Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
doc. dr. sc. Katarina Dadić
Zvanje:docent
Konzultacije:

petkom od 8.00 do 9.00 sati

E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA ODGOJNO-OBRAZOVNE ZNANOSTI
Godina diplomiranja:2006.
Godina doktoriranja:2015.
Na odjelu od:2018.

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Katarina Dadić rođena je 23. srpnja 1982. godine u Dubrovniku gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisala je 2001. godine studij sociologije i pedagogije koji završava 2006. godine. Nakon diplomiranja, nepune dvije godine radila je kao pedagog- stručni suradnik u osnovnim školama u Zagrebu te je 2008. godine položila stručni ispit za stručnog suradnika-pedagoga. Iste godine izabrana je za znanstvenu novakinju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta Interkulturalna ishodišta pedagoške misli i odgojnog djelovanja u Hrvata. Voditelj projekta bio je prof. dr. sc. Marko Pranjić s kojim je nastavila daljnju akademsku suradnju u istraživanju i nastavi. Godine 2009. boravila je na stručnom i jezičnom usavršavanju u Freiburgu. Iste godine upisala je i Poslijediplomski doktorski studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala je 2015. godine disertacijom Pedagoški apsekti suvremenog djetinjstva u potrošačkom okruženju pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Pranjića. Od 2008. do 2016. godine bila je stručna suradnica na Odjelu za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu gdje je sudjelovala u izvođenju nastave iz kolegija: Opća pedagogija, Didaktika, Školska pedagogija, Praktične vježbe iz predmetne metodike nastave, Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave te Starogrčki odgoj i obrazovanje. Sudjelovala je i u realizaciji nastave programa pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkog obrazovanja nastavnika. Od 2016. do 2018. godine bila je zaposlena kao viša asistentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na Katedri za nacionalnu povijest pedagogije i andragogiju te je izvodila nastavu iz kolegija: Andragogija, Obrazovne politike, Komparativna pedagogija i Stručna praksa pedagogije slobodnoga vremena. Sudjelovala je u tri znanstvena projekta, na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova i objavljivala je radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima. U rujnu 2018. godine postaje docentica na Odjelu za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika Hrvatskih Studija Sveučilišta u Zagrebu. Područje njenog znanstvenog interesa jesu opće i posebne pedagoške teme, ali i problemi poput pedagoškog pluralizma, položaja djeteta i djetinjstva u kontekstu  potrošačkog okruženja i sl.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS