Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Dekanski kolegij

Dekanski kolegij je poslovodno tijelo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Dekanski kolegij u užem sastavu čine dekan, prodekani, savjetnik dekana i glavni tajnik, a u širem sastavu i predstojnici odsjeka i zavoda.

Dekanski kolegij u užem sastavu raspravlja i pomaže dekanu u odlučivanju o pitanjima tekućega poslovanja, sudjeluje u pripremanju sjednica Fakultetskoga vijeća i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Dekanski kolegij u širem sastavu raspravlja i predlaže razvojne i istraživačke programe, kapitalna ulaganja, odluke o studijskim kapacitetima, upisnim kvotama, troškovima studiranja, o pitanjima studentskoga standarda, prati odnose s državnim tijelima, iseljeništvom, gospodarskim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Članovi:

1. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, dekan

2. izv. prof. dr. sc. Ivan Balabanić, prodekan za poslovanje

3. doc. dr. sc. Lovorka Brajković, prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu

4. doc. dr. sc. Katarina Dadić, predstojnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti

5. izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, prodekan za znanost

6. prof. dr. sc. Mario Grčević, predstojnik Odsjeka za kroatologiju

7. prof. dr. sc. Mislav Kukoč, predstojnik Odsjeka za filozofiju i kulturologiju

8. prof. dr. sc. Danijel Labaš, predstojnik Odsjeka za komunikologiju

9. doc. dr. sc. Jelena Maričić, predstojnica Odsjeka za psihologiju

10. prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, predstojnica Odsjeka za povijest

11. mr. sc. Petar Marija Radelj, dekanov savjetnik

12. doc. dr. sc. Stjepan Šterc, predstojnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo

13. prof. dr. sc. Stipan Tadić, predstojnik Odsjeka za sociologiju

14. Tomislav Vodička, prof., glavni tajnik

15. doc. dr. sc. Dario Vučenović, prodekan za nastavu i studente

16. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković, prodekanica za međunarodnu suradnju

Zadnja promjena: 24. ožujka 2021.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS