Objavljeno: 24. 1. 2019. u 10:46
Administrator

U subotu 26. siječnja 2019. na snagu će stupiti Pravilnik o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19). Njime je konačno u provedbene propise uvedeno bolonjsko akademsko nazivlje te je, nakon dugogodišnjih napora Hrvatskih studija (zadnje u rujnu 2018.) i naših alumna, konačno razriješeno goruće pitanje neometanoga zapošljavanja magistara edukacije kroatologije i magistara kroatologije kao učitelja Hrvatskoga jezika u osnovnim školama diljem Hrvatske.

U Pravilniku su akademski naslovi razvrstani u skupine a, b i c. 

A) znači studijske programe nastavničkoga smjera (profesor…, magistar edukacije…) i oni imaju prednost da postanu učitelji u školama. 

B) znači studijske programe znanstvenoga smjera (diplomirani…, magistar…); te osobe moraju steći 55 ECTS-a pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke naobrazbe („pedagoške kompetencije“) i mogu biti izabrane na natječaju, ako nema pristupnika iz skupine a).

C) znači preddiplomski studij (sveučilišni prvostupnik…); te osobe moraju dodatno steći 55 ECTS-a pedagoških kompetencija i mogu biti izabrane na natječaju, ako nema pristupnika iz skupina a) i b).

Od akademskih naslova, koji su se mogli ili se mogu steći na Hrvatskim studijima, za zapošljavanje u osnovnim školama prikladno ih je ukupno dvanaest s četiriju studijskih programa Hrvatskih studija (kroatologije, latinskoga, povijesti i psihologije).

Učitelj hrvatskoga jezika u osnovnoj školi može biti: a) magistar edukacije kroatologije i b) magistar kroatologije (članak 5.).

Učitelj latinskoga jezika u osnovnoj školi može biti: a) magistar edukacije latinskoga jezika, rimske književnosti i hrvatskog latiniteta, b) magistar latinskoga jezika, rimske književnosti i hrvatskoga latiniteta i c) sveučilišni prvostupnik latinskoga jezika (članak 12.).

Učitelj povijesti u osnovnoj školi može biti osoba koja završila studij povijesti i stekla naslov: a) profesor povijesti, magistar edukacije povijesti; b) diplomirani povjesničar, magistar povijesti, c) sveučilišni prvostupnik povijesti (članak 20.).

Stručni suradnik psiholog u osnovnoj školi može biti osoba koja je završila studij psihologije i stekla naslov: diplomirani psiholog ili magistar psihologije (članak 29. stavak b.).

Novi je Pravilnik dostupan na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_01_6_137.html

Sva ta zvanja mogu se zaposliti i u srednjim školama, a osim toga još dva studijska smjera Hrvatskih studija omogućuju zapošljivost u srednjim školama. Svršeni studenti filozofije u srednjim školama mogu predavati Etiku, Etiku i kulturu, Filozofiju i Logiku, a svršeni studenti sociologije Sociologiju i Politiku i gospodarstvo, sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

U Zagrebu 24. siječnja 2019.

Pročelnik Mario Grčević 

Izjednacavanje naziva - dipl. kroatolog-profesor kroatologije.pdf

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS