O djelatniku
doc. dr. sc. Eva Katarina Glazer
Zvanje:docent
Konzultacije:

četvrtkom u 9 sati, u kabinetu 011 

Telefon:245-7635
Telefon kućni:7635
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Eva Katarina Glazer (rođ. Britvić), rođena 1978., nakon četverogodišnjeg studija na Katehetskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002. godine upisuje znanstveni postdiplomski studij povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 2005. obranivši magistarsku radnju Jordan od 11. do 7. st. pr. Kr. Mjesto susreta velikih civilizacija Starog istoka (mentor: prof. dr. sc. Boris Olujić) stječe akademski stupanj magistra znanosti. 2005., 2007. i 2009. godine sudjelovala je na arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Tel Džalul u Hašemitskoj kraljevini Jordan u sklopu projekta Madaba Plains, koji predvode Andrews University iz SAD i Department of Antiquities iz Jordana. Od 2006. suradnica je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, a od 2008. znanstvena novakinja, te sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti. Doktorsku disertaciju pod naslovom Polunomadsko i ruralno društvo i proces urbanizacije na prostoru Sirije i Palestine u brončano i željezno doba (mentor: prof. dr. sc. Slobodan Čače) obranila je 15. lipnja 2012. godine. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na desetak međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Područje znanstvenog interesa su arheologija i kulturno-društvena povijest prostora Levanta u starom vijeku, te suvremena povijest Palestine u širem religijsko kulturološkom kontekstu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS