O vanjskom suradniku
Goran Radoš, pred. dr. sc.
Zvanje:naslovni predavač
Funkcija:naslovni predavač
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA DEMOGRAFIJU I HRVATSKO ISELJENIŠTVO

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

 

Dr. sc. Goran Radoš (Zagreb, 1965.), diplomirao je politologiju na Fakultetu političkiih znanosti i informatiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je poslijediplomski sveučilišni studij ekonomije (MA, EFZG, 1992.), međunarodnih odnosa (MSc, FPZG, 2003.), informacijskih i komunikacijskih znanosti (MA, FPN, 2016.), u području interdisciplinarnih znanosti (MA, FKKSS, 2017.), i u polju pravo (MA, FKKSS, 2018.). Doktorat znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, stekao je 2019. godine, obranivši disertaciju pod naslovom: Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja kao podloga izgradnje i razvoja društva znanja u Republici Hrvatskoj.

Uz rad u javnom i profitnom sektoru, usavršavao se na poslijediplomskom studiju "Diploma in Management" Zagrebačke poslovne škole i Henley the Management College, te na studiju Hrvatskog društva (danas: FHS, 1993.), i poslijediplomskom sveučilišnom studiju “Organizacija i menadžment" (EFZG, 2007).

Na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izvodi seminare iz kolegija: Društveni menadžment, Komunikacijski menadžment, Tiplologija iseljavanja i Suvremeni izazovi društvene obnove.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija.

Od 2006. godine stalni je suradnik i istraživač na znanstvenom projektu „Hrvatska medijska komunikacija u konvergentnom okruženju“ (br.128-0000000-3620) Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Na Sveučilištu u Zagrebu i na Sveučilištu J.J. Strossmayer u Osijeku izabran je za naslovnog asistenta (komunikologija). Na Poslovnom veleučilištu Zagreb izabran je u zvanje predavača visoke škole (komunikologija). Na Veleučilištu Baltazar izabran je za asistenta gdje je surađivao u nastavi i predavao, izvodio vježbe i seminare na diplomskom studiju i kolegiju Komunikacijski menadžment. Na preddiplomskom studiju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu surađivao je u nastavi kao vanjski suradnik sa multisektorskim radnim iskustvom i izvodio nastavu iz kolegija Vizualne komunikacije i Komunikologija (2006. – 2010.).

Završio je, u prvom naraštaju „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ (1992.) i jednogodišnji diplomatski stručni studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske (1997.).

Objavio je u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Znanstveni interes: Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskom i resursno imperfektnom okruženju; optimiziranje organizacijskog dizajna; menadžment državnih institucija i eksterni/interni informacijsko-komunikacijski ciklus i prijenos aplikativnog znanja; upravljivost i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova u javnom i profitnom sektoru; tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje u izvještajnoj zajednici.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost gdje bio Glavni tajnik i v.d. urednika znanstveno-stručnog časopisa Radovi.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir.

Sudionik je Domovinskog rata (Dragovoljac 1990/91).

PhD Goran Rados (Zagreb), has a 25+ professional years on executive positions in public diplomacy (Ministry of Foreign and European Affairs), economy and infrastructure projects as well in migrations/demography field (Ministry for Reconstruction and Development; Central State Office for Croats Abroad) and academia (University of Zagreb; University of Applied Sciences Baltazar).

In his career in profit sector he had mid to higher managerial positions at insurance industry (Procurement Director, Director of Procurement and Assets, IT Director, and Inspection Stations Construction Coordinator), and as a liquidation manager and interim manager in profit companies responsible for resolving organizational problems in companies, improving decision making processes and management changes, prior or due to insolvency crisis (Interim Manager).

Also, he possesses strong business skills and experience as a CEO and in liquidation management (Liquidation Manager), in the management of assets, sales (General Manager; Executive Director for Finance, Investments and Development), investment and financial management (Temporary Fund Manager). Additionally, he is extra skilled for applicable cost management decisions making and procurement processes in profit and public sector.

He holds dual diploma degrees: in Political Sciences (BS, UniZG) and diploma degree in Informatics (BA, UniZG). Goran received his five master of arts/master of science degrees in social sciences: in Economics (MA), International Relations (MS), Communication Studies (MA), Security Studies (MA) and Criminology (MA). He finished doctoral study program in Management and gained PhD in Economics, 2019.

Goran Rados is Homeland war volunteer and vet ( DOS, a.k.a. Trojka (Trnje), 1990; NONZ, National Protection Armed Unit Zagreb (Trnje), 1991; MUP RH, Min. of Interior, Zagreb Police Dept. Reserve Unit, 1992; and 106th H. g. r., 1993 ).

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS