Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija
Šifra: 53900
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Irena Klasnić
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta osposobljavanja studenta za primjenu pravnih propisa u području odgoja i obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi, za razumijevanje porijekla i svrha tih propisa te za vođenje pedagoške dokumentacije.
Literatura:
  1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi;
  2. Zakon o osnovnom školstvu;
  3. Zakon o srednjem školstvu;
  4. Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja rada učenika u osnovnoj i srednjoj školi;
  5. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje;
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
Obavezni predmet - Redovni smjer - Nastavnički
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) - Redovni studij - Psihologija
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) - Redovni studij - Psihologija
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) - Redovni studij - Psihologija
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL) - Redovni studij - Psihologija
FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer) - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti
Objavljeno: 17.02.2016. u 13:57
Renata Burai

Poštvovane studentice i studenti,

obavještavam vas da ću ocjene iz predmeta Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija upisivati u indeks do 19. veljače 2016. do 16,00 sati u uredu br. 24.

Lijep pozdrav,

Renata Burai

Objavljeno: 09.10.2015. u 11:04
Uređeno: 09.10.2015. u 11:05
Renata Burai

1) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – na snazi od 30.12.2014.

NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14

2) NACIONALNI OKVIRNI KURIKULUM ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE TE OPĆE OBVEZNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE, Zagreb, 2011.

              3) DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD

 OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93.,29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.)

             4)DRŽAVNI PEDAGOŠKI STANDARD SREDNJOŠKOLSKOG SUSTAVA

ODGOJA I OBRAZOVANJA  (Narodne novine” broj 63. od 02.06.2008. i broj 90. od 21.07.2010., u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu)

5) PRAVILNIK O SADRŽAJU I OBLIKU SVJEDODŽBI I DRUGIH JAVNIH ISPRAVA TE PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA (»Narodne novine« br. 87/08 i 86/09) te članka 5. stavaka 2. i 3. i članka 39. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine« br. 30/09)

6) PRAVILNIK O NORMI RADA NASTAVNIKA U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09. i 92/10.)

7) PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU (»Narodne novine«, broj 59/90., 26/93., 27/93., 7/96., 59/01. i 114/01.) i članka 80. stavka 5. Zakona o srednjem školstvu  (»Narodne novine« broj, 19/92., 27/93., 50/95., 59/01. i 114/01.)

8) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu

 ("Narodne novine" broj 59/90. i 27/93.) te članka 83. stavka Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" br. 19/92., 26/93., 27/93. i 50/95.)

9) PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10. i 105/10. - ispr.)

10)PRAVILNIK O IZVOĐENJU IZLETA, EKSKURZIJA I DRUGIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI IZVAN ŠKOLE (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.)

11)ZAKON O STRUČNO-PEDAGOŠKOM NADZORU

(“Narodne novine”, broj 73/97)

12) ZAKON O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI (»Narodne novine«, br. 50/95. i 73/97.).

13) PRAVILNIK O OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU („Narodne novine“, broj 24/15)

http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=754:zakoni&catid=97:zakoni&Itemid=72

http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&id=755&Itemid=73

 

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS