Sedmogodišnji rat i slika hrvatskih ratnika u britanskim novinama (1765.-1763.)
Šifra: 158274
ECTS: 4.0
Nositelji:
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s dopisničkim tekstovima o Sedmogodišnjem ratu u tadašnjim britanskim novinama, s utjecajem tih novina na javno mnijenje i politiku Velike Britanije, a osobito na stvaranju slike o hrvatskim vojnicima. Učiti studente da kritički analiziraju relevantnu literature, da koriste on-line baze digitaliziranih novina te da argumentirano formuliraju teze u svezi s ovom temom.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
Nakon uspješno završenog studija studenti će moći:

identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa,
raspraviti o kontekstu povijesnih događaja,
izraziti svoje mišljenje o povijesnim događajima i povijesnim procesima,
razlučiti bitno od nebitnoga u interpretacijama povijesnih događaja i procesa,
diferencirati specifičnosti pojedinih povijesnih razdoblja,
prosuditi o vrijednosti pojedinih povijesnih interpretacija.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

Nakon uspješno završenog predmeta studenti će moći:

1. kritički analizirati sekundarnu literaturu relevantnu za ovu temu
2. usporediti različite historiografske interpretacije u svezi s tim
3. razlikovati bitnog od nebitnog kako u pogledu teza tako i u pogledu činjenica relevantni za ovu temu
4. koristiti on-line baze digitaliziranih novina
5. valorizirati korelaciju između novina, javnog mnijenja i političke scene u Velikoj Britaniji te slike o hrvatskim vojnicima
6. surađivati u manjim skupinama i dijeliti iskustva i mišljenja
7. formulirati argumentirane stavove u svezi s ovom temom
8. reproducirati i prezentirati glavne zaključke vezani za ovu temu

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave;

1. uvodno predavanje i podjela radnih zadaća (npr. sekundarna literatura i pojedine teme seminarskih radova)
2. prezentacija i rasprava o karakteristikama Sedmogodišnjeg rata (protagonisti, tijek) na temelju relevantne sekundarne literature
3. prezentacija i rasprava o slici o hrvatskim vojnicima koja je prevladavala u Europi prije početka rata (Tridesetogodišnji rat, Trenckovi panduri i sl.)
4. prezentacija i rasprava o britanskoj političkoj sceni i britanskim novinama tijekom 30ih i 40ih godina 18. st. (općeniti pregled) na temelju relevantne sekundarne literature. Uži izbor britanskih novina koji će se prezentirati tijekom slijedećih nastavnih sati.
5. - 12. prezentacija i rasprava o izvještavanju pojedinih engleskih novina
13. prezentacija i rasprava o (kratkoročnim) utjecaju novina na britansko javno mnijenje (način ratovanja, slika savezničkih i protivničkih snaga - osobito Hrvata).
14. prezentacija i rasprava o (dugoročnim) utjecaju novina na tadašnjim engleskim historiografskim osvrtima o Sedmogodišnjem ratu
15. završni osvrt
Literatura:
  1. Hannah Barker, Newspapers, Politics and English Society, 1695-1855, Michigan, 2000.
    Jeremy Black, Debating Foreign Policy in Eighteenth-Century Britain, Farnham, 2011.
    Reed Browning, The War of the Austrian Succession, New York, 1995.
    Christopher Duffy, The Military Experience in the Age of Reason, New York, 1987.
    Kevin Williams, Read All About It!: A History of the British Newspaper, New York, 2010.
1. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

2. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

3. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni

4. semestar Ne predaje se
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Nastavnički
POV-dipl (4411): Izborni kolegiji - Redovni smjer - Znanstveni
Termini konzultacija:
Obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS