Objavljeno: 14. 3. 2017. u 09:42
Radoslav Sakač

Temeljem Odluke o imenovanju privremenih tijela Sveučilišnoga odjela Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu koju je donio Rektor Sveučilišta u Zagrebu 17. siječnja 2017. (Klasa: 602-04/16-28/2, Urbroj: 380-020/173-17-16) i čl. 7. Odluke o promjeni statusa Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji koju je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu 17. siječnja 2017. (Klasa: 602-04/16-29/2, Urbroj: 380-020/173-17-15), privremeno Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija na 1. elektroničkoj sjednici održanoj od 7. ožujka 2017. do 9. ožujka 2017., daje

 

SUGLASNOST NA ODLUKU PROČELNIKA

O IMENOVANJU PRIVREMENOG PREDSTOJNIKA

ODSJEKA ZA POVIJEST

 

1.            Privremeno Znanstveno-nastavno vijeće daje suglasnost na odluku Pročelnika kojom se prof.     dr. sc. Mijo Korade imenuje privremenim predstojnikom Odsjeka za povijest.

2.            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Odlukom o promjeni statusa Sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji (dalje: Odluka), Hrvatski studiji postali su Sveučilišni odjel. Predmetnom Odlukom o promjeni statusa zatečeni odjeli nastavljaju rad kao odsjeci.

Privremene predstojnike odsjeka, sukladno čl. 7. Odluke imenuje privremeni pročelnik Sveučilišnoga odjela uz suglasnost privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća.

Slijedom iznesenoga, odlučeno je kao u izreci.

Popis obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS