O djelatniku
Lucija Krešić Nacevski, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:poslijedoktorandica
Konzultacije:

prema dogovoru

Telefon:245 7638
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://hrstud.academia.edu/LucijaKre%C5%A1i%C4%87
Odsjek : ODSJEK ZA HRVATSKI LATINITET
Godina doktoriranja:2015.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena je 1981. u Splitu. Završila je studij klasične filologije na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005.god. Na Odsjeku za informacijske znanosti 2011. diplomirala je bibliotekarstvo. Doktorirala je 2015.god. na poslijediplomskom studiju medijevistike s temom Jezično-paleografska analiza kodeksa Passionale MR 164. Od 2004. do 2008.god. bila je zaposlena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici (Zbirka rukopisa i starih knjiga) na redakturi bibliografije hrvatskog latinizma Šime Jurića i reviziji neolatinističkog fonda Zbirke. Od 2008. zaposlena je na mjestu znanstvene novakinje i asistentice na projektu Pavla Knezovića Književnojezični latinizam u franjevačkoj baštini na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se na stipendijama Sveučilišta u Utrechtu (Department for Medieval Studies, 2009.),  Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zadru (Odjel za knjižničarstvo, 2011. god) i King's Collegea u Londonu (Classics Department, 2016.). Na Odjelu za hrvatski latinitet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu sudjelovala je u nastavi desetak predmeta. Od 2016. je u zvanju znanstvene suradnice (klasična filologija). Voditeljica je projekta Sveučilišta u Zagrebu Klasicizam i antiklasicizam u renesansom latinitetu (2016). Piše i objavljuje književnu prozu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS