Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
Goran Radoš, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:predavač
Lokacija: 106
Telefon:012457627
Telefon kućni:7627
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU
Godina doktoriranja:2019.
Na odjelu od:2019.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Dr. sc. Goran Radoš [Medveščak, Zagreb, 1965.] na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu izvodi povjerena mu predavanja i seminare. Umrežavanjem znanstvenih polja i nastavnih metoda razvija silabuse predmeta: Društveni menadžment, Informativni sustav Republike Hrvatske, Komunikacijski menadžment, Mediji i Domovinski rat, Suvremeni izazovi društvene obnove i Tipologija iseljavanja na studiju komunikologije, sociologije i studiju psihologije, te na studiju Demografija i hrvatsko iseljeništvo.

Knjiga : Modeli informacijskog obrazovanja - Benchmark korisnoga znanja za primjenu u RH i BiH (ECSA, 2021.).

Alma mater : Doktorski studij Menadžment završio na Ekonomskom fakultetu (IUT, 2019.) - doktor ekonomskih znanosti. Disertacija : "Koncepti i modeli informacijskog obrazovanja kao podloga izgradnje i razvoja društva znanja u Republici Hrvatskoj". Poslijediplomski studij Marketing završio na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (UNIZG, 1992.). Poslijediplomski studij Međunarodni odnosi završio na Fakultetu političkih znanosti (UNIZG, 2003.). Poslijediplomski studij Komunikologija završio na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (UNSA, 2016.). Poslijediplomski studij Sigurnosni studiji završio na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (UNSA, 2017.). Poslijediplomski studij Kriminologija završio na Odsjeku za kriminologiju Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (UNSA, 2018.). Politologiju diplomirao na Fakultetu političkih znanosti (UNIZG, 1989.). Informatiku diplomirao na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta (UNIZG, 2006.).

Bio : Nakon diplomiranja, uz obiteljsku preporuku, od ex-ur. Gl. Koncila dobiva početnu useljeničku skrb u Londonu i radi u ugostiteljstvu nekoliko mjeseci. Početkom demokratskih promjena vraća se u Zagreb i sudjeluje u DR od 18.8.1990. U proljeće 1991., danom utemeljenja priključuje se NZ-i u Zagrebu (Trnje). U travnju 1991. prijavljuje se u 1. A br. ZNG gdje je razvrstan u "R" MUP (PUZ). Radi na Popisu stanovništva,1991. i volontira na Referendumu o samostalnosti Hrvatske. Profesionalnu karijeru započinje u Ministarstvu vanjskih poslova 1.6.1992. gdje je do 1998. profesionalni diplomat u Upravi za europsku političku bilateralu. Od 1998. do 2004. u Ministarstvu obnove i razvitka radi na vodstvenim i operativnim poslovima pomoćnika ravnatelja Uprave za razvoj i načelnik je Odjela za migracije, a u Upravi za otoke Ministarstva mora, graditeljstva i infrastrukture vodi javna nadmetanja i financijski nadzor, te nadzor izvedbe kapitalnih razvojnih projekata na hrvatskim otocima i priobalju. Usporedo s radom u državnoj službi, imenovan je stečajnim upraviteljem - likvidatorom, te provodi i u zakonskom roku uspješno zaključuje složeni stečajni postupak tvrtke sa sjedištem u Zagrebu i Splitu. U profitnom sektoru industrije osiguranja (CO d.d.) od 2004.- 2009. direktor je Službe korporativne nabave, te direktor Službe za nabavu i upravljanje imovinom, potom i direktor Službe informatike iz kojega mjesta vodi strateški poslovni projekt simultane izgradnje dviju STP do etape ključ u ruke, u Splitu i gradu Korčuli. Kao vanjski suradnik izabrani je naslovni predavač i naslovni asistent u području informacijskih i komunikacijskih znanosti, te predaje na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilištu Baltazar od ak. g. 2006/07.- 2010/11., a usporedo, predsjednik je Uprave i direktor komunalne tvrtke od 2010./2011. gdje preoblikuje i kriznim menadžmentom učinkovito upravlja financijskom i organizacijskom konsolidacijom javnog komunalnog društva na Dugom Otoku i Zadru. Od 2013. i tijekom 2014. u Državnom uredu za Hrvate izvan RH Posebni je savjetnik za gospodarstvo zadužen za potporu poduzetništvu. U menadžment dviju privatnih tvrtki za komunalni inženjering, od 2015. imenovan je prokuristom, potom Izvršnim direktorom za financije, investicije i razvoj, te je predsjednik Uprave tvrtke gdje iz Sarajeva upravlja poslovanjem u poslovnom području BiH. Uz posao, član je, potom Tajnik Odjela za društvene znanosti i o.d. Urednika u Hrvatskom društvu za znanost i umjetnost (HDZU), do povratka u Zagreb 2019. g., kada je završio doktorski studij, i radi na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Područja kolegija i ishodi učenja : Predaje kolegije iz primjenjenog menadžmenta i organizacijskog odlučivanja, komunikologije (antroposemiotike) i medija, te identitetske demografije. Ishodima suradničkog učenja, kolegiji su vezani uz komplementarnu uporabu podataka i informacija za tvorbu akcijabilnih izvjesnica i izradu objektivnih analiza kojima se kreiraju strategije ili poslovni modeli u kompleksnom okolišu i informacijskoj asimetriji. Akcijabilnost, funkcionalnost, priorizacija i komunikabilnost u identitetskom okviru sposobnosti su (u ciljanim ishodima suradničkog učenja) koje studenti akcelerirano usvajaju kao temeljno znanje, a nadgradnjom i kao napredno operativno i stvaralačko znanje™ o odlučivanju i upravljanju, za kreiranje novih ideja, rješavanje problema, donošenje optimalnih odluka i poduzimanju aktivnosti za ispunjavanje željenih rezultata. Isto znanje, služi i za tvorbu korisnog i novog multidisciplinarnoga znanja kojim se detektiraju, potom učinkovito rješavaju problemi na operativnoj i strateškoj razini u profitnom i/ili javnom sektoru. 

Usavršavanje : „Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske“ u organizaciji Vlade RH i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završio je u prvom naraštaju polaznika u samostalnoj državi (1992.), a jednogodišnji diplomatski stručni studij na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske završio je 1997. godine.

Sudjelovao je i izlagao na više domaćih i inozemnih stručnih i znanstvenih konferencija i simpozija. Objavio je u suautorstvu i samostalno nekoliko znanstvenih poglavlja u knjizi, više znanstvenih radova u znanstvenim časopisima i radova na međunarodnim znanstvenim skupovima.

Nagrade/stipendije za obrazovno usavršavanje :

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za troškove (50%) poslijediplomskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

• Stipendija Ministarstva znanosti RH za troškove (50%) poslijediplomskog doktorskog studija iz informacijskih znanosti Sveučilišta u Zadru, 2005.

Znanstveni interes : Donošenje optimalnih odluka - menadžersko odlučivanje u profitnom sektoru i dužnosničko odlučivanje u javnom sektoru u informacijsko-komunikacijskoj asimetriji i resursno imperfektnom okruženju; Optimiziranje organizacijskog dizajna; Menadžment državnih institucija i eksterni/interni izvještajni ciklus i prijenos primjenljivog znanja; Upravljivost, kreiranje i učinkovitost poslovnih procesa i operacija; Forenzika, detekcija i redukcija skrivenih (neproduktivnih) troškova i upravljanje preokretom u javnom i profitnom sektoru; Tvorba i komuniciranje akcijabilnim izvjesnicama i odlučivanje izvještajnog menadžmenta.

Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost.

Član je Matice hrvatske - Odjela za komunikologiju i Odjela za gospodarstvo.

Predsjednik je Kyokushin karate kluba Maksimir.

Dobrovoljni je darivatelj univerzalne krvne grupe 60 puta.

Član je kluba navijača NK Dinamo Zagreb od 1.6.1965.

Oženjen je i otac troje djece.

Hrvatski branitelj - dragovoljac 1990.-1991. (18.8.90. / 30.6.91. / 27.9.1994.).

Civilno priznanje: Spomenica Domovinske zahvalnosti. Vojno priznanje: Spomenica Domovinskog rata; Trofejno oružje načelnika Stožera 106. d.p.

Član je Kluba veterana 148. br., Zagreb -Trnje.

Business Resume : Goran Rados, PhD (Zagreb), has a 20+ professional years on executive positions in public diplomacy service (Ministry of Foreign Affairs of Republic of Croatia) and profit sector, both in economics and infrastructure projects as well in migrations/demography field (Ministry for Reconstruction and Development; Central State Office for Croats Abroad) and academia (University of Zagreb; University of Applied Sciences Baltazar; Croatian Society for Science and Arts).

In profit sector he had mid to higher managerial positions at insurance industry (Procurement Director, Director of Procurement and Assets, IT Director, and Inspection Stations Construction Coordinator), and as a Liquidation Manager and Interim Executive Manager in profit companies responsible for rapid deploying executive solutions for resolving organizational problems, improving decision making processes and management changes, with advanced verbal and numerical reasoning aproach.

Also, he possesses proficiency business skills and experience as a CEO and in the management of assets, sales (General Manager; Executive Director for Finance |CFO|, Investments and Development), investment and financial management (Temporary Fund Manager). Additionally, he is extra skilled for applicable cost management decisions making and procurement processes in profit and public sector.

Educ : PhD (Econ) finished at IUT, 2019. I have an Zagreb University BSc in Politics and BA in Informaton Sciences, and MA Economics and MSc in Int. Relations; Master of Arts (MA) degrees in Communication and MA in Criminology earned at University of Sarajevo [UNSA].

Goran is Homeland war veteran - volunteer (DOS, 1990; NZ, National Protection Armed Unit Zagreb, 1991; MoI /MUP RH/, Zagreb Police Dept. Reserve Unit, 1992; and 106th H.G.R., 1994 ).

His civil and military decorations and awards include the Memorial Medal of Homeland Gratitude, Homeland War Memorial Medal and Trophy Weapon Award.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS