KROATOLOGIJA časopis za hrvatsku kulturu
Časopis Kroatologija

ISSN 1848-9117 (Online)
ISSN 1847-8050 (Tisak)
UDK 930.85(497.5)

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83d
10000 Zagreb, Hrvatska

Tel. +385 1 245 7669

E-pošta: kroatologija.casopis@hrstud.hr
Izdavač: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Glavna urednica: Ivana Kresnik
Uredništvo: Lovorka Brajković, Mario Grčević, Marko Jerković, Katica Jurčević, Ivana Kresnik, Mislav Kukoč, Marko Pranjić, Vanja Šimičević, Karolina Vrban Zrinski, Vlatka Vukelić i Nada Zgrabljić Rotar
Uredničko vijeće: Wayles Browne (Cornell), Stjepan Damjanović (Zagreb), Georg Holzer (Beč), Jadranka Gvozdanović (Heidelberg), Alojz Jembrih (Zagreb), Radoslav Katičić (Zagreb – Beč), István Nyomárkay (Budimpešta), Edo Pivčević (Bristol), Ludwig Steindorff (Kiel), Franjo Šanjek (Zagreb), Stanislav Tuksar (Zagreb), Bogusław Zieliński (Poznań)

IBAN računa: HR23 2340 0091 4000 2128 2
SWIFT CODE: PBZGHR2X
Poziv na broj: 263
 

Repozitorij

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS