O djelatniku
prof. dr. sc. Marko Pranjić
Zvanje:redoviti profesor u trajnom zvanju
Konzultacije:

srijedom od 10,00-11,00 i petkom od 11,00-12,00

Telefon:245 7627
Telefon kućni:7627
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA EDUKACIJSKE ZNANOSTI I NAOBRAZBU NASTAVNIKA

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Prof. dr. sc. Marko Pranjić, dipl. teol., dipl. ped., dr. odgojnih znanosti. Godinama objavljuje svoje stručne i znanstvene radove s podrjučja odgojnih znanosti. Oni se najviše odnose na područje pedagogije, didaktike, nastavne metodike i teološke antropologije. Vezano za isto područje osmišljavao je i izvodio različite sveučilišne kolegije prateći ih svojom udžbeničkom, odnosno priručničkom literaturom. U najnovije vrijeme to su kolegiji: Pedagogija, Didaktika, Nastavna metodika, Starogrčki odgoj i obrazovanje na Hrvatskim studijima te Teološka antropologija, a potom i Antropologija svjetskih religija I (hinduizam i budizam), odnosno Antropologija svjetskih religija II (židovstvo-kršćanstvo i islam) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga sa svojim znanstvenim novacima (asistentima u nastavi) koncipirao je i kolegije Školska pedagogija, Pedagoška psihologija, Filozofija odgoja, Praktične vježbe te Korelacijske vježbe koji se izvode na Odjelu edukacijskih znanosti i nastavničke naobrazbe Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je preko 10 monografija, nekoliko desetaka znanstvenih radova, oko 50 stručnih. Sudjelovao je svojim prilozima na dvadesetak međunarodnih znanstvenih skupova te je recenzirao stotinjak knjiga. Duže ili kraće vrijeme, a radi studijskog usavršavanja, boravio je u više europskih zemalja i u SAD. Aktivno se služi njemačkim, talijanskim i engleskim jezikom, pasivno francuskim, španjolskim, portugalskim i latinskim.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS