O vanjskom suradniku
Goran Radoš, pred.
Zvanje:naslovni predavač
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

 

Dr. sc. Goran Radoš (Zagreb, 1965.), u Zagrebu je pohađao osnovnu, te maturirao na srednjoj Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga (ex KTOC).

Sveučilišni (diplomski) studij politologije završio je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a sveučilišni (diplomski) studij informatike završio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Magistrirao je završivši poslijediplomske sveučilišne studije u pet polja društvenih znanosti:

  • Ekonomija (Ekonomski fakultet, UNIZG, 1992.).
  • Politologija (Fakultet političkih znanosti, UNIZG, 2003.)
  • Informacijske i komunikacijske znanosti (Fakultet političkih znanosti, UNSA, 2016.).¸
  • Interdisciplinarno područje znanosti (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, UNSA, 2017.).
  • Pravo (Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, UNSA, 2018.).

Poslijediplomski (doktorski) sveučilišni studij u znanstvenom polju - ekonomija (grana Menadžment), završio je obranom disertacije pod mentorstvom dr. sc. Vinka Kandžije, prof. emeritus (IUT, 2019.).

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih konferencija.

Od 2006. godine stalni je suradnik i istraživač na znanstvenom projektu „Hrvatska medijska komunikacija u konvergentnom okruženju“ (br.128-0000000-3620) Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Na Sveučilištu u Zagrebu i na Sveučilištu J.J. Strossmayer u Osijeku izabran je za naslovnog asistenta (komunikologija). Na Visokoj poslovnoj školi Zagreb izabran je u zvanje predavača visoke škole (komunikologija). Na Veleučilištu Baltazar izabran je za asistenta gdje je surađivao u nastavi i predavao, izvodio vježbe i seminare na diplomskom studiju i kolegiju Komunikacijski menadžment. Na preddiplomskom studiju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu surađivao je u nastavi kao vanjski suradnik sa multisektorskim radnim iskustvom i izvodio nastavu iz kolegija Vizualne komunikacije i Komunikologija (2006. – 2010.).

Završio je, u prvom naraštaju „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ (1992.) i jednogodišnji diplomatski stručni studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske (1997.).

Objavio je u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS