Radne skupine

Sastav i djelovanje radnih skupina koordinira Dekanski kolegij.

 

Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija filozofije

Voditelj: prof. dr. sc. Mislav Kukoč

 

Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija komunikologije

Voditelj: prof. dr. sc. Danijel Labaš

 

Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija kroatologije

Voditelj:

Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija povijesti

Voditeljica: doc. dr. sc. Vlatka Vukelić


Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija psihologije

Voditelj: doc. dr. sc. Mislav Stjepan Žebec


Radna skupina za izradbu prijedloga reformiranoga studija sociologije

Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Tadić


Radna skupina za izradbu prijedloga studijskoga programa kulturâ Bosne i Hercegovine

Suvoditelj: prof. dr. sc. Nenad Moačanin


Radna skupina za izradbu prijedloga studijskoga programa kulturologije

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić


Radna skupina za izradbu prijedloga studijskoga programa palijativne skrbi

Voditeljica: doc. dr. sc. Lovorka Brajković


Radna skupina za provedbu interdisciplinarnih istraživanja o hrvatskoj kulturnoj povijesti

Voditelj: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić

 

Radna skupina za provedbu interdisciplinarnih istraživanja o hrvatskom narodnom i nacionalnom identitetu

Voditelj: prof. dr. sc. Stipan Tadić


Radna skupina za provedbu interdisciplinarnih istraživanja o kulturološkim odnosima u regionalnim, europskom i svjetskom kontekstu

Voditelj: izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić

 

Radna skupina za reformu doktorskih studija

Voditelj: prof. dr. sc. Mario Grčević


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS