Pregled povijesti hrvatske književnosti
Šifra: 57149
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Davor Piskač
Izvođači: Davor Piskač - Seminar

Davor Piskač - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave
Pojam hrvatske književnosti i književna razdoblja
Počeci hrvatske književnosti, srednjovjekovna književnost (lektira: Bašćanska ploča)
Renesansa (lektira: Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje)
Barok (lektira: I. Gundulić: Suze sina razmetnoga)
Prosvjetiteljstvo i klasicizam (lektira: M.P. Katančić: Jesenji plodovi)
Hrvatski romantizam (narodni preporod i ilirizam) (lektira: I. Mažuranić: Smrt Smail age Čengića)

Protorealizam (Šenoino doba) (lektira: A. Šenoa: Zlatarovo zlato)
Realizam (lektira: A. Kovačić: U registraturi)
Moderna (lektira: A. G. Matoš: Camao)
Avangarda (lektira: A. B. Šimić: Preobraženja, zbirka pjesama)
Hrvatska književnost od 1929. do 1952. (lektira: Miroslav Krleža: Gospoda Glembajevi)
Druga moderna (lektira: Ranko Marinković: Kiklop)
Hrvatski postmodernizam od 1970. do 1990. (lektira: Ivan Aralica: Psi u Trgovištu)
Suvremena hrvatska književnost (Miro Gavran: Zaboravljeni sin)


Obveze studenata
1. Studenti su obvezni pohađati nastavu, najmanje 70%.
2. Studenti su obvezni održati izlaganje uz ppt do kraja predavanja, odnosno do 7. Lipnja 2017.
3. Studenti su obvezni napisati dva eseja i biti pozitivno ocijenjeni iz njih kako bi dobili 60% ocjene.
4. Zadnji rok za predaju eseja je 15 dana prije zadnjeg roka u rujnu 2017.

UVJETI ZA POTPIS!!!
Studenti moraju biti prisutni na 70% nastave i održati izlaganje.

ECTS bodovi
Pohađanje nastave 1 bod (20% ocjene)
Održavanje izlaganja (ppt) 1 bod (20% ocjene)
Esej 1 = 1,5 bod (30% ocjene)
Esej 2 = 1,5 bod (30% ocjene)

Zaključna ocjena (kada se zbroje svi postoci pohađanja, aktivnosti, I dvaju eseja)

0 do 50% = nedovoljan (1)
51 do 60% = dovoljan (2)
61 do 80% = dobar (3)
81 do 90% = vrlo dobar (4)
91 do 100% = izvrstan (5)

Studenti su dužni napisati dva eseja.

PRVI ESEJ MORA BITI POSLAN na adresu kroatologija@gmail.com najkasnije dva tjedna prije prije bilo kojega službenoga ispitnoga roka objavljenog na stranicama HS.

Za prvi se esej može birati između tri ponuđene teme:

1. Utjecaji antike u hrvatskoj srednjovjekovnoj, renesansnoj i baroknoj književnosti.
2. Lik žene u srednjovjekovnoj, renesansnoj i baroknoj književnosti.
3. Razvoj drame u hrvatskoj književnosti

DRUGI ESEJ MORA BITI POSLAN na adresu kroatologija@gmail.com najmanje dva tjedna prije bilo kojega službenoga ispitnoga roka.

Za drugi se esej može birati između tri ponuđene teme:
1. Sukob razuma i osjećaja u književnosti romantizma.
2. Odnos društvenoga sustava prema pojedincu u književnosti realizma.
3. Utjecaj avangarde na suvremenu književnost.

Ove teme eseja su načelne te se mogu modificirati uz suglasnost nastavnika.

Svaki esej treba imati od 1.200 do 1.500 riječi (3 do 4 stranice).

Svaki esej se boduje bodovima od 1 do 30. Iz svakoga područja esej može dobiti najviše bodova koliko je naznačeno.

= Pismenost (Esej ima najviše 5 pravopisnih i gramatičkih pogrešaka)= 2 boda
= Uporaba jezika (Koristi se stručni jezik i metajezik na akademskoj razini)= 2 boda
= Teorijska literatura (U popisu korištene literature navesti najmanje 2 naslova teorijske literature)= 2 boda
= Djela iz književnosti (U popisu korištene literature navesti najmanje 1 naslov književnoga djela) = 2 boda
= Jasno i dobro razumijevanje teme (Tema je jasno obrazložena u uvodu eseja) = 3 boda
= Pokazivanje znanja (Najmanje tri tvrdnje u eseju su jasno navedene) = 3 boda
= Dokazivanje znanja (Tvrdnje su dokazane uporabom teorijske literature. Ukoliko tvrdnja nije potkrijepljena teorijskom literaturom, ne dobiva se bod)= 3 boda
= Oprimjerivanje citatima iz književnih djela (U svrhu oprimjerivanja citiraju se adekvatni dijelovi iz književnih djela, najmanje 2 citata)= 4 boda
= Originalnost pristupu temi (Iznosi se barem jedna originalna ideja u eseju)= 4 boda
= Dokazivanje originalnih ideja (Originalna ideja se dokazuje uporabom navedene literature) = 5 bodova.

Eseji se šalju na e mail: kroatologija@gmail.com

VAŽNA NAPOMENA!

Esej se mora poslati na adresu kroatologija@gmail.com najmanje 15 DANA prije službenoga roka. Taj dan eseji moraju biti poslani do 20:00!
Eseji koji budu poslani nakon navedenoga vremena, neće se uzimati u obzir za ocjenjivanje na tekućem ispitnom roku.
Ispitni rokovi za 2017.
14. 6. 2017. (zadnji dan predaje eseja 31. 05. 2017.)
28. 6. 2017. (zadnji dan predaje eseja 14. 06. 2017.)
8. 9. 2017. (zadnji dan predaje eseja 25. 08. 2017.)
15. 9. 2017. (zadnji dan predaje eseja 01. 09. 2017.)
Literatura:
  1. Slobodan Prosperov Novak; Povijest hrvatske književnosti; Golden marketing TK, Zagreb (2003)
Preporučena literatura:
  1. Miroslav Šicel; Povijest hrvatske književnosti; Moderna vremena (2009), str. 232
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 21. 11. 2016. u 15:46
Davor Piskač

Konzultacije su srijedom od 16 do 16:30.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS