Objavljeno: 26. 2. 2019. u 14:42
Danijela Vnučec Grdović
 
Hrvati i slavenski svijet
Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika
Latinizam franjevaca Bosne Srebrene
Stres i psihotrauma
Rad s grupama
Suvremena psihologijska istrazivanja u Hrvatskoj
Psihologija u vrjednovanju obrazovanja - hrvatska i međunarodna perspektiva 
Osnovno svladavanje njemačke paleografije: transkripcija i analiza temeljnih dokumenata vojne provenijencije iz 18. i 19. stoljeća, 
Rim: grad hodočasnika i umjetnosti, 
Southeastern Europe 1878-1945, 130541, Plemstvo u Hrvatskom saboru 1650.-1740.
Povijest parlamentarizma u Hrvatskoj
Uvod u javne politike
Politička sociologija i hrvatsko društvo
Uloga  hrvatskih katoličkih misija u iseljeništvu
Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine
Njemački jezik - govorničke i prezentacijske vještine
Medijski trening
Poslovno komuniciranje
Odnosi s medijima
Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS