O vanjskom suradniku
Alojz Jembrih, prof. dr. sc.
Zvanje:profesor emeritus
Telefon:245 7631
Telefon kućni:7631
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Slavist i filolog (Varaždin, 11. lipnja 1947). Klasičnu gimnaziju završio u Zagrebu. Na Bečkome sveučilištu studirao slavensku filologiju i doktorirao 1977. radom Antun Vramec u svojem vremenu (Antun Vramec in seiner zeit). Radio u Staroslavenskom institutu i u Zavodu za jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) u Zagrebu te kao docent i izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (1983-96), potom u Višoj učiteljskoj školi u Čakovcu (1997-98), a od 1998. predaje hrv. književnost na Hrvatskim studijima u Zagrebu (od 2005. redoviti profesor). Njegov znanstvenoistraživački rad obuhvaća povijest hrv. književnosti i jezika (također i kod gradišćanskih Hrvata), povijest hrv. leksikografije, kajk. narječje, povijest kajk. književnosti za djecu i povijest hrvatskokajk. gramatika. Priredio je pretiske četrdesetak knjiga hrv. autora: S. Konzula, A. Vrameca, G. Mekinića, I. Belostenca, P. Berkea, J. Damišića, K. Patačić, G. Kapucina, J. Lovrenčića, I. Krizmanića i dr. Primjenjujući filološku metodu u svojim istraživanjima, Jembrih je dao znatan prinos povijesti hrv. književnosti i jezika. Zaslužan je i za proučavanje hrvatsko-slovenskih knjiž. veza. Priredio je prvu izložbu o kajk. baštini (1989), jedan je od osnivača časopisa Kaj (1968) i društva za prikupljanje, čuvanje i promicanje kajk. kulturne baštine Kajkaviana (1989). Uredio je zbornike 200 godina kajkavske dječje književnosti (2001), Maksimilijan Vrhovac i njegovo djelo (2006), Rudolf Strohal i njegovo djelo (2006) i Josip Hamm i njegovo djelo (2007). Istaknuo se i na pjesničkom planu kao autor niza haiku pjesama koje je objavio u u časopisima MarulićPannonia i Haiku te u Antologiji hrvatskog haiku pjesništva(1996) i 100 hrvatskih haiku (2000).

 
 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS