O djelatniku
doc. dr. sc. Maša Tonković Grabovac
Zvanje:docent
Konzultacije:

Na rodiljnom dopustu.

E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Godina diplomiranja:2007.
Godina doktoriranja:2013.
Na odjelu od:2016.

Nastava

preddiplomski

diplomski

Životopis

Maša Tonković Grabovac rođena je u Zagrebu¸ gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Godine 2007. diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2013. i doktorirala s temom „Motivacijske i situacijske odrednice lažiranja odgovora na upitnicima ličnosti u selekcijskoj situaciji“ pod mentorstvom prof. dr. Željka Jerneića. Uz doktorski studij psihologije, pohađala je petnaestak znanstvenih i stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu, najčešće vezanih uz područje psihologije rada, strukturalno modeliranje i ostale složene analize podataka, vještine znanstvene komunikacije te kognitivno-bihevioralnu terapiju i druge tehnike savjetovanja.

Još na studiju počela je raditi kao stručna suradnica Centra za psihodijagnostičke instrumente Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2008. do 2016. godine bila je zaposlena na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta, prvo kao znanstvena novakinja, od 2014. kao viša asistentica, a od 2015. kao znanstvena suradnica. Na Odsjeku za psihologiju sudjelovala je u nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologiju te vodila dvije ljetne škole za studente psihologije.

Od 2016. godine radi kao docentica na Odjelu za psihologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, gdje je nositeljica i izvođačica kolegija primarno iz područja psihologije rada i organizacijske psihologije. Rado mentorira diplomske radove ali i samostalne istraživačke radove studenata, pri čemu su neki nagrađeni Rektorovom nagradom te objavljeni u međunarodno priznatom časopisu.

Svoj znanstveni rad započela je kao suradnica na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa "Ličnost i socijalno poželjno odgovaranje" pod vodstvom prof. dr. Željka Jerneića. Od tada je bila suradnica na nekoliko znanstvenih projekata, financiranima od strane Hrvatske zaklade za znanost, Sveučilišta u Zagrebu i projekata iz europskih fondova. Usto, sa suradnicima je pokrenula i vodi nekoliko nezavisnih istraživačkih projekata koji se bave istraživanjem različitih aspekata dobrobiti hrvatskih zaposlenika. Paralelno radi na razvoju Hrvatskog testa integriteta.

Samostalno ili u koautorstvu objavila je preko dvadeset znanstvenih i stručnih radova. Podnijela je preko trideset priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Osim toga, uredila je dvije knjige te konstruirala nekoliko novih, a na hrvatski jezik prevela i adaptirala nekoliko stranih, psihologijskih mjernih instrumenata. Recenzira radove u časopisu Suvremena psihologija te na kongresima Europske udruge za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju (EAWOP). Za svoj znanstveni rad više puta je nagrađena: 2006. Rektorovom nagradom za izvorni istraživački članak "Prepisivanje na ispitima: stavovi i ponašanje studenata"(Tonković, Turina, Loos), 2012. nagradom za mlade znanstvenike od strane odbora međunarodne psihologijske znanstvene konferencije Alpe-Adria za samostalni rad "Are There Personality Traits That Predispose Applicants to Fake Noncognitive Measures in Personnel Selection?", a 2015. i Državnom nagradom za znanost za popularizaciju i promidžbu psihologije. Osim toga, projekt i knjiga PsihoFESTologija, dobila je 2017. godine nagradu Ramiro Bujas za osobito vrijedan doprinos društvenoj afirmaciji psihologije od strane Hrvatskog psihološkog društva.

Maša Tonković Grabovac bila je članica programsko-organizacijskog odbora nekoliko međunarodnih skupova te suosnivačica i članica programsko-organizacijskog odbora dva nova skupa:"Psihologija rada u Hrvatskoj: prošlost, sadašnjost i budućnost" i "PsihoFest – festival primijenjene psihologije". Na 3. PsihoFestu programskom organizacijskom odboru bila je i predsjednica. Svake godine aktivno sudjeluje na Znanstvenom pikniku i drugim festivalima gdje široj javnosti promovira znanstvenu psihologiju. Osim toga, spoznaje iz psihologije rado primjenjuje u individualnom i grupnom kliničkom savjetodavnom radu u studentskim savjetovalištima te u praksi upravljanja ljudskim potencijalima na fakultetima te hrvatskim i multinacionalnim kompanijama. Godine 2010. položila je stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori. Članica je Hrvatske psihološke komore, Sekcije za organizacijsku psihologiju Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske udruge bihevioralno-kognitivnih terapeuta te Europske udruge psihologije rada i organizacijske psihologije (EAWOP).

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS