Diplomski studij sociologije (nastavnički smjer)

Odsjek za sociologiju

Kroz četiri semestra diplomskog studija sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu student i studentice ice produbljuju većinu znanja stečenih u okviru preddiplomskog studija te stječu nova profesionalna znanja i praktične vještine nužne za samostalnost u nizu profesionalnih i stručnih poslova, s naglaskom na one aktivnosti koje zahtijevaju razumijevanje i interpretaciju društvenih procesa, društvenih odnosa, vrijednosti i svih oblika društvenog djelovanja. Unutar diplomskog studija izvode se obvezni i izborni predmeti koji su podijeljeni u tri kategorije: teorijski, metodološki te predmeti iz specifičnih i profesionalnih vještina. Obavezni predmeti na diplomskom studiju sociologije  usmjereni su na proširivanje  sociološkog znanja, pri čemu istaknuto mjesto pripada sociološkim istraživanjima, analizama i interpretaciji društvenih procesa. Veliki broj ponuđenih izbornih predmeta omogućava studentima i studenticama da svoje diplomsko obrazovanje usmjere prema nekom specifičnom području sociologije poput europskih studija, kulturne antropologije, rodnih studija, sociologije razvoja i sigurnosti kao i stjecanje teorijskih, metodoloških i praktičnih znanja u drugim područjima sociologije koja nisu obuhvaćena preddiplomskim i diplomskim programom.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
Pranjić, M.; Dadić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Razvojna psihologija (200551)
Brajković, L.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Sociologija društvenih promjena (78823)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
6.0 Suvremene sociološke teorije (202124)
Markešić, I.
1,0,0
60
(15P+15A+30S )
1 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (201457) *
Džinić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448)
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (201465)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759) *
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Starogrčki odgoj i obrazovanje (66479) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (201454)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712) *
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (201463) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096) *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Europska integracija (202455)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483) *
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ideja Europe (202456)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091) *
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128)
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913) *
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463)
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543) *
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916) *
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183) *
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914)
Šterc, S.; Komušanac, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
3.0 Metodika nastave sociologije (53909)
Dadić, K.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (201263)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (201457)
Džinić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448) *
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (201465) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Starogrčki odgoj i obrazovanje (66479)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (201454) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610) *
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (201463)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355) *
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202) *
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Europska integracija (202455) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483)
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ideja Europe (202456) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128) *
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913)
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463) *
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098) *
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza društvenog učinka (144625)
Balabanić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija] (144741)
Dadić, K.
1,0,0
45
(30M+15S )
3 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (201457) *
Džinić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448)
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (201465)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759) *
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Starogrčki odgoj i obrazovanje (66479) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (201454)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712) *
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (201463) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096) *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Europska integracija (202455)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483) *
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ideja Europe (202456)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091) *
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128)
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913) *
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463)
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543) *
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916) *
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183) *
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (64818)
1,0,0
0
( )
4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Šterc, S.
1,1,0
30
(15P+15S )
4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa (201262)
Bušljeta Kardum, R.; Dadić, K.; Piskač, D.; Ninčević, M.
0,0,0
45
(30M+15S )
4 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (201457)
Džinić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448) *
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (201465) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Starogrčki odgoj i obrazovanje (66479)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (201454) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610) *
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (201463)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355) *
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202) *
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Europska integracija (202455) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483)
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ideja Europe (202456) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128) *
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913)
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463) *
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098) *
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Didaktika (96487)
Pranjić, M.; Ninčević, M.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Opća pedagogija (144706)
Pranjić, M.; Dadić, K.
0,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Razvojna psihologija (200551)
Brajković, L.
1,0,0
45
(30P+15S )
1 INFO
4.0 Sociologija društvenih promjena (78823)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
6.0 Suvremene sociološke teorije (202124)
Markešić, I.
1,0,0
60
(15P+15A+30S )
1 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (201457) *
Džinić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448)
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (201465)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759) *
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Starogrčki odgoj i obrazovanje (66479) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (201454)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712) *
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (201463) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096) *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Europska integracija (202455)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483) *
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ideja Europe (202456)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091) *
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128)
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913) *
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463)
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543) *
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916) *
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183) *
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914)
Šterc, S.; Komušanac, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
3.0 Metodika nastave sociologije (53909)
Dadić, K.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
2.0 Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija (201263)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
2 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (201457)
Džinić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448) *
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (201465) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Starogrčki odgoj i obrazovanje (66479)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (201454) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610) *
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (201463)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355) *
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202) *
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Europska integracija (202455) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483)
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ideja Europe (202456) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128) *
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751) *
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913)
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463) *
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098) *
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375) *
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza društvenog učinka (144625)
Balabanić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
5.0 Praktične vježbe predmetne metodike [Sociologija] (144741)
Dadić, K.
1,0,0
45
(30M+15S )
3 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612) *
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (201457) *
Džinić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448)
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (201465)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759) *
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Starogrčki odgoj i obrazovanje (66479) *
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (201454)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610)
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712) *
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (201463) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475) *
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096) *
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Europska integracija (202455)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483) *
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ideja Europe (202456)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091) *
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128)
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913) *
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473) *
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463)
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543) *
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916) *
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779) *
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183) *
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301) *
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599) *
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (64818)
1,0,0
0
( )
4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Šterc, S.
1,1,0
30
(15P+15S )
4 INFO
6.0 Korelacijske vježbe i nastavna praksa (201262)
Bušljeta Kardum, R.; Dadić, K.; Piskač, D.; Ninčević, M.
0,0,0
45
(30M+15S )
4 INFO
ECTS DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji
=> DIPL-NS-smjer (5035): Izborni kolegiji za nastavničke smjerove
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Biblioterapija u nastavi književnosti (172612)
Piskač, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Filozofija odgoja (201457)
Džinić, I.
0,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Motivacija u nastavnom procesu (144753) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Nastavničke kompetencije u suvremenom kurikulu (201448) *
Ninčević, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Odgoj u vrijeme antike (118717)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagogija djetinjstva (201465) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoška psihologija (53904)
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Pedagoški menadžment suvremene škole (144759)
Ninčević, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Psihologija u hrvatskoj književnosti (172611) *
Brajković, L.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Starogrčki odgoj i obrazovanje (66479)
Pranjić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Strategije za aktivno učenje (201454) *
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Školska pedagogija (172610) *
Dadić, K.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 1 (201466) *
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Terapijska pedagogija 2 (201485)
Dadić, K.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Udžbenik kao nastavno sredstvo (118712)
Bušljeta Kardum, R.
1,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
3.0 Vrjednovanje i ocjenjivanje u nastavi (201463)
Bušljeta Kardum, R.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
ECTS SOC-dipl (4469): Izborni kolegiji
=> Izborni kolegiji na diplomskom Studiju sociologije
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355) *
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356) *
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202) *
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Europska integracija (202455) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483)
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
1, 2, 3, 4 INFO
4.0 Ideja Europe (202456) *
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 2, 3, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30