Psihologija
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Klinička psihodijagnostika (130561)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajković, L.; Lauri Korajlija, A.; Galić, S.
1,0,0
60
(30P+30PK )
1 INFO
4.0 Kognitivna psihologija (57110)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Žebec, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Psihologija ličnosti (57111)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burušić, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Psihologija ponašanja u organizaciji (53867)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Tonković Grabovac, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Regresijska analiza (53873)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
1,0,0
45
(30P+15PK )
1 INFO
4.0 Socijalna spoznaja i percepcija (57109)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Franc, R.
1,0,0
45
(30P+15PK )
1 INFO
ECTS PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Clinical neuropsychology (115674) *
Pačić Turk, L.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Cognitive Neuroscience of Emotion (133420) *
1,1,1
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi (53810)
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihijatrija (139805)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jukić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihologija (53786)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Sučić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (53799) *
Babarović, T.
1,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (173621)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Neuropsihologijska rehabilitacija (53826)
Vranić, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička psihologija (53791) *
Franc, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Primijenjena razvojna psihologija (53801)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajša-Žganec, A.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja (53800)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šverko, I.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija marketinga (53795)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, G.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija spavanja i budnosti (53827)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Ross, B.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija starenja (102937)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihoneuroimunologija (53816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (53821)
Dulčić, A.
0,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (173624)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dulčić, A.; Pavičić Dokoza, K.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija (173604)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
ECTS PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
=> Nastavnički modul za diplomski Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave (144745)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dremel, A.; Martinić-Jerčić, Z.; Jurić Vukelić, D.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave psihologije (53847)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pavlin Bernardić, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Klasnić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] (144738)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (53900)
Klasnić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Klasnić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Faktorska analiza (57113)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
1,0,0
45
(30P+15PK )
2 INFO
4.0 Grupni procesi i utjecaji (130563)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Franc, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Izrada psihologijskog istraživanja (53876)
Burušić, J.; Tonković Grabovac, M.
0,0,0
45
(30P+15PK )
2 INFO
4.0 Izrada psihologijskog istraživanja (173585)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burušić, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Psihologija obrazovanja (53870)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajša-Žganec, A.
1,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Psihoterapijski pravci (53871)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.
1,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Teorija psihologijskih testova (57115)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Tonković Grabovac, M.
1,0,0
45
(30P+15PK )
2 INFO
ECTS PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Clinical neuropsychology (115674)
Pačić Turk, L.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Cognitive Neuroscience of Emotion (133420) *
1,1,1
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi (53810) *
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihijatrija (139805)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jukić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihologija (53786)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Sučić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (53799)
Babarović, T.
1,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (173621)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Neuropsihologijska rehabilitacija (53826) *
Vranić, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička psihologija (53791)
Franc, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Primijenjena razvojna psihologija (53801)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajša-Žganec, A.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja (53800)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šverko, I.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija marketinga (53795)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, G.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija spavanja i budnosti (53827)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Ross, B.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija starenja (102937)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihoneuroimunologija (53816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (53821) *
Dulčić, A.
0,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (173624)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dulčić, A.; Pavičić Dokoza, K.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija (173604)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
ECTS PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
=> Nastavnički modul za diplomski Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave (144745)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dremel, A.; Martinić-Jerčić, Z.; Jurić Vukelić, D.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Klasnić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] (144738)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (53900) *
Klasnić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Klasnić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Izrada diplomskoga rada (126009)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
0
( )
3 INFO
2.0 Klinički intervju (53879)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajković, L.; Pačić Turk, L.; Lauri Korajlija, A.
1,0,0
30
(30PK )
3 INFO
4.0 Psihološko savjetovanje (53872)
Buljan-Flander, G.
1,0,0
45
(30P+15PK )
3 INFO
4.0 Psihološko savjetovanje (173598)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Buljan-Flander, G.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
4.0 Razvoj u društvenom kontekstu (53863)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
2.0 Vještine psihologijskog testiranja (53878)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Lauri Korajlija, A.; Tonković Grabovac, M.
1,0,0
30
(30PK )
3 INFO
4.0 Zdravstvena psihologija (53869)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Clinical neuropsychology (115674) *
Pačić Turk, L.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Cognitive Neuroscience of Emotion (133420) *
1,1,1
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi (53810)
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihijatrija (139805)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jukić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihologija (53786)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Sučić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (53799) *
Babarović, T.
1,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (173621)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Neuropsihologijska rehabilitacija (53826)
Vranić, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička psihologija (53791) *
Franc, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Primijenjena razvojna psihologija (53801)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajša-Žganec, A.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja (53800)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šverko, I.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija marketinga (53795)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, G.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija spavanja i budnosti (53827)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Ross, B.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija starenja (102937)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihoneuroimunologija (53816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (53821)
Dulčić, A.
0,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (173624)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dulčić, A.; Pavičić Dokoza, K.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija (173604)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
ECTS PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
=> Nastavnički modul za diplomski Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave (144745)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dremel, A.; Martinić-Jerčić, Z.; Jurić Vukelić, D.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave psihologije (53847)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pavlin Bernardić, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Klasnić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] (144738)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (53900)
Klasnić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Klasnić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS PSI-dipl. (5054): Izborni metodološki kolegiji
=> PSI-dipl. (5054): Izborni metodološki kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Konstrukcija mjernih instrumenata (53835) *
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Multivarijantno razlikovanje grupa (53837)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Praktikum iz eksperimentalne biološke psihologije (53836)
Darmopil, S.
1,1,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Praktikum iz eksperimentalne biološke psihologije (173658)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Darmopil, S.; Radoš, M.
0,0,0
30
(15P+15PK )
3 INFO
3.0 Procjena i mjerenje ličnosti (167188)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Butković, A.
1,0,0
30
(15P+15M )
3 INFO
ECTS PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
=> PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi i logoterapija (76073)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Katinić, K.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Kompetentno roditeljstvo (65150) *
0,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Kompetentno roditeljstvo (173683)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju (147470)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Delale, E.
1,0,0
30
(30KL )
3, 4 INFO
3.0 Pisanje nalaza u kliničkoj praksi (53846) *
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
6.0 Prevencija nasilja u adolescentskim vezama (130568)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
90
(60PK+30S )
3, 4 INFO
3.0 Psihoonkologija (53815) *
Katinić, K.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama (53842) *
Delale, E.
0,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama (173686)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Stres i psihotrauma (144889)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mužinić, L.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
6.0 Studentska praksa (133183)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.
1,0,0
90
(60PK+30S )
3, 4 INFO
3.0 Tretman ovisnika (139788)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Matošić, A.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Vještine upravljanja ljudskim resursima (76082)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Tonković Grabovac, M.
1,1,1
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći (53861)
Bjelajac, A.
1,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći (173685)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Izrada diplomskoga rada (126008)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
0
( )
4 INFO
ECTS PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
=> Nastavnički modul za diplomski Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave (144745)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dremel, A.; Martinić-Jerčić, Z.; Jurić Vukelić, D.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Klasnić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] (144738)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (53900) *
Klasnić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Klasnić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (53821) *
Dulčić, A.
0,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (173624)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dulčić, A.; Pavičić Dokoza, K.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
=> PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi i logoterapija (76073)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Katinić, K.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Kompetentno roditeljstvo (65150) *
0,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Kompetentno roditeljstvo (173683)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju (147470)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Delale, E.
1,0,0
30
(30KL )
3, 4 INFO
3.0 Pisanje nalaza u kliničkoj praksi (53846)
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
6.0 Prevencija nasilja u adolescentskim vezama (130568)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
90
(60PK+30S )
3, 4 INFO
3.0 Psihoonkologija (53815)
Katinić, K.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama (53842)
Delale, E.
0,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama (173686)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Stres i psihotrauma (144889)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mužinić, L.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
6.0 Studentska praksa (133183)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.
1,0,0
90
(60PK+30S )
3, 4 INFO
3.0 Tretman ovisnika (139788)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Matošić, A.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Vještine upravljanja ljudskim resursima (76082)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Tonković Grabovac, M.
1,1,1
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći (53861) *
Bjelajac, A.
1,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći (173685)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Klinička psihodijagnostika (130561)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajković, L.; Lauri Korajlija, A.; Galić, S.
1,0,0
60
(30P+30PK )
1 INFO
4.0 Kognitivna psihologija (57110)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Žebec, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Psihologija ličnosti (57111)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burušić, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Psihologija ponašanja u organizaciji (53867)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Tonković Grabovac, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Regresijska analiza (53873)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
1,0,0
45
(30P+15PK )
1 INFO
4.0 Socijalna spoznaja i percepcija (57109)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Franc, R.
1,0,0
45
(30P+15PK )
1 INFO
ECTS PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Clinical neuropsychology (115674) *
Pačić Turk, L.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Cognitive Neuroscience of Emotion (133420) *
1,1,1
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi (53810)
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihijatrija (139805)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jukić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihologija (53786)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Sučić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (53799) *
Babarović, T.
1,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (173621)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Neuropsihologijska rehabilitacija (53826)
Vranić, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička psihologija (53791) *
Franc, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Primijenjena razvojna psihologija (53801)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajša-Žganec, A.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja (53800)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šverko, I.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija marketinga (53795)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, G.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija spavanja i budnosti (53827)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Ross, B.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija starenja (102937)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihoneuroimunologija (53816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (53821)
Dulčić, A.
0,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (173624)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dulčić, A.; Pavičić Dokoza, K.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija (173604)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
ECTS PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
=> Nastavnički modul za diplomski Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave (144745)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dremel, A.; Martinić-Jerčić, Z.; Jurić Vukelić, D.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave psihologije (53847)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pavlin Bernardić, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Klasnić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] (144738)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (53900)
Klasnić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Klasnić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Faktorska analiza (57113)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
1,0,0
45
(30P+15PK )
2 INFO
4.0 Grupni procesi i utjecaji (130563)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Franc, R.
1,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Izrada psihologijskog istraživanja (53876)
Burušić, J.; Tonković Grabovac, M.
0,0,0
45
(30P+15PK )
2 INFO
4.0 Izrada psihologijskog istraživanja (173585)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Burušić, J.
0,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Psihologija obrazovanja (53870)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajša-Žganec, A.
1,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Psihoterapijski pravci (53871)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.
1,0,0
45
(30P+15S )
2 INFO
4.0 Teorija psihologijskih testova (57115)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Tonković Grabovac, M.
1,0,0
45
(30P+15PK )
2 INFO
ECTS PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Clinical neuropsychology (115674)
Pačić Turk, L.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Cognitive Neuroscience of Emotion (133420) *
1,1,1
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi (53810) *
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihijatrija (139805)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jukić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihologija (53786)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Sučić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (53799)
Babarović, T.
1,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (173621)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Neuropsihologijska rehabilitacija (53826) *
Vranić, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička psihologija (53791)
Franc, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Primijenjena razvojna psihologija (53801)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajša-Žganec, A.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja (53800)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šverko, I.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija marketinga (53795)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, G.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija spavanja i budnosti (53827)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Ross, B.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija starenja (102937)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihoneuroimunologija (53816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (53821) *
Dulčić, A.
0,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija (173604)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
ECTS PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
=> Nastavnički modul za diplomski Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave (144745)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dremel, A.; Martinić-Jerčić, Z.; Jurić Vukelić, D.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Klasnić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] (144738)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (53900) *
Klasnić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Klasnić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Izrada diplomskoga rada (126009)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
0
( )
3 INFO
2.0 Klinički intervju (53879)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajković, L.; Pačić Turk, L.; Lauri Korajlija, A.
1,0,0
30
(30PK )
3 INFO
4.0 Psihološko savjetovanje (53872)
Buljan-Flander, G.
1,0,0
45
(30P+15PK )
3 INFO
4.0 Psihološko savjetovanje (173598)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Buljan-Flander, G.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
4.0 Razvoj u društvenom kontekstu (53863)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
2.0 Vještine psihologijskog testiranja (53878)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Lauri Korajlija, A.; Tonković Grabovac, M.
1,0,0
30
(30PK )
3 INFO
4.0 Zdravstvena psihologija (53869)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
45
(30P+15S )
3 INFO
ECTS PSI-dipl (4388): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Clinical neuropsychology (115674) *
Pačić Turk, L.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Cognitive Neuroscience of Emotion (133420) *
1,1,1
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Dijagnostički kriteriji u kliničkoj praksi (53810)
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihijatrija (139805)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Jukić, V.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Forenzička psihologija (53786)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Sučić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (53799) *
Babarović, T.
1,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3 INFO
3.0 Menadžment ljudskih potencijala (173621)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Neuropsihologijska rehabilitacija (53826)
Vranić, A.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3 INFO
3.0 Politička psihologija (53791) *
Franc, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Primijenjena razvojna psihologija (53801)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Brajša-Žganec, A.
1,1,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija izbora zanimanja (53800)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Šverko, I.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija marketinga (53795)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Milas, G.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija spavanja i budnosti (53827)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Ross, B.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihologija starenja (102937)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Despot Lučanin, J.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Psihoneuroimunologija (53816)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (53821)
Dulčić, A.
0,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vojna i poratna psihologija (173604)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3 INFO
ECTS PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
=> Nastavnički modul za diplomski Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave (144745)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dremel, A.; Martinić-Jerčić, Z.; Jurić Vukelić, D.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave psihologije (53847)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pavlin Bernardić, N.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Klasnić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] (144738)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (53900)
Klasnić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Klasnić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS PSI-dipl. (5054): Izborni metodološki kolegiji
=> PSI-dipl. (5054): Izborni metodološki kolegiji
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Konstrukcija mjernih instrumenata (53835) *
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Multivarijantno razlikovanje grupa (53837)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Babarović, T.
1,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Praktikum iz eksperimentalne biološke psihologije (53836)
Darmopil, S.
1,1,0
30
(15P+15S )
3 INFO
3.0 Praktikum iz eksperimentalne biološke psihologije (173658)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Darmopil, S.; Radoš, M.
0,0,0
30
(15P+15PK )
3 INFO
3.0 Procjena i mjerenje ličnosti (167188)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Butković, A.
1,0,0
30
(15P+15M )
3 INFO
ECTS PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
=> PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi i logoterapija (76073)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Katinić, K.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Kompetentno roditeljstvo (65150) *
0,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Kompetentno roditeljstvo (173683)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju (147470)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Delale, E.
1,0,0
30
(30KL )
3, 4 INFO
3.0 Pisanje nalaza u kliničkoj praksi (53846) *
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
6.0 Prevencija nasilja u adolescentskim vezama (130568)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
90
(60PK+30S )
3, 4 INFO
3.0 Psihoonkologija (53815) *
Katinić, K.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama (53842) *
Delale, E.
0,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama (173686)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Stres i psihotrauma (144889)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mužinić, L.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
6.0 Studentska praksa (133183)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.
1,0,0
90
(60PK+30S )
3, 4 INFO
3.0 Tretman ovisnika (139788)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Matošić, A.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Vještine upravljanja ljudskim resursima (76082)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Tonković Grabovac, M.
1,1,1
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći (53861)
Bjelajac, A.
1,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći (173685)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
18.0 Izrada diplomskoga rada (126008)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
0
( )
4 INFO
ECTS PSI-dipl (4390): Izborno (NASTAVNIČKI MODUL)
=> Nastavnički modul za diplomski Studij psihologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave (144745)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dremel, A.; Martinić-Jerčić, Z.; Jurić Vukelić, D.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Klasnić, I.
0,0,0
45
(30P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Psihologija] (144738)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Ninčević, M.
1,0,0
45
(30M+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (53900) *
Klasnić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Klasnić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (53821) *
Dulčić, A.
0,0,0
30
(15P+15M )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Rad s djecom s posebnim obrazovnim potrebama (173624)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Dulčić, A.; Pavičić Dokoza, K.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
=> PSI-dipl. (7596): Specifične i profesionalne vještine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Egzistencijalni psihoterapijski smjerovi i logoterapija (76073)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Katinić, K.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Kompetentno roditeljstvo (65150) *
0,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Kompetentno roditeljstvo (173683)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Kreativne tehnike u psihoterapiji i savjetovanju (147470)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.; Delale, E.
1,0,0
30
(30KL )
3, 4 INFO
3.0 Pisanje nalaza u kliničkoj praksi (53846)
Pačić Turk, L.
1,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
6.0 Prevencija nasilja u adolescentskim vezama (130568)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
0,0,0
90
(60PK+30S )
3, 4 INFO
3.0 Psihoonkologija (53815)
Katinić, K.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama (53842)
Delale, E.
0,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO
3.0 Rad s grupama (173686)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Delale, E.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Stres i psihotrauma (144889)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Mužinić, L.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
6.0 Studentska praksa (133183)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Bjelajac, A.
1,0,0
90
(60PK+30S )
3, 4 INFO
3.0 Tretman ovisnika (139788)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Matošić, A.
0,0,0
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Vještine upravljanja ljudskim resursima (76082)
(ak.god. 2017./2018.) ** *
Tonković Grabovac, M.
1,1,1
30
(30S )
3, 4 INFO
3.0 Vještine u pružanju psihološke pomoći (53861) *
Bjelajac, A.
1,0,0
30
(30M )
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS