O vanjskom suradniku
doc. dr. sc. Irena Klasnić
Zvanje:docent
Konzultacije:

srijeda 13,15 - 14,15

 

E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA EDUKACIJSKE ZNANOSTI I NAOBRAZBU NASTAVNIKA

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Irena Klasnić rođena je 1967. godine u Zagrebu.

Na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu završila je dvogodišnji studij razredne nastave, a zatim na Učiteljskoj akademiji 2000. godine diplomirala na izvanrednom dopunskom dodiplomskom studiju razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta matematika.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na Odsjeku za pedagogiju magistrirala je 2008. godine obranom magistarskog rada pod nazivom Utjecaj konteksta na rješavanje problemskih zadataka u početnoj nastavi matematike, a doktorski rad Doprinos predmetnih kurikuluma učeničkom doživljaju učinaka nastave obranila je 2014. godine.

Od 1989. do 2017. godine radila je kao učiteljica razredne nastave, a od 2017. godine zaposlena je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova u hrvatskim i međunarodnim časopisima te sudjelovala kao predavač na stručno-znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Znanstveni interesi su joj područje didaktike, školske pedagogije te slobodno vrijeme djece i mladih.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS