Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
Ivana Hanzec Marković, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Konzultacije:

ponedjeljkom od 13.30 do 14.30h

ili prema dogovoru e-mailom

Telefon:245-7655
Telefon kućni:7655
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Godina diplomiranja:2009.
Godina doktoriranja:2016.
Na odjelu od:2009.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena 1985. godine u Zagrebu. Studirala psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2009. i diplomirala (tema rada: Socijalni razvoj djece predškolske dobi: povezanost dimenzija temperamenta i nekih roditeljskih karakteristika s ponašanjem djeteta). Od 2010. godine zaposlena na Hrvatskim studijima kao znanstvena novakinja i asistentica. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu doktorira 2016. godine (tema rada: Odrednice rane socijalne i akademske prilagodbe djece na školu). Od 2017. godine zaposlena na Fakultetu hrvatskih studija kao poslijedoktorandica. Izabrana u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika 2018. godine. Sudjelovala na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu, u programu stručnog usavršavanja Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi (u organizaciji Foruma za slobodu odgoja), u psihoterapijskoj edukaciji iz bihevioralno-kognitivnih terapija (2. stupanj, u organizaciji  Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije
 1. Balaž, B., Hanzec Marković, I. i Brajša-Žganec, A. (u tisku). The exploration of the relationship between positive achievement emotions and academic success: Testing the assumptions of the control-value theory of achievement emotions. The Educational and Developmental Psychologist.
 2. Hanzec Marković, I. i Kuterovac Jagodić, G. (2020). Transition to elementary school in Croatia: Examining the determinants of children's early school adjustment. U: S. Tatalović Vorkapić i J. LoCasale-Crouch (Ur.), Supporting children's well-being during early childhood transition to school (str. 165-188). IGI-Global, Hershey, Pennsylvania, USA.
 3. Hanzec Marković, I. (2019). Rana školska prilagodba kao pokazatelj dječje dobrobiti: prediktivna važnost individualnih karakteristika djeteta. Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, (30), 453-477.
 4. Hanzec Marković, I., Vujnović Malivuk, K. i Wertag, A. (2019). Early family experiences, narcissistic traits and adjustment in emerging adulthood. Psihološka istraživanja, 22(1), 33-45.
 5. Brajša-Žganec, A., Kaliterna-Lipovčan, L., i Hanzec, I. (2018). The relationship between social support and subjective well-being across the lifespan. Društvena istraživanja, 27(1), 47-45.
 6. Hanzec, I., Wertag, A., i Malivuk, K. V. (2017). Early family experiences and wellbeing in emerging adulthood: Investigating the role of sensory processing sensitivity and adult attachment. U I. Burić (Ur.), Book of Selected Proceedings of 20th Psychology Days in Zadar (str. 51-58). Zadar: University of Zadar.
 7. Wertag, A. i Hanzec, I. (2016). Factor structure and psychometric properties of the Croatian short version of the Empathy quotient. Suvremena psihologija, 19(1), 101-110.
 8. Brajša-Žganec, A. i Hanzec, I. (2015). Obiteljski odnosi i psihosocijalna prilagodba djece u cjelovitim i jednoroditeljskim obiteljima. Klinička psihologija, 8(2), 139-150.
 9. Brajša-Žganec, A. i Hanzec, I. (2015). Self-regulation, emotion understanding and aggressive behaviour in preschool boys. Croatian Journal of Education/Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 17(Sp.Ed.1), 13-24.
 10. Štambuk, M., Maričić, A. i Hanzec, I. (2015). Cheating is unacceptable, but... Teachers’ reactions and perception of students’ cheating at schools and universities. Croatian Journal of Education/ Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, 17(Sp.Ed.4), 259-288.
 11. Brajša-Žganec, A. i Hanzec, I. (2014). Social development of preschool children in Croatia: Contributions of child temperament, maternal life satisfaction and rearing practices. Journal of Child and Family Studies, 23, 105-117. 
 12. Brajša-Žganec, A. i Hanzec, I. (2012). Socijalno-emocionalni razvoj u ranom djetinjstvu: pozitivni i negativni odgojni postupci i postupanje s dječjim negativnim emocijama roditelja djece predškolske dobi. U I. Pehlić, E. Vejo i A. Hasanagić (ur.), Suvremeni tokovi u ranom odgoju: Znanstvena monografija (str. 513-528.). Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.
 13. Brajša-Žganec, A., Hanzec, I. i Pahić, T. (2010). Socijale vještine djece predškolske dobi: spolne i dobne razlike. U A. Jurčević Lozančić (ur.), ECNSI-2010.; Collected papers of special focus symposium 11th Days of Mate Demarin - Expectations, achievements and prospects in theory and practice of early and primary education (str. 79-90). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Profesionalni interesi i članstva

Članica Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivne terapije i European Network for Social and Emotional Competence.

Područja znanstvenog interesa: razvojna psihologija i psihologija obrazovanja.

Izabrani projekti

Dobrobit djeteta u kontekstu obitelji (projekt Hrvatske zaklade za znanost 2020-2024, voditeljica: prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec, ustanova: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb) - suradnica na projektu

Dobrobit različitih obiteljskih generacija u suvremenim oblicima rada (kratkoročna potpora istraživanjima Suzg 2018, voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin) - suradnica na projektu

Odnos kvalitete spavanja, funkcioniranja i kvalitete života starijih osoba (kratkoročna potpora istraživanjima SuZg 2015, voditeljica: prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin) - suradnica na projektu

Odrednice rane prilagodbe djece na školu (kratkoročna potpora istraživanjima SuZg 2014, voditeljica: prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić, ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) - suradnica na projektu

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS