O vanjskom suradniku
Josip Jurčević, prof. dr. sc.
Zvanje:naslovni redoviti profesor
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Zagrebu, te 1975. g. diplomirao povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu je magistrirao 1996. g. s temom Problem proučavanja žrtava Drugog svjetskog rata na području Hrvatske, te doktorirao 2000. g. s temom Represivnost jugoslavenskog sustava u Hrvatskoj 1945. godine. U razdoblju 1970.- 1975. g. paralelno je studirao i završio po četiri semestra na Fakultetu ekonomskih nauka, Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, te dva semestra studija laičke teologije na Institutu za teološku kulturu laika u Zagrebu. U razdoblju 1975. – 1980. g., na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, završio je šest semestara studija informatike, te diplomirao na studiju Marksizma i TIPSS-a. Prvi put je dobio stalno zaposlenje krajem 1994. g. na mjestu samostalnog savjetnika u državnoj Komisiji za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava. Od 1997. g. stalno je zaposlen u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Na studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu nositelj je kolegija Povijest 20. stoljeća i izbornih kolegija iz suvremene svjetske i hrvatske povijesti. Na studiju novinarstva (do njegovog ukidanja) na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu bio je nositelj kolegija Povijest uspostave hrvatske države. Predaje suvremenu hrvatsku povijest na poslijediplomskom studiju povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku predaje kolegije suvremene svjetske i hrvatske povijesti. Bio je predavač i na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji.

 
 
 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS