O djelatniku
doc. dr. sc. Ivana Jukić
Zvanje:docent
Konzultacije:

zimski semestar: petkom, 10.00-11.00 sati

ljetni semestar: četvrtkom, 11.10-12.10 sati

Telefon:245-7651
Telefon kućni:7651
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena je 31. kolovoza 1976. u Slavonskom Brodu. Studij povijesti završila je 2001. na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je na Poslijediplomskom studiju Hrvatske povijesti na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005., a doktorsku disertaciju naslova „Hrvatska pragmatička sankcija: cum Regi, tum Patriae“ obranila je na istom fakultetu 2009. (mentor: prof. dr. sc. Nenad Moačanin). Od 2001. do 2010. bila je djelatnica Hrvatskoga instituta za povijest u Zagrebu, zaposlena na znanstveno-istraživačkom projektu „Opis zemalja Kraljevine Hrvatske na vojnim kartama 18. i 19. stoljeća“ voditelja dr. sc. Mirka Valentića. U radu Hrvatskih studija sudjelovala je i kao vanjska suradnica od 2006. do 2010. godine na Odjelu za povijest te na Odjelu za kroatologiju, a u akademskoj godini 2010./2011. predavala je i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Od 1998. do 2000. bila je korisnica Državne stipendije Republike Hrvatske, a od listopada 2003. do siječnja 2004. Istraživačke stipendije Vlade Republike Mađarske. Stalno je zaposlena na Odjelu za povijest Hrvatskih studija od travnja 2010. godine. Predaje predmete iz svjetskoga, europskoga i hrvatskoga ranonovovjekovlja.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS