O vanjskom suradniku
prof. dr. sc. Franjo Šanjek
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je 1. travnja 1939. u Poljani kod Varaždina. Baccalaureus filozofskih (Dubrovnik, 1962.), magistar teoloških (Zagreb, 1966.) i pomoćnih povijesnih znanosti (Vatikan, 1968.) i doktor povijesnih znanosti (Paris-Sorbonne, 1971.). Redovni je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (30. siječnja 1997.). Od 1971. profesor je crkvene povijesti, metodologije i pomoćnih povijesnih znanosti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1974. docent; 1993. izvanredni profesor; 1998. redoviti profesor, 2003. u trajnom zvanju). Od akad. god.1994/95. do 1997/98. dekan na istoj ustanovi i supotpisnik ugovora između KBF–a i Sveučilišta u Zagrebu (11. ožujka 1996.). Predavač pomoćnih povijesnih znanosti na Hrvatskim studijima (od 1994.) u preddiplomskoj i postdiplomskoj nastavi. Na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1999. predaje kolegij “Gradski i komunalni život u Hrvatskoj, 12.-16. st.” i studij diplomatike. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu predavao na poslijediplomskom znanstvenom studiju iz sociologije (1996.) i pedagogije (1998.). Predsjednik je Hrvatskoga nacionalnog odbora za povijesne znanosti (1992.-1999.) i Nacionalnog odbora za komparativnu crkvenu povijest (1995.-2005.), pod čijim je predsjedanjem na kongresu u Montréalu (1995.) hrvatski Nacionalni odbor primljen u “Comité international des sciences historiques”. Kao predsjednik HNOPZ–a 1999. organizirao je Prvi kongres hrvatskih povjesničara u Zagrebu. Jedan je od utemeljitelja (1977.) i glavni urednik (od 1978.) časopisa Croatica christiana periodica, član uredničkog odbora časopisa Mémoire dominicaine (Pariz), Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine (Zagreb), Heresis (Carcassonne), Starine HAZU (Zagreb) i glavni i odgovorni urednik Radova Zavoda za povijesne znanosti HAZU (Zadar), član Područnog vijeća za humanističke znanosti (2005.) i predsjednik Matične komisije za filozofiju i teologiju (1999.-2005.), profesor gost na sveučilištima u Fribourgu (Švicarska, 1986. i 2008.), Ottawi (Kanada, 1987.) i Parizu (Sorbonne, 2007.); sudionik znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, suradnik enciklopedijskih i leksičkih edicija u Hrvatskoj, Francuskoj, Belgiji, Njemačkoj i Poljskoj. Član Matičnog povjerenstva humanističkih znanosti (u dva mandata predsjednik istoga), član Područnoga vijeća MZOŠ–a za humanističke znanosti (od 1994.), zamjenik predsjednika Odbora za dodjelu državnih nagrada i predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Godine 1996. odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, a 2004. primio je godišnju državnu nagradu za značajno znanstveno dostignuće na području humanističkih znanosti.

 
 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS