Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
Goran Radoš, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:predavač
Lokacija: 106
Telefon:012457627
Telefon kućni:7627
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina doktoriranja:2019.
Na odjelu od:2019.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Dr. sc. Goran Radoš [Zagreb, 1965.] na Fakultetu hrvatskih studija izvodi povjerena predavanja i seminare, te umrežavanjem znanstvenih polja i nastavnih metoda razvija silabuse predmeta: Društveni menadžment, Informativni sustav Republike Hrvatske, Komunikacijski menadžment, Mediji i Domovinski rat, Suvremeni izazovi društvene obnove i Tipologija iseljavanja, koje izvodi na studiju komunikologije, sociologije i studiju psihologije, te na studiju Demografija i hrvatsko iseljeništvo.

Knjiga: Modeli informacijskog obrazovanja - Benchmark korisnoga znanja za primjenu u RH i BiH (2021.).

Alma mater: Doktor ekonomskih znanosti, završio poslijediplomski doktorski studij "Menadžment" na Ekonomskom fakultetu [IUT] i obranio disertaciju: Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja kao podloga izgradnje i razvoja društva znanja u Republici Hrvatskoj. Studij politologije završio na Fakultetu političkih znanosti [UNIZG], a studij informatike završio na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta [UNIZG]. Poslijediplomski studij ekonomije završio na Ekonomskom fakultetu [UNIZG], a poslijediplomski studij politologije završio na Fakultetu političkih znanosti [UNIZG]. Komunikologiju završio na diplomskom studiju Fakulteta političkih nauka [UNSA], a diplomski studij Sigurnosni studiji, te diplomski studij kriminologije završio na Katedri za sigurnost i Katedri za kriminologiju na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije [UNSA].

Bio: Nakon diplomiranja (1989.), uz obiteljsku preporuku, od ex-ur. Gl. Koncila dobiva početnu useljeničku skrb u Londonu i radi u ugostiteljstvu nekoliko mjeseci, sve do početka demokratskih promjena u HR kada se vraća u Zagreb i sudjeluje u DR od 18.8.1990. U proljeće 1991. priključuje se NZ-i u Zagrebu. U travnju 1991. dragovoljno se prijavljuje u 1. A br. ZNG-a gdje je razvrstan u "R" MUP (PUZ). Radi na Popisu stanovništva,1991., i volonterski na pripremi Referenduma o samostalnosti Hrvatske. Od 1.6.1992. do 1998. profesionalni je diplomat - II. tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova RH - Uprava za europsku političku bilateralu, tijekom koje službe magistrira ekonomiju (1992.). U Ministarstvu obnove i razvitka radi na vodstvenim i operativnim poslovima kao pomoćnik ravnatelja Uprave za razvoj i načelnik Odjela za migracije, a u Upravi za otoke Ministarstva mora, graditeljstva i infrastrukture vodi javna nadmetanja, te financijski, i nadzor izvedbe kapitalnih razvojnih projekata na hrvatskim otocima i priobalju, gdje uz rad magistrira međunarodne odnose (2003.). Usporedo s radom u državnoj službi, vodi i u roku 3,5 godine uspješno zaključuje složeni stečajni postupak kao stečajni upravitelj/likvidator tvrtke sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. U profitnom sektoru industrije osiguranja (CO d.d.) od 2004.- 2009. radi na izvršnim poslovima direktora Službe korporativne nabave, te direktora Službe za nabavu i upravljanje imovinom, potom i kao direktor Službe informatike iz kojega mjesta vodi projekt simultane izgradnje dviju STP do etape ključ u ruke, u Splitu i gradu Korčuli, a tijekom kojega je projekta diplomirao informatiku (2006.). Kao vanjski suradnik izabrani je naslovni predavač i naslovni asistent i predaje na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilištu Baltazar (ak. g. 2006/07.- 2010/11.), te usporedo kao predsjednik Uprave i direktor komunalne tvrtke (2010.- 2011.) preoblikuje i kriznim menadžmentom uspješno upravlja financijskom i organizacijskom konsolidacijom javnog komunalnog društva, na Dugom Otoku i Zadru. Od 2013. do 2014. radi u Državnom uredu za Hrvate izvan RH kao Posebni savjetnik za gospodarstvo i potporu poduzetništvu. U menadžment dviju privatnih tvrtki za komunalni inženjering, od 2015. imenovani je prokurist i Izvršni direktor za financije, investicije i razvoj, te predsjednik Uprave gdje iz Sarajeva upravlja poslovanjem u poslovnom području BiH, tijekom kojega je razdoblja do 2018. završio diplomske sveučilišne studije komunikologije, sigurnosnih studija i kriminologije. Uz posao, član je, potom Tajnik i o.d. Urednika u Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost (HDZU), do povratka u Zagreb (2019.). Godine 2019. doktorirao je ekonomiju, te od ak. god. 2019/20. radi na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Područja kolegija i ishodi učenja: Predaje kolegije iz primjenjenog menadžmenta i organizacijskog odlučivanja, komunikologije (antroposemiotike) i medija, te identitetske demografije. Ishodima suradničkog učenja, kolegiji su vezani uz komplementarnu uporabu podataka i informacija za tvorbu akcijabilnih izvjesnica i izradu objektivnih analiza kojima se kreiraju strategije ili poslovni modeli. Akcijabilnost, funkcionalnost, priorizacija i komunikabilnost u identitetskom okviru sposobnosti su (u ciljanim ishodima suradničkog učenja) koje studenti akcelerirano usvajaju kao temeljno znanje, a nadgradnjom i kao napredno operativno i stvaralačko znanje™ o optimalnom odlučivanju i upravljanju, te za tvorbu i primjenu korisnoga multidisciplinarnoga znanja kojim se detektiraju, potom učinkovito rješavaju problemi na operativnoj i strateškoj razini u profitnom i/ili javnom sektoru. 

Usavršavanje: „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ u organizaciji Vlade RH i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio je u prvom naraštaju polaznika u samostalnoj državi (1992.), a jednogodišnji diplomatski stručni studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske završio je 1997. godine.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija. Objavio je u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Znanstveni interes: Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom sektoru i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskom i resursno imperfektnom okruženju; Optimiziranje organizacijskog dizajna; Menadžment državnih institucija i eksterni/interni izvještajni ciklus i prijenos primjenljivog znanja; Upravljivost, kreiranje i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; Forenzika, detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova u javnom i profitnom sektoru; Tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje izvještajnog menadžmenta.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost.

Član je Matice hrvatske - Odjela za komunikologiju i Odjela za gospodarstvo.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir.

Dobrovoljni je darivatelj univerzalne krvne grupe 59 puta.

Član je kluba navijača NK Dinamo Zagreb od 1.6.1965.

Oženjen je i otac troje djece.

Hrvatski branitelj - dragovoljac 1990.-1991.[(18.8.90./30.6.91.-31.12.91. (106. d.p. "R", od 27.9.1994.)]

Civilno priznanje: Spomenica Domovinske zahvalnosti. Vojno priznanje: Spomenica Domovinskog rata; Trofejno oružje načelnika Stožera 106. d.p.

Član je Kluba veterana 148. br., Zagreb -Trnje.

Business Resume: Goran Rados, PhD (Zagreb), has a 20+ professional years on executive positions in public diplomacy service (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Croatia) and profit sector, both in economics and infrastructure projects as well in migrations/demography field (Ministry for Reconstruction and Development; Central State Office for Croats Abroad) and academia (University of Zagreb; University of Applied Sciences Baltazar; Croatian Society for Science and Arts).

In profit sector he had mid to higher managerial positions at insurance industry (Procurement Director, Director of Procurement and Assets, IT Director, and Inspection Stations Construction Coordinator), and as a Liquidation Manager and Interim Executive Manager in profit companies responsible for rapid deploying executive solutions for resolving organizational problems, improving decision making processes and management changes, with advanced verbal and numerical reasoning aproach.

Also, he possesses proficiency business skills and experience as a CEO and in the management of assets, sales (General Manager; Executive Director for Finance |CFO|, Investments and Development), investment and financial management (Temporary Fund Manager). Additionally, he is extra skilled for applicable cost management decisions making and procurement processes in profit and public sector.

Educ: I have an Zagreb University BSc and BA in Politics and Informaton Sciences, and MA Econ and MSc in Int. Relations; Master of Arts degrees earned at University of Sarajevo (UNSA): MA in Communication; MA Security Study and MA in Criminology; PhD (Econ) finished at IUT, 2019.

Goran is Homeland war veteran - volunteer (DOS, 1990; NZ, National Protection Armed Unit Zagreb, 1991; MoI /MUP RH/, Zagreb Police Dept. Reserve Unit, 1992; and 106th H.G.R., 1994 ).

His civil and military decorations and awards include the Memorial Medal of Homeland Gratitude, Homeland War Memorial Medal and Trophy Weapon Award.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS