O djelatniku
prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
Zvanje:redoviti profesor
Funkcija:Povjerenica za nastavu i studente
Konzultacije:

Srijedom od 10,00 do 11,00 sati

Telefon:245-7637
Telefon kućni:7637
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis


Zgrabljić  Rotar, Nada – Redovna profesorica, Predstojnica Odsjeka za komunikologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, zamjenica Pročelnika i Povjerenica za nastavu i studente. Predaje kolegije Pravni aspekti masovne komunikacije, Teorije i sustavi radijskog komuniciranja, Rizici masovne komunikacije, Medijski i novinarski žarovi, Vizualna komunikacija, Kulturološki aspekti masovnih medija, Koncepti i teorije medijskih utjecaja. Utemeljila je prvi hrvatski znanstveni časopis za novinarstvo i medije Medijska istraživanja (1995), kojem je glavna urednica. Autorica je, koautorica ili urednica sedam knjiga, među ostalima Digitalno doba - Masovni mediji mi digitalna kultura; Hrvatski medijski sustav; Medijska pismenost i civilno društvo; Radio - mit i informacija, dijalog i demokracija. Predaje na poslijediplomskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavala je na Sveučilištu u Zadru, na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te na Sveučilištu u Mariboru i u Ljubljani. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1980. godine diplomirala komparativnu književnost i fonetiku, magistrirala 1991., a doktorirala 2001. godine. Od 1981. godine zaposlena na HRT-u, Radio Zagrebu.  Članica je Znanstvenog vijeća HAZU za kazalište, film, radio i televiziju. Bila je predsjednica  Programskog vijeća HRT-a, vanjski član Odbora za informatizaciju, informiranje i medije Hrvatskoga Sabora i potpredsjednica Upravnog vijeća HINE. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS