O djelatniku
doc. dr. sc. Marija Brajdić Vuković
Zvanje:docent
Konzultacije:

srijedom od 11:30 do 13:00

Telefon:245-7618
Telefon kućni:7618
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU
Godina doktoriranja:2012
Na odjelu od:2014

Nastava

sveučilišni diplomski

Rezultati studentske ankete

Pisana službena anketa, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar ak. god. 2016/2017:

  • Sociologija znanosti i tehnologije, obvezni predmet diplomski studij sociologije - prosječna ocjena prvih 9 pitanja 4,95
  • Uvod u metode društvenih istraživanja 1, obvezni predmet preddiplomski studij sociologije - prosječna ocjena prvih 9 pitanja 4,56

Pisana službena anketa, Sveučilište u Zagrebu, ljetni semestar ak god. 2013/2014. i ljetni semestar 2016/2017:

  • Kvalitativne metode u sociologiji, obvezni predmet diplomski studij sociologije - prosječna ocjena prvih 9 pitanja 4,85; 4,90
  • Uvod u metode društvenih istraživanja 2, obvezni predmet preddiplomski studij sociologije - prosječna ocjena prvih 9 pitanja 4,74; 4,42
Životopis

 

Diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon studija u sklopu South East European projekta (SEESSP) prošla je usavršavanje iz naprednih metoda istraživanja u društvenim znanostima na Sveučilištu u Tromsu, Norveška, gdje je u bila asistentica na vježbama iz naprednih metoda statističke analize na poslijediplomskom studiju sociologije i humane geografije. Od 2002. do 2003. godine bila je zaposlena u agenciji Puls d.o.o. kao voditeljica istraživanja iz područja javnog mnijenja. Krajem 2003. godine zapošljava se kao znanstvena novakinja na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu gdje je surađivala na projektima „Društveni akteri znanstvenog i tehnološkog razvoja“ te „Elite znanja u znanstvenom i tehnološkom razvoju“, a od 2010. godine do danas suradnica je u pitanjima metodologije na International Social Survey projektu (ISSP). U svibnju 2012. godine doktorirala je na Doktorskom studiju sociologije, odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s temom „Akteri profesionalne socijalizacije mladih istraživača u prirodnim i društvenim znanostima“. U studenom 2012. godine izabrana je u zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polju sociologija, a u prosincu 2013. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice pri Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, odjelu za sociologiju. Osim metodologije društvenih istraživanja, primarni interes autorice su područja društvenih istraživanja znanosti i tehnologije (STS) s fokusom na međudjelovanje znanosti, tehnologije i društva u procesu društvene promjene, izgradnji društva znanja i održivom razvoju. Objavljuje znanstvene radove u međunarodnim i domaćim publikacijama, te aktivno sudjeluje u radu domaćih i međunarodnih konferencija. Od svibnja 2015. do veljače 2017., do promjene statusa Hrvatskih studija, obavljala je dužnost pročelnice Odjela za sociologiju. U travnju 2018. izabrana je u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polju sociologije.

Brajdić Vuković također predaje Kvalitativne metode u društvenim znanostima na doktorskom studiju iz pedagogije, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Trenutno u sklopu istog studija komentorira tri doktorske disertacije iz područja obrazovnih znanosti, sve tri koriste kompleksne kvalitativne metodološke pristupe, a bave se identitetom strukovnih nastavnika i nastavnika u cjeloživotnom obrazovanju te potencijalom školskih volonterskih programa za razvoj građana održivosti.

ResearchGate ID 

Google Scholar ID

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Profesionalni interesi i članstva
  • Voditeljica Sekcije za istraživanja znanosti i tehnologije pri Hrvatskom sociološkom društvu
  • Članica European Association for the Study of Science and Technology (EASST)
  • Članica European Sociological Association (ESA) - RN 24 Science and Technology
Izabrani projekti
  • Istraživačica na projektu HrZZ - APROFRAME "Academic Profession Competence Framework: Between New Requirements and Possibilities" (2014-2017) (IP-11-2013-2004)

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS