Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@hrstud.hr
O djelatniku
doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić
Zvanje:docent
Lokacija: 18
Konzultacije:

Utorkom, 13:00 - 14:00

Telefon:01245763
Telefon kućni:7643
E-mail: E-mail
Odsjek: ODSJEK ZA FILOZOFIJU I KULTUROLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Doc. dr. sc. Matija Mato Škerbić, rođen je u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2003. diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s diplomskim radom Helenska etika i kršćanstvo (mentor: prof. dr. sc. Ante Čović), te apsolvirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Institutu za teološku kulturu laika. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2019. god. je obranio doktorski rad Etika sporta Williama Johna Morgana (mentor: prof. dr. sc. Ante Čović) s ocjenom summa cum laude i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje filozofije, grana etika.

Svojim je predavanjima sudjelovao na više od 40 međunarodnih konferencija, uljučujući Svjetski kongres filozofije u Pekingu (Kina), svjetske kongrese filozofije sporta u Oslu (Norveška, 2018) i Kyotu (Japan, 2019)  te britanskog društva za filozofiju sporta u Oxfordu (Trinity College, 2019) i Swanseau (Wales, 2018). Autor je više od 30 znanstvenih radova, uvodnika, recenzija i prikaza. Inicijator je, osnivač i voditelj Znanstveno-istraživačkog odbora za bioetiku i sport (od 2017), te međunarodne konferencije International Conference Ethics, Bioethics and Sport (od 2018). Također, član je uredništva časopisa Filozofska istraživanja Synthesis philosophica. 

U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) od 2013. član je Radne skupine za izradu državnih matura iz filozofije. 

Trenutni je član 'Core Group' Svjetskog društva za filozofiju sporta (IAPS) u mandatu od 2019. do 2021. te inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora svjetskog kongresa filozofije sporta koji se treba održati u Splitu od 21. do 24. rujna 2021.  kroz suradnju Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Splitu (Kineziološki fakultet). 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

Doktorska disertacija:

Etika sporta Williama Johna Morgana, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019.

Članci u časopisima:

Internal Values of Sport and Bio-Technologized Sport // Philosophies, 5 (2020) 4, 26, str. 1-11.

Definiranje sporta u hrvatskim i međunarodnim pravnim aktima – na sjecištu prava i filozofije (suautor: Tomislav Nedić) // Studia ethnologica Croatica, 32 (2020) 1, str. 155-181.

Bioethics of Sport – the Look Toward the Future of Sport // Pannoniana : Časopis za humanističke znanosti, 4 (2020) 1, str. 119-140

Bioethics of Sport and It’s Place in the Philosophy of Sport // Synthesis Philosophica, 34 (2019) 2, str. 379-394.

Genome Editing and Selection Based on Genes Associated with Sports Athletic Performance - Some Bio-Ethical Issues (suatorice: Matea Zajc Petranović, Julija Erhardt, Nataša Jermen, Petra Korać) // Synthesis Philosophica, 34 (2019) 2, str. 323-340.

Tjelovježba i igranje-igara u četirima konstrukcijama sretnog ljudskog života. Thomas More, Frane Petrić, Tommaso Campanella i Bernard Herbert Suits // Filozofska istraživanja, 39 (2019), 2; 335-346.

Sport igra, svrhovitost (suautorica: Ivana Zagorac) // Crkva u svijetu, 53 (2018) 3, str. 359-374. 

Bioetika sporta: prisutnost bioetičkih tema na području filozofije i etike sporta u Hrvatskoj i Srbiji (suautorica: Sandra Radenović) // JAHR – Europski časopis za bioetiku, 9 (2018) 2, str. 159-184.

Udio djela s filozofskom tematikom u knjižnom fondu samostanske knjižnice reda kapucina u Varaždinu prema katalozima iz 1762. i 1944. // Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 28 (2017) 1, str. 415-434. 

Etika dopinga u sportu - dvije suprostavljene perspektive // Filozofska istraživanja, 143 (2016) 3, str. 511-530. 

Etika sporta kao novi nastavni predmet? // Metodički ogledi, 21 (2014) 1, str. 47-66.

Varaždinski filozofski krug Hrvatskog filozofskog društva // Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 23 (2012) 1, str. 469-490.

Metodička vrijednost i uporaba filma u nastavi filozofije // Metodički ogledi, 16 (2010) 1-2, str. 63-86.

Poglavlja u zbornicima radova:

W. J. Morgan and A. MacIntyre – the Roots of Internalism in Sport. U: Suzović, Dejan; Janković, Nenad; Prebeg, Goran; Čosić, Marko (ur.): Book of Proceedings. International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Adolescents and Adults, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija, 2019., str. 488-493.

Ethics of Sport: Contours and Divisions of the Discipline. U: Savović, Branka, Mandić, Radivoj, Radenović, Sandra (ur.), International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Status With Children, Youth and Adults / Conference Proceedings, 2016., Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu, Srbija, str. 63-69.

Recenzije knjiga:

Massimiliano Lorenzo Cappuccio (ed.): Handbook of Embodied Cognition and Sport Psychology // Synthesis philosophica 36 (2021), 1; 245-248

Bioethics, Genetics and Sport by S. Camporesi and M. McNamee // Pannoniana. Journal of Humanities, IV (2020) 1, str. 261-267.

Routledge Handbook of the Philosophy of Sport by M. McNamee and W. J. Morgan // Synthesis Philosophica 34 (2019) 2, str. 484-486.

Populariziranje znanosti

Filozofija – ma što pak je to?! 13 priča o antičkim filozofima (suautor Bruno Ćurko), Zadar: Udruga Mala filozofija, 2019. (1. hrvatska filozofska slikovnica o antičkim filozofima)

Profesionalni interesi i članstva

 

Opći: filozofija sporta; filozofija igre i igranja; etika; bioetika; metodika nastave filozofije, logike i etike; filozofija odgoja; hrvatska filozofija i filozofija varaždinskog kraja

Specifični: filozofija i bio-etika sporta s naglaskom na temu internih ili intrinzičnih vrjednota sporta, definicija i karakteriziranja sporta te normativnih teorija; distinkcije, koncepti i definicije igre (game) i igranja (play)

 

Članstva:

Hrvatsko filozofsko društvo - tajnik (2018.-2020.); predsjednik Varaždinskog filozofskog kruga (od 2017.)

Hrvatsko bioetičko društvo

International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) - član 'Core Group' za 2019.-2021.

British Philosophy of Sport Association (BPSA)

European Association for the Philosophy of Sport (EAPS)

International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics.

Izabrani projekti

 „Kroatistika, Andragogija, Filozofija i Kulturologija – usklađivanje s HKO-om (KAFKa)" 2019. - 2022. (UP.03.1.1.03)  - Nositelj: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Uloga: član radne skupine za osmišljavanje i razvoj dokumenata: Standard zanimanja, Standard kvalifikacija te Studijskih programa iz područja filozofije.

"Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku" - 2019. - 2024. Nositelj: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Uloga: voditelj Znanstveno-istraživačkog odbora za bioetiku i sport.

„Filozofski i odgojni aspekti suosjećanja“ - znanstveno-istraživački projekt 2016. - 2019. (2016. br. 43-917-1061; 2017. - br. 43—918—1030; 2018. - br. 43-921-1037). Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet. Uloga: istraživač, vanjski suradnik.

 

 

 

Povijest zaposlenja

10.9.2020. Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - docent na Odsjeku za filozofiju i kulturologiju

13.12.2019. Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu - znanstveni suradnik (Odlukom Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filozofije i teologije) na Odsjeku za filozofiju

1.1.2018. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu - asistent na Odsjeku za filozofiju

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS