Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
Nastavni plan

Demografija i hrvatsko iseljeništvo (integrirani)
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Demografija 1 45
(30P, 15S)
1 INFO
2.0 Metode istraživanja hrvatskoga iseljeništva 30
(15P, 15PK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Osnove matematike u demografiji 30
(15PK, 15P)
1 INFO
3.0 Osnove statistike u demografiji 30
(15PK, 15P)
1 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga iseljeništva 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Teorija migracija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Demografija 2 45
(15S, 30P)
2 INFO
2.0 Demografske mjere i modeli 30
(15P, 15PK)
2 INFO
3.0 Hrvatske iseljeničke manjinske zajednice 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Javni sustavi i stanovništvo 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Povijesna demografija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Tipologija iseljavanja 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Filozofsko-teološki pristup stanovništvu 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 GIS-analiza stanovništva 30
(15PK, 15P)
3 INFO
3.0 Hrvatska iseljenička umjetnost i kultura 45
(30P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatsko iseljeništvo i ukupni razvoj 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Kulturni identiteti hrvatskoga iseljeništva 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Računalni programi u demografiji 30
(15P, 15PK)
3 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Demografske baze podataka 45
(30PK, 15P)
4 INFO
3.0 Hrvatski velikani u iseljeništvu 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Integrativna bioetika 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Novi koncept države 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Pravni aspekti iseljeništva i povratništva 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
DEM (17929) - Izborni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Croatian Cultural Tourism 30
(30S)
4 INFO
4.0 Croatian Diaspora 30
(30P)
4 INFO
2.0 Hrvati u Južnoj Americi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvati u Sjevernoj Americi 30
(15S, 15P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatski iseljenički mediji 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5 INFO
3.0 Hrvatski kulturni turizam 30
(30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko iseljeništvo 30
(30P)
4 INFO
2.0 Identitet moliških Hrvata 30
(30P)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Migracije mladih visokoobrazovanih 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS