Objavljeno: 16. 3. 2017. u 14:09
Radoslav Sakač

Poštovane studentice i studenti, poštovane kolegice i kolege,

privremeno Znanstveno-nastavno vijeće Hrvatskih studija donijelo je na svojoj sjednici od 30. siječnja 2017. prijedlog da se za studij Filozofije otvori 15 upisnih mjesta. Senat Sveučilišta u Zagrebu prijedlog nije prihvatio te je 14. ožujka 2017. godine donio odluku da se na studiju Filozofije Hrvatskih studija 2017./2018. akademske godine studenti ne će upisivati. Tom odlukom ne narušavaju se prava studenata. Svi studenti imat će priliku završiti upisani studij prema onim uvjetima koji su vrijedili prilikom upisa.

Odluka Senata o nultoj upisnoj kvoti za studij Filozofije donesena je na prijedlog Rektorskoga kolegija koji je zaključio da se ne će pripremati novi studijski program Filozofije na Hrvatskim studijima jer bi to bilo utrostručavanje takva studija na Sveučilištu u Zagrebu. Na sjednici Senata svi su bili pismeno i/ili usmeno upoznati s prijedlogom Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija. O njem sam govorio i ja, a glasovao sam slijedeći interese Hrvatskih studija kao cjeline unutar Sveučilišta u Zagrebu, u skladu s prijedlogom Rektorskoga kolegija. Polazim od toga da će se novi studijski program koji će se izvoditi na reformiranom Odsjeku za filozofiju razviti tako da bude u skladu s misijom Hrvatskih studija te da će uključivati filozofsku tradiciju i baštinu kakva se stoljećima ostvarivala na hrvatskom kulturnom prostoru.

Zbog brojnih upita koristim ovu prigodu da vas obavijestim o tom da Hrvatski studiji, niti Odsjek za filozofiju Hrvatskih studija, nisu stranka u sudskom postupku koji je 10. veljače 2017. pokrenut pred Upravnim sudom protiv Sveučilišta u Zagrebu, a u kojem se traži da se Odluka o promjeni statusa sveučilišnoga centra Hrvatski studiji u Sveučilišni odjel Hrvatski studiji, koju je Senat donio 17. siječnja 2017., u cijelosti oglasi ništavom. Kao što se moglo vidjeti iz teksta tužbe koji je u preslici na mreži objavljen 8. ožujka 2017., tužbu nisu podnijeli Hrvatski studiji, nego osmero zaposlenika Hrvatskih studija – od kojih šestero s jednoga odsjeka –, samovoljno, bez znanja i razgovora s upravom Hrvatskih studija.

Izv. prof. dr. sc. Mario Grčević

Pročelnik Hrvatskih studija  

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS