Prošli skupovi u organizaciji ili suorganizaciji Hrvatskih studija
2015. 16. Znanstveni skup: Tihi pregaoci: Sebastijan Slade Dolci i franjevci Provincije sv. Jeronima
2015. Zagreb Applied Ethics Conference 2015.
2014. Language, Mind and Knowledge

2014.

Znanstveni skup: Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća - prošlost i suvremenost

2014. Medijska pismenost u digitalno doba – kulturna, ekonomska i politička perspektiva
2014. Aristotle's Physics I
2014. Znanstveni skup o Antunu Barcu
2013. Zagreb Applied Ethics Conference 2013
2013. Treća međunarodna kroatološka konferencija: Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba
2013. Tridentska baština: katolička obnova i katolička konfesionalizacija u hrvatskim zemljama
2013. Tihi pregaoci: Emerik Pavić i franjevci u kontinentalnoj Hrvatskoj
2012. Identity in the Context of Theoretical and Practical Philosophy
2012. Jezik Hrvata u Bosni i Hercegovini od Matije Divkovića do danas
2012. Tihi pregaoci: Opus fra Petra Bakule
2012. Skradin i Hrvatska u doba Pavla Šubića
2012. Međunarodni znanstveni skup o Ivi Frangešu
2011. Tihi pregaoci: Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća
2011. Uloga riječi i slike u doba vizualnih medija
2011. New Challenges and Methodological Innovations in European Media Audience Researches
2011. Druga međunarodna kroatološka konferencija: Hrvati izvan Hrvatske
2011. Zagreb Applied Ethics Conference 2011
2010. Međunarodni znanstveni skup o Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom
2010. Aristotle's De Caelo, Book I
2010. Komunikacija i mediji u krizi
2010. Tihi pregaoci: Fra Ivan Ančić Dumnjanin, 1624.-1685.
2010. Metaphysics, Language and Morality
2009. Prva međunarodna kroatološka konferencija
2009. Društvena odgovornost, profesionalni integritet i uloga novinara i medija u suvremenom društvu
2009. Reformacija i njezin odjek u hrvatskim zemljama
2009. Mediji i društvena odgovornost
2009. David Hume u povijesnom i suvremenom kontekstu
2009. Tihi pregaoci: Fra Rafael Levaković
2008. Novi mediji - nove tehnologije - novi moral
2008. Perspectives on Russell
2008. Tihi pregaoci: Lovro Šitović i njegovo doba
2007. Descartes and Contemporary Philosophy
2007. Tihi pregaoci: fra Stjepan Zlatović
2006. Petar Krstitelj Baćić i njegovo vrijeme
2005. Josip Hamm i njegovo djelo
2005. Međunarodni znanstveni skup o Vatroslavu Jagiću

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS