O vanjskom suradniku
Ivica Lučić, izv. prof. dr. sc.
Zvanje:naslovni izvanredni profesor
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Ivica Ivo Lučić rođen je 12. svibnja 1962. u Ljubuškom (BiH). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Ljubuškom. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Mostaru. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu doktorirao je 23. prosinca 2005. Radio je u odvjetničkom uredu, a od početka 1991. kao dužnosnik u općinskoj upravi. Na prvim demokratskim izborima 1990. izabran je za zastupnika u Skupštinu Bosne i Hercegovine. Nakon demokratskih promjena, od svibnja 1991. radio je u Ministarstvu unutarnjih poslova BiH odakle je aktivno sudjelovao u obrani Republike Hrvatske i pripremi obrane (a kasnije i u obrani) BiH. Bio je načelnik Uprave Sigurnosno informativne službe HZHB te pomoćnik ravnatelja Hrvatske izvještajne službe. Radio je kao predavač na Obavještajnoj akademiji Ureda za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske, gdje je predavao Nacionalnu sigurnost. Radi na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu, izvanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru te docent na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je na više znanstvenih skupova i okruglih stolova, od kojih su najvažniji oni održani u Zagrebu, Berlinu, Sczcecinu, Sarajevu, Mostaru, Banjaluci, Zadru, Gračacu, Neumu, Ljubuškom, Velikom Trgovišću i Međugorju. Autor je više znanstvenih radova, jedne uredničke i jedne autorske knjige. Objavljivao je radove u zbornicima te časopisima: Časopis za suvremenu povijest Zagreb, Review of Croatian HistoryZagreb, National security and the Future Zagreb, Croatica Christiania periodicaZagreb, Zbornik HAZU Zagreb, Gaudeamus Mostar, Motrišta Mostar,Hercegovina fransciscana Mostar i Status Mostar. Odlikovan je s pet državnih odličja Republike Hrvatske, dodijeljene su mu dvije spomenice, pet medalja i dvije plakete za zasluge u Domovinskom ratu.

 
 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS