O djelatniku
Ana Butković, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Konzultacije:

srijedom od 11.30-12.30h

Telefon:245-7643
Telefon kućni:7643
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Godina doktoriranja:2014
Na odjelu od:2010

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena 1979. u Rijeci. Studirala filozofiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje je i diplomirala 2004. (Racionalnost i kontekst). Iste godine na Hrvatskim studijima upisuje Poslijediplomski doktorski studij iz filozofije gdje je 2014. doktorirala s disertacijom Problem znanja a priori u sporu između empirizma i racionalizma. Od 2007. radila je kao vanjski suradnik na Hrvatskim studijima, gdje je i zaposlena 2010. kao znanstvena novakinja, na znanstveno-istraživačkom projektu Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja. Na istom je projektu od 2015. zaposlena kao poslijedoktorandica. Sudjelovala je na međunarodnim znanstvenim filozofskim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, a također ima objavljene znanstvene članke u hrvatskim i međunarodnim filozofskim časopisima. Područja znanstvenog interesa su epistemologija i metafilozofija.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS