Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
Goran Radoš, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:predavač
Lokacija: 106
Telefon:012457627
Telefon kućni:7627
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina doktoriranja:2019.
Na odjelu od:2019.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Goran Radoš [Zagreb, 1965.]. Na Odsjeku za komunikologiju predaje na studijima Komunikologije, Sociologije i studiju Psihologije, te na studiju Demografije i hrvatskog iseljeništva Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Alma mater: Doktorirao ekonomiju na sveučilišnom doktorskom studiju Menadžment i stekao akademski stupanj doktor/a ekonomskih znanosti (2019.). Magistrirao je ekonomiju na poslijediplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, a međunarodne odnose magistrirao je na poslijediplomskom studiju Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Diplomirao je politologiju na diplomskom studiju Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, a informatiku diplomirao na diplomskom studiju Odsjeka za informacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na UNSA se usavršavao završivši diplomski studij komunikologije na Odsjeku za komunikologiju/novinarstvo Fakulteta političkih znanosti, a diplomski studij interdisciplinarnoga područja sigurnosnih studija i diplomski studij kriminologije završio je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Područja kolegija i ishodi učenja: Predaje kolegije iz menadžmenta, komunikologije (antroposemiotike) i medija, te identitetske demografije. Ishodima suradničkog učenja, kolegiji su vezani uz komplementarnu uporabu podataka i informacija za tvorbu akcijabilnih izvjesnica i izradu objektivnih analiza kojima se kreiraju strategije ili poslovni modeli. Akcijabilnost, funkcionalnost, priorizacija i komunikabilnost u identitetskom okviru sposobnosti su u ciljanim ishodima suradničkog učenja koje studenti akcelerirano usvajaju kao temeljno znanje, a nadgradnjom i kao napredno operativno i stvaralačko znanje™ o optimalnom odlučivanju i upravljanju, te za tvorbu i primjenu korisnoga multidisciplinarnoga znanja kojim se detektiraju i učinkovito rješavaju problemi na operativnoj i strateškoj razini u profitnom i/ili javnom sektoru.

Bio:  Nakon diplomiranja traži posao (1989.), te od gl. ur. Glasa Koncila dobiva jamstvo i iseljava u London. U Hrvatsku se vraća početkom demokratskih promjena i dragovoljno sudjeluje u DR od 18.8.1990. U proljeće 1991. priključuje se NZ-i u Zagrebu (Trnje). U travnju 1991. prijavljuje se u 1. A br. ZNG-a (Rakitje) gdje je razvrstan u "R" sastav MUP-a. Radi na Popisu stanovništva (1991.) i na pripremi Referenduma o samostalnosti Hrvatske, a od 1.6.1992. do 1998. profesionalni je diplomat u Ministarstvu vanjskih poslova RH - Uprava za europsku političku bilateralu. U Ministarstvu obnove i razvitka radi na vodstvenim i operativnim poslovima kao pomoćnik ravnatelja Uprave za razvoj i načelnik Odjela za migracije, a u Upravi za otoke Ministarstva mora, graditeljstva i infrastrukture vodi javna nadmetanja, te nadzor kapitalnih razvojnih projekata na hrvatskim otocima i priobalju. Usporedo s javnim službom, četiri godine radi kao stečajni upravitelj - likvidator tvrtke sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. U profitnom sektoru industrije osiguranja od 2004. radi na operativnim poslovima kao direktor Službe korporativne nabave, te direktor Službe za upravljanje imovinom, potom i direktor Službe informatike iz kojega mjesta vodi izgradnju dviju STP do etape "ključ u ruke", u Splitu i gradu Korčuli. Povremeno predaje na Sveučilštu u Zagrebu i Veleučilištu Baltazar, te kao predsjednik Uprave i direktor tvrtke u komunalnom sektoru preoblikuje i kriznim menadžmentom upravlja financijskom i organizacijskom konsolidacijom društva, u Zadru i na Dugom otoku. Od 2013. do 2015. radi u Državnom uredu za Hrvate izvan RH kao Posebni savjetnik za gospodarstvo. U menadžmentu dviju privatnih tvrtki za komunalni inženjering, od 2015. imenovan je prokuristom i Izvršnim direktorom za financije, investicije i razvoj, te predsjednikom Uprave (CEO) gdje iz Sarajeva upravlja i vodi poslovanje u poslovnom području BiH. Istodobno je član, potom Tajnik i v.d. Urednika u Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost, do povratka u Zagreb (2019.).

Obiteljski odgoj stjecao je u Zagrebu, kao i osnovno i srednje obrazovanje.

Usavršavanje: „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ u organizaciji Vlade RH i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio je u prvom naraštaju polaznika u samostalnoj državi (1992.), a jednogodišnji diplomatski stručni studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske završio je 1997. godine.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija. Objavio je u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Znanstveni interes: Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom sektoru i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskom i resursno imperfektnom okruženju; Optimiziranje organizacijskog dizajna; Menadžment državnih institucija i eksterni/interni izvještajni ciklus i prijenos primjenljivog znanja; Upravljivost, kreiranje i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; Detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova u javnom i profitnom sektoru; Tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje izvještajnog menadžmenta.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost.

Član je Matice hrvatske - Odjela za komunikologiju i Odjela za gospodarstvo.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir.

Dobrovoljni je darivatelj univerzalne krvne grupe 56 puta.

Član je kluba navijača NK Dinamo Zagreb od 1.6.1965.

Oženjen je i otac troje djece.

Hrvatski branitelj - dragovoljac [18.8.90./30.6. 91.- 31.12. 91./23.9.94.].

Civilno priznanje: Spomenica Domovinske zahvalnosti. Vojno priznanje: Spomenica Domovinskog rata; Trofejno oružje načelnika Stožera 106. d.p.

Član je Kluba veterana 148. br., Zagreb -Trnje.

Business Resume: Goran Rados, PhD (Zagreb), has a 20+ professional years on executive positions in public diplomacy service (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Croatia) and profit sector, both in economics and infrastructure projects as well in migrations/demography field (Ministry for Reconstruction and Development; Central State Office for Croats Abroad) and academia (University of Zagreb; University of Applied Sciences Baltazar; Croatian Society for Science and Arts).

In profit sector he had mid to higher managerial positions at insurance industry (Procurement Director, Director of Procurement and Assets, IT Director, and Inspection Stations Construction Coordinator), and as a Liquidation Manager and Interim Executive Manager in profit companies responsible for rapid deploying executive solutions for resolving organizational problems, improving decision making processes and management changes, with advanced verbal and numerical reasoning aproach.

Also, he possesses proficiency business skills and experience as a CEO and in the management of assets, sales (General Manager; Executive Director for Finance |CFO|, Investments and Development), investment and financial management (Temporary Fund Manager). Additionally, he is extra skilled for applicable cost management decisions making and procurement processes in profit and public sector.

Educ: BSc (Polit); BSc (Info); MSc (Econ); MSc (Int Rel); MA (Comm); MA (Sec); MA (Crim); Doctorate degree (Econ), 2019.

Goran is Homeland war veteran - volunteer (DOS, 1990; NZ, National Protection Armed Unit Zagreb, 1991; MoI /MUP RH/, Zagreb Police Dept. Reserve Unit, 1992; and 106th H.G.R., 1994 ).

His civil and military decorations and awards include the Memorial Medal of Homeland Gratitude, Homeland War Memorial Medal and Trophy Weapon Award.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS