Dekanski kolegij

Dekanski kolegij je poslovodno tijelo Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Dekanski kolegij u užem sastavu čine dekan, prodekani, savjetnik dekana i glavni tajnik, a u širem sastavu i predstojnici odsjeka i zavoda.

Dekanski kolegij u užem sastavu raspravlja i pomaže dekanu u odlučivanju o pitanjima tekućega poslovanja, sudjeluje u pripremanju sjednica Fakultetskoga vijeća i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Dekanski kolegij u širem sastavu raspravlja i predlaže razvojne i istraživačke programe, kapitalna ulaganja, odluke o studijskim kapacitetima, upisnim kvotama, troškovima studiranja, o pitanjima studentskoga standarda, prati odnose s državnim tijelima, iseljeništvom, gospodarskim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

Članovi:

1. prof. dr. sc. Pavo Barišić, dekan

2. doc. dr. sc. Lovorka Brajković, prodekanica za karijerni razvoj i cjeloživotnu naobrazbu

3. prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, prodekan za poslovanje

4. doc. dr. sc. Katarina Dadić, predstojnica Odsjeka za odgojno-obrazovne znanosti

5. izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić, prodekan za znanost

6. prof. dr. sc. Mario Grčević, predstojnik Odsjeka za kroatologiju

7. dr. sc. Katica Jurčević, predstojnica Znanstvenoga zavoda

8. prof. dr. sc. Mislav Kukoč, predstojnik Odsjeka za filozofiju i kulturologiju

9. prof. dr. sc. Danijel Labaš, predstojnik Odsjeka za komunikologiju

10. doc. dr. sc. Jelena Maričić, predstojnica Odsjeka za psihologiju

11. prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, predstojnica Odsjeka za povijest

12. mr. sc. Petar Marija Radelj, dekanov savjetnik

13. doc. dr. sc. Stjepan Šterc, predstojnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo

14. prof. dr. sc. Stipan Tadić, predstojnik Odsjeka za sociologiju

15. Tomislav Vodička, prof., glavni tajnik

16. doc. dr. sc. Dario Vučenović, prodekan za nastavu i studente

17. prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković, prodekanica za međunarodnu suradnju

Zadnja promjena: 27. siječnja 2019.


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS