O djelatniku
Goran Radoš, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:predavač
Lokacija: 106
Telefon:012457627
Telefon kućni:7627
Mobilni telefon:+385981717170
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina doktoriranja:2019.
Na odjelu od:2019.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Životopis

Goran Radoš |Medveščak, Zagreb, 1965.| sada sveučilišni predavač i konzultant za javno i poslovno upravljanje, a ranije izvršni direktor i interim menadžer te državni službenik i hrvatski diplomat. Nakon stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti, kao poslijedoktorand uključuje se u znanstveno-nastavni rad na Odsjeku za komunikologiju Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG) te izvodi povjerena predavanja i seminare. Umrežavanjem znanstvenih područja i nastavnih metoda (su)oblikuje silabe gore navedenih predmeta - kolegija (vidi: Nastava) na preddiplomskom i diplomskom studiju.

Alma mater : Nakon osnovnog školovanja (OŠ I. Kršnjavoga, OŠ Mladost i OŠ M. Držića) u Zagrebu je srednje obrazovanje završio na Prirodoslovnoj školi V. Preloga potom politologiju diplomirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a informatiku diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uz rad u državnom sektoru i uz stipendiju Ministarstva znanosti RH usavršavao se u polju ekonomija i na postdiplomskom studiju magistrirao marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u polju politologija magistrirao međunarodne odnose na postdiplomskom znanstvenom studiju Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Radeći u profitnom sektoru komunikologiju je magistrirao na poslijediplomskom magistarskom studiju Fakulteta političkih nauka Sveučilišta u Sarajevu, a sigurnosne studije i kriminologiju magistrirao na dva poslijediplomska magistarska studija na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Sveučilišta u Sarajevu. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu (IUT) i obranio disertaciju 'Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja kao podloga izgradnje i razvoja društva znanja u Republici Hrvatskoj' postigavši akademski stupanj doktora znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana menadžment, 2O19.

Knjiga : Modeli informacijskog obrazovanja - Benchmark korisnog znanja za primjenu u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (ECSA, 2O21).

Bio : Nakon diplomiranja izložen nezaposlenosti prigodu za prvo zaposlenje našao je u privatnom sektoru u Londonu gdje započinje raditi u ugostiteljstvu, a u Zagreb se vraća odmah nakon rezultata održanih prvih, slobodnih i demokratskih višestranačkih izbora te se u društvene promjene, zatim i u obranu suvereniteta dragovoljno uključuje u 'R' sastav hrvatske policije i NZ. Radi na prvom hrvatskom državnom Popisu stanovništva i na Referndumu o samostalnosti RH zatim završava I. Diplomatsko - konzularni tečaj Vlade RH i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stupa u radni odnos u Ministarstvo vanjskih poslova RH tijekom ustrojavanja hrvatske diplomatske službe, te u mandatu dvojice ministara radi na službeničkim radnim mjestima ml. pomoćnika (pristav) šefa kabineta ministra, potom diplomata (II. tajnik) u Upravi za europsku političku bilateralu - Odjel za Zapadnu Europu. U Ministarstvo obnove i razvitka RH prelazi 1998. na službu načelnika Odjela za migracije zatim na službu pomoćnika ravnatelja Uprave za razvoj. U Upravi za otoke Ministarstva mora, graditeljstva i infrastrukture RH operativno vodi javna nadmetanja i financijski nadzor, te nadzor izvedbe kapitalnih razvojnih projekata na hrvatskim otocima i priobalju. Usporedo s radom u državnom sektoru započeo je unakrsni prijelaz iz javnog u profitni sektor te je višekratno služio u članstvima nadzornih tijela tvrtki i javnih institucija, potom imenovan stečajnim upraviteljem - likvidatorom trgovačkog društva u vlasništvu države, gdje u zakonskom roku provodi i zaključuje stečajni postupak tvrtke sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. U profitni sektor - osiguravateljsku industriju prešao 2OO4. gdje je u vodećoj osiguravateljskoj kompaniji do 2OO9. direktor Službe korporativne nabave, te direktor Službe za nabavu i upravljanje imovinom, potom u tvrtki kćeri imenovan direktorom Službe informatike s koje poslovne funkcije provodi i okončava strateški projekt simultane izgradnje dviju STP do etape ključ u ruke, u Splitu i gradu Korčuli. Kao vanjski suradnik izabrani je naslovni predavač i naslovni asistent u području informacijskih i komunikacijskih znanosti, te predaje komunikologiju i komunikacijski menadžment na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i na Veleučilištu Baltazar od ak. godine 2OO6.- 2O1O/11., a usporedo, interim je predsjednik Uprave - direktor (CEO) komunalne tvrtke od 2O1O. do 2O11. gdje menadžmentom preokreta upravlja financijskom i organizacijskom konsolidacijom komunalnog društva na Dugom Otoku i u Zadru. Od 2O13. i tijekom 2O14. u Državnom uredu za Hrvate izvan RH služi kao posebni savjetnik za gospodarstvo zadužen za potporu poduzetništvu. U menadžment dviju privatnih tvrtki za komunalni inženjering, od 2O15. imenovan je prokuristom, potom Izvršnim direktorom za financije, investicije i razvoj (CFO), te je predsjednik Uprave - direktor (CEO) gdje iz Sarajeva upravlja poslovanjem tvrtke u integriranom poslovnom području BiH. Uz posao, član je, potom Tajnik Odjela za društvene znanosti i o.d. Urednika u Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost, a od 2O19. predaje na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Područja kolegija i ishodi učenja : Predaje kolegije iz primjenjenog menadžmenta i organizacijskog odlučivanja, komunikologije (antroposemiotike) i medija, te demografije. Ishodima suradničkog učenja i istraživački usmjerenom nastavom, kolegiji su vezani uz komplementarnu uporabu i zaštitu točnosti podataka i informacija za tvorbu akcijabilnih izvjesnica i izradu objektivnih strateških analiza kojima se kreiraju strategije ili poslovni modeli u kompleksnom okolišu i informacijskoj asimetriji. Akcijabilnost, funkcionalnost, priorizacija i komunikabilnost u identitetskom okviru sposobnosti su koje studenti akcelerirano usvajaju kao temeljno znanje, a nadgradnjom i kao napredno operativno i stvaralačko znanje™ o odlučivanju i upravljanju za kreiranje novih ideja, rješavanje problema, i optimalno odlučivanje za ispunjavanje objektivno ciljanih rezultata. Novo znanje služi i za tvorbu korisnoga multidisciplinarnoga znanja kojim se detektiraju, potom učinkovito rješavaju problemi na operativnoj i strateškoj razini u profitnom i/ili javnom sektoru. 

Usavršavanje:

(i) „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ - Vlada RH i Pravni fakultet UNIZG, 1992; 

(ii) "Diplomatski stručni studij' - Diplomatska akademija Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, 1997.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija. Objavio je knjigu-monografiju, a u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Nagrade/stipendije za obrazovno usavršavanje :

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za poslijediplomski (doktorski) studij iz informacijskih znanosti na Sveučilištu u Zadru, 2OO5.

Znanstveni interes : Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom sektoru i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskoj asimetriji i resursno imperfektnom okruženju; Optimiziranje organizacijskog dizajna i dizanje tehnologije učinkovitog upravljanja; Menadžment državnih institucija i eksterni/interni izvještajni ciklus i prijenos primjenljivog znanja; Upravljivost, kreiranje i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; Forenzika, detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova i upravljanje preokretom u javnom i profitnom sektoru; Tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje izvještajnog menadžmenta.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost, Sarajevo.

Član je Matice hrvatske - Odjela za medije i Odjela za gospodarstvo, Zagreb.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir, Zagreb.

Dobrovoljni je darivatelj univerzalne krvne grupe 6O puta.

Član je kluba navijača NK Dinamo Zagreb od 1.6.1965.

Oženjen je i otac troje djece.

Hrvatski branitelj - dragovoljac (1991. DOS > "R" PUZ > NZ > "R"1O6. d.p.).

Civilno priznanje: Spomenica Domovinske zahvalnosti za uzornu službu. //  Vojno priznanje: Spomenica Domovinskog rata; Trofejno oružje načelnika Stožera 106. d.p.

Član je Kluba veterana 148. brig. HV, Zagreb -Trnje.

Business Resume : Goran Rados, a native of Zagreb, Croatia,1965, Economist, Criminologyst and Politic Scientist has a 2O+ professional years on executive positions in public diplomacy service (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Croatia) and profit sector, both in economics and infrastructure projects as well in migrations/demography field (Ministry for Reconstruction and Development; Central State Office for Croats Abroad) and academia (University of Zagreb; University of Applied Sciences Baltazar; Croatian Society for Science and Arts).

In profit sector he had mid to higher managerial positions at insurance industry (Procurement Director, Director of Procurement and Assets, IT Director, and Inspection Stations Construction Coordinator), and as a Liquidation Manager and Interim Executive Manager in profit companies responsible for rapid deploying executive solutions for resolving organizational problems, improving decision making processes and management changes, with advanced verbal and numerical reasoning aproach.

Also, he possesses proficiency business skills and experience as a CEO and in the management of assets, sales (General Manager; Executive Director for Finance |CFO|, Investments and Development), investment and financial management (Temporary Fund Manager). Additionally, he is extra skilled for applicable cost management decisions making and procurement processes in profit and public sector.

Educ : Goran received his PhD in Economics (Management) from IUT (2O19), and both M.A. in Economics and M.S. in International Relations from University of Zagreb. He holds a M.A. in Communication and M.A. in Security Study, as well gained M.A. in Criminology from University of Sarajevo. Graduated degree in Informatics (B.A.) and Political Studies (B.S.) gained from University of Zagreb.

Goran is Homeland war veteran - volunteer.

His civil and military decorations and awards include the Memorial Medal of Homeland Gratitude, Homeland War Memorial Medal and Trophy Weapon Award.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS