Diplomski studij sociologije (znanstveni smjer)

Odsjek za sociologiju

Kroz četiri semestra diplomskog studija sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu student i studentice ice produbljuju većinu znanja stečenih u okviru preddiplomskog studija te stječu nova profesionalna znanja i praktične vještine nužne za samostalnost u nizu profesionalnih i stručnih poslova, s naglaskom na one aktivnosti koje zahtijevaju razumijevanje i interpretaciju društvenih procesa, društvenih odnosa, vrijednosti i svih oblika društvenog djelovanja. Unutar diplomskog studija izvode se obvezni i izborni predmeti koji su podijeljeni u tri kategorije: teorijski, metodološki te predmeti iz specifičnih i profesionalnih vještina. Obavezni predmeti na diplomskom studiju sociologije  usmjereni su na proširivanje  sociološkog znanja, pri čemu istaknuto mjesto pripada sociološkim istraživanjima, analizama i interpretaciji društvenih procesa. Veliki broj ponuđenih izbornih predmeta omogućava studentima i studenticama da svoje diplomsko obrazovanje usmjere prema nekom specifičnom području sociologije poput europskih studija, kulturne antropologije, rodnih studija, sociologije razvoja i sigurnosti kao i stjecanje teorijskih, metodoloških i praktičnih znanja u drugim područjima sociologije koja nisu obuhvaćena preddiplomskim i diplomskim programom.


Predmeti
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128)
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1 INFO
4.0 Sociologija društvenih promjena (78823)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
6.0 Suvremene sociološke teorije (202124)
Markešić, I.
1,0,0
60
(15P+15A+30S )
1 INFO
ECTS SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Europska integracija (202455)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Europska unija i civilno društvo (202370) *
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4.0 Gospodarski sustav EU (202466)
Brkić, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Ideja Europe (202456)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463)
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4.0 Šport i društvo (202367) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914)
Šterc, S.; Komušanac, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913)
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
2 INFO
ECTS SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u ljetnom semestru (ZN i NAST-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483)
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
5.0 Institucije Europske unije (195344) *
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Kritička misao u sociologiji (132300)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
2, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
2, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Sociologija potrošnje (84508)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza društvenog učinka (144625)
Balabanić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Kvantitativne metode istraživanja (144629)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30PK )
3 INFO
ECTS SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Europska integracija (202455)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Europska unija i civilno društvo (202370) *
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4.0 Gospodarski sustav EU (202466)
Brkić, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Ideja Europe (202456)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463)
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4.0 Šport i društvo (202367) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (64818)
1,0,0
0
( )
4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Šterc, S.
1,1,0
30
(15P+15S )
4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u ljetnom semestru (ZN i NAST-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483)
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
5.0 Institucije Europske unije (195344) *
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Kritička misao u sociologiji (132300)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
2, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
2, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Sociologija potrošnje (84508)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Kvalitativne metode u sociologiji (202128)
Balabanić, I.
1,1,0
60
(30P+30PK )
1 INFO
4.0 Sociologija društvenih promjena (78823)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30P )
1 INFO
5.0 Sociologija hrvatskoga društva 5 (161199)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
1 INFO
6.0 Suvremene sociološke teorije (202124)
Markešić, I.
1,0,0
60
(15P+15A+30S )
1 INFO
ECTS SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Europska integracija (202455)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Europska unija i civilno društvo (202370) *
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4.0 Gospodarski sustav EU (202466)
Brkić, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Ideja Europe (202456)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463)
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4.0 Šport i društvo (202367) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Demografija (53914)
Šterc, S.; Komušanac, M.
1,0,0
60
(30P+30S )
2 INFO
6.0 Multivarijatne statističke metode (53913)
Balabanić, I.
1,0,0
75
(30P+45PK )
2 INFO
ECTS SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u ljetnom semestru (ZN i NAST-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483)
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
5.0 Institucije Europske unije (195344) *
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Kritička misao u sociologiji (132300)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
2, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
2, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Sociologija potrošnje (84508)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analiza društvenog učinka (144625)
Balabanić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
3 INFO
6.0 Kvantitativne metode istraživanja (144629)
Pavić, D.
1,0,0
60
(30P+30PK )
3 INFO
ECTS SOC-dipl (4420): Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN/NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u zimskom semestru (ZN-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Civilizacija nasilja (202355)
Matić, R.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Criminology of Bullying (202356)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Demografski razvoj Hrvatske (57202)
Pavić, D.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Europska integracija (202455)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Europska unija i civilno društvo (202370) *
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4.0 Gospodarski sustav EU (202466)
Brkić, L.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Ideja Europe (202456)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Migracije i sigurnost (201751)
Šterc, S.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Politički sustav EU (202463)
Nakić, M.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija lokalnih zajednica (57204) *
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija migracija i etničnosti (188102)
Tadić, S.
1,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociologija socijalne kontrole i policije u hrvatskom društvu (159978)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Sociology of Domestic Violence (202364)
Cajner Mraović, I.
1,1,1
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Subkulture mladih (188098)
Perasović, B.
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Suvremene tendencije u kulturnoj teoriji (202375)
Džinić, I.
1,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4.0 Šport i društvo (202367) *
0,0,0
30
(15P+15S )
1, 3 INFO
4.0 Teorije europske integracije (202462) *
0,0,0
30
(30P )
1, 3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
20.0 Diplomski rad (64818)
1,0,0
0
( )
4 INFO
3.0 Geopolitika i globalna sigurnost (205153)
Šterc, S.
1,1,0
30
(15P+15S )
4 INFO
4.0 Sociologija hrvatske dijaspore (205183)
Perić Kaselj, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
4 INFO
ECTS SOC-dipl (4421): Izborni kolegiji u 2. semestru (ZN i NAST smjer)
=> Izborni kolegiji u ljetnom semestru (ZN i NAST-smjer)
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Društvene promjene u Hrvatskoj u XX. st. (202475)
Krašić, W.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Društveno odgovorno djelovanje (188101) *
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
4.0 Ekonomska sociologija (188096)
Burić, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 European Union and Croatia (202481)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Fenomenologijska sociologija (202483)
Markešić, I.
1,0,0
30
(30S )
2, 4 INFO
5.0 Institucije Europske unije (195344) *
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Izazovi društvene stratifikacije u Hrvatskoj (188091)
Burić, I.; Pavić, D.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
5.0 Kritička misao u sociologiji (132300)
Matić, R.
0,0,0
45
(30P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Međunarodni odnosi (202512)
Puškarić, M.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Nasilje djece i maloljetnika (202473)
Cajner Mraović, I.
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Nasilje u obitelji (202489) *
0,0,0
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Povijest hrvatske sociologije (172543)
Matić, R.
1,1,1
30
(15P+15S )
2, 4 INFO
4.0 Predrasude i prevencija diskriminacije (57198) *
1,0,0
45
(15P+30PK )
2, 4 INFO
5.0 Primjena statističkih programa (53916)
Pavić, D.
1,0,0
75
(15P+60A )
2, 4 INFO
3.0 Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta (201779)
Tadić, S.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Sociologija potrošnje (84508)
Peračković, K.
0,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Sociologija razvoja (132301)
Cajner Mraović, I.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO
4.0 Supsidijarnost i solidarnost u individualističkom društvu (200599)
Tadić, S.
1,0,0
30
(30P )
2, 4 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS