozgu, stres i mozak, strah i anksioznost;
11 Mozak koji donosi odluke: prednji mozak i izvršne funkcije, započinjanje aktivnosti, planiranje, odabir ciljeva, donošenje odluka, inhibicija, fleksibilno rješavanje problema, ozljede prednjeg mozga;
12 Društveni mozak: kako okolina oblikuje mozak, kako primamo i oblikujemo informacije o svojoj okolini, socijalna inteligencija i učenje, stvaranje dojmova;
13 Drugačiji mozak: trauma glave i ozljede mozga, jezično-govorni poremećaji, autizam, Down sindrom, hiperaktivnost i poremećaji pažnje, Alzheimerova bolest, senilna demencija, prikazi slučajeva;
14 Neobični mozak: darovitost, kreativnost, inteligencija, prikaz poznatih osoba s "neobičnim" mozgom

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata/-ica:
Tijekom semestra organizirat će se dva kolokvija, od kojih će svaki obuhvatiti polovinu gradiva i nosi 40% konačne ocjene (ukupno 80% konačne ocjene). Izlasci na kolokvije nisu obavezni, no kolokviji se održavaju tijekom obavezne nastave, u terminima koji će biti na vrijeme najavljeni. Granica prolaznosti kolokvija je 50%. Studenti koji nisu izašli na oba kolokvija, ili na nekom od kolokvija nisu prošli prag od 50%, kao i studenti koji nisu zadovoljni svojom ocjenom, trebaju izaći na završni ispit za vrijeme ispitnih rokova. Studenti koji su na oba kolokvija prošli granicu od 50% i prihvaćaju pripadajuću ocjenu, oslobođeni su od izlaska na završni ispit. Granica prolaznosti na završnom ispitu također je 50%. 20% bodova studenti mogu prikupiti redovitim dolaženjem na nastavu, izradom seminarskog rada prema zadanoj temi te sudjelovanjem u raspravama i aktivnošću na satu.
Literatura:
 1. 1. Sousa, D.A. (2010) Mind, Brain, and Education: Neuroscience Implications for the Classroom (Leading Edge). Bloomington, USA: Solution Tree Press.
  2. Tokuhama-Espinosa, T. (2011) Mind, Brain, and Education Science: A Comprehensive Guide to the New Brain-Based Teaching. New York, USA: W. W. Norton & Company.
  3. Blakemore, SJ and Firth, U. (2005) The Learning Brain: Lessons for Education. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
Preporučena literatura:
 1. Knjige:
  - Sax, O (1998) Čovjek koji je ženu zamijenio šeširom. Hrvatski Leskovac: KruZak
  - Sousa, DA (2011) How the Brain Learns. Thousand Oaks, California: A SAGE Company
  - Wolfe, P (2010) Brain Matters: Translating Research into Classroom Practice. Alexandria, Virginia, USA: ASCD books.
  - Organization for Economic Cooperation and Development OECD (2007) Understanding the Brain: The Birth of a New Learning Science

  Znanstveni radovi:
  - Adolphs, R (2001) The neurobiology of social cognition. Current Opinion in Neurobiology, 11: 231-239.
  - Best, JR, Miller, PH & Naglieri, JA (2011) Relations between executive function and academic achievement from ages 5 to 17 in a large, representative national sample. Learning and Individual Differences, 21: 327-336.
  - Blakemore, SJ (2008) The social brain in adolescence. Nature Reviews Neuroscience, 9: 267-277.
  - Brown, TT & Jernigan, LJ (2012) Brain Development during the Preschool Years. Neuropsychology Review, 22: 313-333.
  - Crone, EA & Dahl, RE (2012) Understanding adolescence as a period of social-affective engagement and goal flexibility. Nature Reviews Neuroscience, 13(9): 636-650.
  - Johnson, MH (2001) Functional brain development in humans. Nature Reviews Neuroscience, 2: 475-483.
  - Fischer, KW (2008) Dynamic cycles of cognitive and brain development: Measuring growth in mind, brain and education. In A. M. Battro, K. W. Fischer & P. Lena (Eds.), The Educated Brain (pp. 127-150). Cambridge U.K.: Cambridge University Press.
  - Fischer, KW (2009) Mind, Brain and Education: Building a Scientific Groundwork for Learning and Teaching. Mind, Brain and Education, 3(1): 3-16.
  - Goswami, U (2006) Neuroscience and education: from research to practice? Nature Reviews Neuroscience, 2-7.
  - Kostović, I i sur. (2005) Razvitak i strukturna plastičnost čovjekova mozga. Medicina, 42(41): 5-12
  - McEwen, BS (2007) Physiology and Neurobiology of Stress and Adaptation: Central Role of the Brain. Physiological Reviews, 87: 873-904.
  - Moran, JM (2013) Lifespan development: The effects of typical aging on theory of mind. Behavioural Brain Research, 237: 32-40.
  - Stiles, J & Jernigan, TL (2010) The Basics of Brain Development. Neuropsychology Review, 20: 327-348.
  - Tsujimoto, S (2008) The Prefrontal Cortex: Functional Neural Development During Early Childhood. Neuroscientist, 14(4): 345-358.
  - Toga, WA, Thompson, PM & Sowell, ER (2006) Mapping brain maturation. Trends in neuroscience, 29(3):: 148-159.
  - Rubia, K (2013) Functional brain imaging across development. European Child and Adolescent Psychiatry, 22: 719-731.
  - Zaidi, ZF (2010) Gender Differences in Human Brain: A Review. The Open Anatomy Journal, 2:37-55.
  - Yurgelun-Todd, D (2007) Emotional and cognitive changes during adolescence. Current Opinion in Neurobiology,17(2): 251-257.
1. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

2. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

3. semestar Ne predaje se
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija

4. semestar
PSI (1860) - Izborni kolegiji - Redovni studij - Psihologija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS