Povijest Vojne krajine
Šifra: 133586
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Kristina Milković
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je problematizacija povijesti Vojne krajine u Hrvatskoj u njenim vojnim, socioekonomskim i pravnim osobitostima od njezina postupnog formiranja tridesetih godina 16. stoljeća do ukidanja 1881. godine. Studente se želi upoznati s povijesnim procesima u Vojnoj krajini koji su rezultirali nastankom njenih vojnih i socioekonomskih specifičnosti po kojima se razlikovala ne samo od društva u Banskoj Hrvatskoj nego i od ostatka vojne snage Habsburške Monarhije.
Literatura:
  1. Holjevac, Željko - Moačanin, Nenad.; Hrvatsko-slavonska Vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva u ranome novom vijeku; (2007)
  2. Iveljić, Iskra.; Banska Hrvatska i Vojna krajina od prosvijećenog apsolutizma do 1848. godine.; (2010), str. 134.-174
Preporučena literatura:
  1. Bracewell, Catherine Wendy.; Senjski uskoci. Piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću.; Barbat (1997)
  2. Buczynski, Alexander.; Gradovi Vojne krajine. Sv. I.-II.; (1997)
  3. Kaser, Karl.; Slobodan seljak i vojnik. Povojačenje agrarnog društva u Hrvatsko-slavonskoj Vojnoj krajini (1535-1881). Sv. I.-II.; (1997)
  4. Pavličević, Dragutin (ur.).; Vojna krajina. Povijesni pregled - historiografija - rasprave.; (1984)
  5. Petrić, Hrvoje.; Pogranična društva i okoliš: Varaždinski generalat i Križevačka županija u 17. stoljeću.; (2011)
  6. Roksandić, Drago.; Vojna Hrvatska. La Croatie militaire. Sv. I-II.; (1988)
  7. Štefanec, Nataša.; Država ili ne: ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regionalnoj obrani i politici; (2011)
  8. Valentić, Mirko.; Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1848-1881.; (1981)
1. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS