O djelatniku
Anela Mateljak Popić, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Konzultacije:

utorkom od 10,15 do 11,15 sati

Telefon:245-7653
Telefon kućni:7653
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KROATOLOGIJU

Životopis

Rođena je 14. studenoga 1980. u Metkoviću. Po završetku jezične gimnazije u rodnom gradu upisala je studij kroatologije i sociologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirala 2005. s izvrsnim uspjehom. Godine 2006. dobila je nagradu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu za najbolju studenticu generacije. Krajem 2006. upisala je interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij kroatologije na Hrvatskim studijima. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Đuro Rapić u kontekstu hrvatske književnosti u Slavoniji 18. stoljeća” obranila je 27. studenoga 2013. Godine 2008. na Hrvatskim studijima zaposlena je kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta. Kao dobitnica stipendije Hrvatske zaklade za znanost u okviru programa “Izobrazba doktoranda – Stipendije za doktorande”, 2009. tri je mjeseca boravila na Sveučilištu u Heidelbergu. Na Hrvatskim studijima angažirana je u nastavi na jezičnim i književnim kolegijima. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova te objavila nekoliko znanstvenih radova.

 

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS