O vanjskom suradniku
doc. dr. sc. Adrijana Bjelajac
Zvanje:docent
Konzultacije:

prema dogovoru

E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Godina diplomiranja:1996
Godina magistriranja:2002
Godina doktoriranja:2006

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Doc. dr. sc. Adrijana Košćec-Đuknić, psihologinja i psihoterapeutkinja, radila je u timu Društva za psihološku pomoć pružajući psihosocijalnu pomoć i podršku prognanicima i izbjeglicama. Radila je i kao nastavnik psihologije u gimnaziji te nastavnik psihologije u izobrazbi zaštitara i čuvara. Surađivala je na projektu izrade Vodiča kroz zanimanja u Hrvatskoj. Dugi niz godina radila je u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada gdje se bavila istraživanjima bioloških ritmova, posebno ritma budnost-spavanje u populaciji adolescenata. Bila je suvlasnica kompanije Točka promjene d.o.o. u kojoj je radila na individualnim i grupnim treninzima i programima osobnog i poslovnog razvoja, posebice programima upravljanja stresom vezanim uz rad. Od 2002. godine nastavnica je na Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Završila je poslijediplomsku edukaciju iz Gestalt psihoterapije te se bavi psihoterapijom i savjetovanjem odraslih. Članica je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, Društva Gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske te European Sleep Research Society. Aktivna je u Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske i bavi se aikidom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS