Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Dekan

Prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

Redoviti profesor u trajnom zvanju u znanstvenom području humanističkih znanosti, polju povijesti, grani hrvatske i svjetske moderne i suvremene povijesti

Dekan od 16. ožujka 2021.
 

Životopis

Dekanovi istupi
 

Dekan:

  • predstavlja i zastupa Fakultet, njegov je čelnik i ravnatelj ustanove,

  • ustrojava rad i poslovanje Fakulteta,

  • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun ustanove,

  • zastupa ustanovu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,

  • predsjedava Fakultetskim vijećem i predlaže dnevni red njegovih sjednica,

  • predlaže Fakultetskomu vijeću Statut Fakulteta,

  • donosi druge opće akte u skladu sa Statutom,

  • imenuje stalna i privremena tijela za obavljanje poslova iz svoga djelokruga,

  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom Sveučilišta, Statutom Fakulteta i drugim općim aktima.

Dekan je odgovoran za zakonitost rada Fakulteta, provedbu Statuta i odluka sveučilišnih tijela na Fakultetu.

Dekana kao privremenoga ravnatelja ustanove, koji je ovlašten pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove i uspostaviti rad Fakulteta, uz suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu imenovao je rektor Sveučilišta u Zagrebu 16. ožujka 2021.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS