Diplomski studij filozofije (znanstveni smjer)

Odsjek za filozofiju

Diplomski sveučilišni studij filozofije proširuje i produbljuje filozofska znanja koja su studenti stekli na preddiplomskom studiju filozofije. Studenti stječu osnovna znanja iz filozofije znanosti, političke i pravne filozofije te filozofije uma i kognitivne znanosti, kao i napredna znanja iz metafizike, epistemologije i etike. Kroz niz izbornih kolegija, studenti stječu dodatna specijalistička znanja iz drugih filozofskih disciplina i interdisciplinarnih filozofskih područja kao što su logika, estetika, primijenjena etika, filozofija religije, filozofija biologije, filozofija društvenih znanosti i povijest filozofije. Studenti znanstvenog smjera usvajaju osnovna načela metodologije znanstvenog rada u polju filozofije. Diplomski rad piše se tijekom četvrtog semestra.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Filozofija znanosti (190441)
Skansi, S.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
4.0 Metafizika 2: obvezni seminar (53880)
Janović, T.
1,0,0
30
(30S )
1 INFO
5.0 Politička i pravna filozofija (53882)
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Epistemologija 2: obvezni seminar (53887)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(30S )
2 INFO
4.0 Etika 2 (181165)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Filozofija uma i kognitivna znanost (53893)
Janović, T.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (53897)
Skansi, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
ECTS FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer)
=> Izborni kolegiji izvan struke za diplomski Studij filozofije i/ili Izborni u struci
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612) *
Piskač, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4.0 Didaktika (190359)
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Dadić, K.
1,0,0
45
(30P+15M )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija egzistencije u književnosti i filmu (187905) *
Radman, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija globalizacije (176935) *
Kukoč, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija igre i športa (187914)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija kibernetičke kulture (187913)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija mita i religije (187904)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (61957) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961)
Labaš, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave filozofije (53908)
Džinić, I.; Kardum, M.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (57135) *
Prosperov Novak, S.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulumu (144752)
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (190355) *
Dadić, K.; Pranjić, M.; Ninčević, M.
0,0,0
45
(30P+15M )
3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759) *
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
Klasnić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611) *
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (144712) *
Brajković, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712) *
Bušljeta, R.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (187902) *
Bušljeta, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Zaključivanje i racionalnost (187912)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (188570) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (53899)
0,0,0
0
( )
4 INFO
ECTS FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer)
=> Izborni kolegiji izvan struke za diplomski Studij filozofije i/ili Izborni u struci
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612)
Piskač, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4.0 Didaktika (190359) *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Dadić, K.
1,0,0
45
(30P+15M )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija egzistencije u književnosti i filmu (187905)
Radman, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija globalizacije (176935)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija igre i športa (187914) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija kibernetičke kulture (187913) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817) *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija mita i religije (187904) *
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (61957)
Džinić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961) *
Labaš, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234) *
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave filozofije (53908) *
Džinić, I.; Kardum, M.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753) *
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (57135)
Prosperov Novak, S.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulumu (144752) *
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (190355)
Dadić, K.; Pranjić, M.; Ninčević, M.
0,0,0
45
(30P+15M )
3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606) *
Klasnić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611) *
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (144712)
Brajković, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610) *
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712)
Bušljeta, R.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (187902)
Bušljeta, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Zaključivanje i racionalnost (187912) *
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (188570)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Filozofija znanosti (190441)
Skansi, S.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
4.0 Metafizika 2: obvezni seminar (53880)
Janović, T.
1,0,0
30
(30S )
1 INFO
5.0 Politička i pravna filozofija (53882)
Barišić, P.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Epistemologija 2: obvezni seminar (53887)
Čuljak, Z.
1,0,0
30
(30S )
2 INFO
4.0 Etika 2 (181165)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(30P )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Filozofija uma i kognitivna znanost (53893)
Janović, T.
1,0,0
30
(30P )
3 INFO
1.0 Metodologija znanstvenog rada (53897)
Skansi, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
ECTS FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer)
=> Izborni kolegiji izvan struke za diplomski Studij filozofije i/ili Izborni u struci
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612) *
Piskač, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4.0 Didaktika (190359)
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Dadić, K.
1,0,0
45
(30P+15M )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija egzistencije u književnosti i filmu (187905) *
Radman, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija globalizacije (176935) *
Kukoč, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija igre i športa (187914)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija kibernetičke kulture (187913)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817)
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija mita i religije (187904)
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (61957) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961)
Labaš, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234)
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave filozofije (53908)
Džinić, I.; Kardum, M.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (57135) *
Prosperov Novak, S.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulumu (144752)
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (190355) *
Dadić, K.; Pranjić, M.; Ninčević, M.
0,0,0
45
(30P+15M )
3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759) *
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606)
Klasnić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611) *
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (144712) *
Brajković, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712) *
Bušljeta, R.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (187902) *
Bušljeta, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Zaključivanje i racionalnost (187912)
Čuljak, Z.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (188570) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (53899)
0,0,0
0
( )
4 INFO
ECTS FIL-dipl (4389): Izborni izvan struke i/ili Izborni u struci (ZN-smjer)
=> Izborni kolegiji izvan struke za diplomski Studij filozofije i/ili Izborni u struci
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612)
Piskač, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4.0 Didaktika (190359) *
Pranjić, M.; Ninčević, M.; Dadić, K.
1,0,0
45
(30P+15M )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija egzistencije u književnosti i filmu (187905)
Radman, Z.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija globalizacije (176935)
Kukoč, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija igre i športa (187914) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija kibernetičke kulture (187913) *
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (64817) *
Janović, T.
1,1,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija mita i religije (187904) *
Džinić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (61957)
Džinić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Mediji u nastavi (61961) *
Labaš, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Medijska pedagogija (57234) *
Labaš, D.
1,1,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Metodika nastave filozofije (53908) *
Džinić, I.; Kardum, M.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753) *
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi (57135)
Prosperov Novak, S.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulumu (144752) *
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
4.0 Opća pedagogija (190355)
Dadić, K.; Pranjić, M.; Ninčević, M.
0,0,0
45
(30P+15M )
3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (172606) *
Klasnić, I.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611) *
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Razvojna psihologija (144712)
Brajković, L.
0,0,0
45
(30P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610) *
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712)
Bušljeta, R.
1,0,0
30
(30P )
3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (187902)
Bušljeta, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO
5.0 Filozofija komunikacije (188570)
Greguric, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS