O vanjskom suradniku
prof. dr. sc. Filip Grgić
Zvanje:redoviti profesor
Konzultacije:

Prema dogovoru

E-mail: E-mail
Odsjek : Odsjek za filozofiju

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen 1966. u Zag­rebu. Diplomirao (1989), magistrirao (1993) i doktorirao (1996) na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1990. zaposlen na Institutu za filozofiju u Zagrebu, od 2009. u zvanju znanstvenog savjetnika. Usavr­šavao se i gostovao na sveučilištima u Velikoj Britaniji, SAD, Francuskoj i Madžarskoj. Šk. god. 2003/2004. proveo je kao stipendist zaklade Ful­bright na Odsjeku za filozofiju Sveučilišta Harvard. Objavio je mnoštvo članaka u filozofskim časopisima, uključujući Pacific Philosophical Quarterly, European Journal of Philosophy, Archiv für Geschichte der Philosophie, Phronesis, Ancient Philosophy, International Philosophical Quarterly itd., te nekoliko knjiga (Aristotel o istinitosti i lažnosti, 1993; Aristotel o nužnosti i slučaju, 1997; Platon: Menon, 1997; Sekst Empi­rik: Obrisi pironizma, 2008; [s P. Gregorićem] Teofrast: Metafizika, 2011). Istraživački interesi: antička filozofija (Aristotel, skepticizam) i metafizika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS