Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O vanjskom suradniku
prof. dr. sc. Luka Brkić
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Funkcija:Profesor u trajnom zvanju
Konzultacije:

Ponedjeljak, 15h

Telefon:+385 1 464 2016
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Luka Brkić redoviti je profesor u trajnom zvanju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Paralelno je studirao politologiju i ekonomiju. Boravio je dvije godine na Institutu za političke znanosti Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu, Njemačka, gdje je s uspjehom završio četiri semestra specijalističkog studija o problemima razvoja i međunarodnih odnosa. Za vrijeme studija nagrađen je nagradom Sveučilišta u Zagrebu.

Za asistenta na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu izabran je u listopadu 1986. godine. Nakon uspješno završenog poslijediplomskog studija i obranjene magistarske radnje (1989.) obranio je na Fakultetu političkih znanosti i doktorsku disertaciju pod nazivom „Jugoslavija i Europska zajednica – analiza ekonomsko-političkih aspekata odnosa Jugoslavije i Europske zajednice“ (1992.) i stekao doktorat znanosti. U rujnu 1993. godine izabran je za docenta na Fakultetu političkih znanosti, u odsjeku za međunarodne odnose, predmet Suvremeni privredni sustavi i međunarodni ekonomski odnosi. Drugi put u zvanje docenta izabran je 1999. godine, a u zvanje izvanrednog profesora u prosincu 2004. godine. u zvanje redovitog profesora biran je 2010. , a od 2016. godine je redoviti profesor u trajnom zvanju u području društvenih znanosti, znanstveno polje politologije. Matični broj u Upisniku znanstvenika je 135930.

Znanstveni rad dr.sc. Luke Brkića je opsežan i raznovrstan. Objavio je više knjiga, poglavlja u knjigama, članaka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom, više recenzija knjiga, te prikaza i komentara u medijima. Kao asistent, docent , izvanredni i redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta političkih znanosti dr.sc. Luka Brkić razvio je široku aktivnost. Sudjelovao je u nastavi na studiju politologije i novinarstva iz više predmeta: Politička ekonomija, Međunarodni ekonomski odnosi, Suvremeni privredni sustavi i međunarodni ekonomski odnosi, Teorija ekonomske politike. Gostujući je profesor na Hrvatskim studijima i Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Surađivao je u više znanstveno-istraživačkih projekata kao suradnik odnosno voditelj. Sudjelovao je u više međunarodnih i domaćih skupova, te je bio urednik i recenzent nekoliko knjiga. Izradio je nastavne programe i planove predmeta na preddiplomskom (Međunarodna politička ekonomija, Politička ekonomija EU), diplomskom (Hrvatska u međunarodnim gospodarskim odnosima) na poslijediplomskim specijalističkim studijima (Politička ekonomija EU: pristup političke znanosti,  Međunarodna trgovina: policy aspekti, Politika globalnih ekonomskih odnosa, Ekonomska i monetarna politika EU)  i poslijediplomskom (doktorskom) studiju (Globalna politička ekonomija i razvoj, Ekonomska diplomacija i globalno upravljanje) na Fakultetu političkih znanosti. Mentor je na više diplomskih, magistarskih i doktorskih radova i recenzent znanstvenih projekata s područja društvenih znanosti za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Obnašao je dužnost predstojnika Odsjeka za međunarodnu politiku i diplomaciju. Voditelj je smjera „Međunarodni odnosi“ poslijediplomskog doktorskog studija „Politologija“ . Član je Matičnog odbora za polja politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti. Član je više stručnih domaćih i međunarodnih udruga. Predsjednik je Znanstvenog društva ekonomista Hrvatske. Pored akademskog rada bavi se i publicistikom kao analitičar i komentator u medijima.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Banking Regulation in Croatia: Qualitative and Quantitative Assesment; (Kotarski, Kristijan, Deskar-Škrbić, Milan) Policy –making at the European Periphery: the Case of Croatia (ed. Z.Petak/K. Kotarski), Palgrave-Macmillan, 2018, pp.187-207.

Political Economy of Banking and Debt Crisis in the EU: Rising Financialization and its Ramifications,(Kotarski, Kristijan) Review of Radical Political Economics, Vol.49, No.3., 2017.

Managing Crisis in the Eurozone (Kotarski, Kristijan), Croatian Political Science Review,Vol. 47, No. 5, 2010, pp.7-26.

Euroization, monetary union and the credibility of monetary policy (Kotarski, Kristijan), Anali Hrvatskog politološkog društva, God. 5, 2009, pp.443-460.

Postupci odlučivanja i odnosi snaga (Butković, Dario), Međunarodne studije, God. 9, br. 2, 2009, str.19-35.

Analyzing European Integration: Complexity Paradigm, English School and Neorealist Theory, Yearbook Šipan, 2007, pp. 42-54.

O (ne)povezanosti ekonomskog i političkog razvoja, u Znanje i konkurentnost  (ur.) M. Bušelić, Pula, 2007.

Globalno poslovanje i transfer tehnologije, Ekonomski anali, Beograd, 2005, L, 164:103-119.

Negotiations over intellectual property protection: A Strategic Bargaining Aspect (Ying-Yi Tsai; McPhail Edward), Zagreb International Review of Economics & Business, Vol. 7, No. 2:1-25.

Transfer tehnologije i ograničenja nove svjetske ekonomije, Rijeka, 2002, u Sundać, D. (ur.): Znanje – temeljni ekonomski resurs, str. 49-61.

GATT, WTO i (de)regulacija financijskih tržišta, Politička misao, 38, No. 1:98-112.

Kuna in the IMF system – convertibility to Art. 8 of the IMF statute, Business Review, Zagreb, 1995, No. 5-6:33-36.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj – MMF-ov Brettonwoodski blizanac, Business Review, Zagreb, 1994, No. 5-6:34-38.

Međunarodni monetarni fond – stožerna točka svjetskih financija, Business Review, Zagreb, 1994, No. 4:40-45.

Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Business Review, Zagreb, 1994, No.7-8:41-44.

Međunarodna financijska korporacija (IFC), Business Review, Zagreb,1994, No. 7-8:44-47.

Afrička banka za razvoj, Business Review, Zagreb, 1994, No.9-10:33-35.

Interamerička banka za razvoj, Business Review, 1994, No. 11-12:32-36.

 

Profesionalni interesi i članstva

Hrvatsko politološko društvo

Znanstveno društvo ekonomista

Izabrani projekti

 The Integration of Croatia in a United European Economic Area from the Aspect of

 Economic Growth and Political Redistribution, Central European University, Prague,

 Czech Republic, 1995.

Europski gospodarski prostor i položaj Hrvatske, Ministarstvo znanosti  obrazovanja i športa RH, 1992-1995

Hrvatska i europske integracije, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 1996-2002.

Hrvatska i EU: integracijske strategije i kreiranje javnih politika, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, 2007-2013.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS