O djelatniku
prof. dr. sc. Nada Zgrabljić Rotar
Zvanje:redoviti profesor
Funkcija:Povjerenica za nastavu i studente
Konzultacije:

Srijedom od 10,00 do 11,00 sati

Telefon:245-7637
Telefon kućni:7637
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA KOMUNIKOLOGIJU

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Nada Zgrabljić Rotar izvanredna je profesorica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Odjelu za komunikologiju. Bila je zaposlena na Sveučilištu u Zadru na Odjelu za informatologiju i komunikologiju kao zamjenica pročelnika te kao voditeljica Programa novinarstvo na Medijskim studijima u Koprivnici. Surađuje na diplomskim i doktorskim studijima na Sveučilištima u Ljubljani i Mariboru te na doktorskom studiju Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1995. utemeljila je znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije Medijska istraživanja/Media Research i glavna je urednica. Urednica je biblioteke „Budi novinar“ i biblioteke „Mediji u fokusu“. Voditeljica je znanstvenog projekta „Tradicija u hrvatskoj javnoj političkoj komunikaciji“, a surađivala je kao istraživač na više hrvatskih projekata te na projektima COST A30 „East of West”: Setting a New Central and Eastern European Media Research Agenda” (2005-2009) i COST A20 “The Impact of the Internet on the Mass Media in Europe”, radna grupa “Digital Radio Cultures in Europe” (2004-2006).
Članica je Vijeća HAZU za kazalište, film, radio i televiziju. Bila je predsjednica Programskog vijeća HRT-a, vanjski član Odbora za informatizaciju, informiranje i medije Hrvatskoga Sabora, potpredsjednica Upravnog vijeća HINE te predsjednica Hrvatske udruge stipendista francuske vlade. Bila je zaposlena na HRT-u kao spikerica i povremeno novinar. Magistrirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je studirala grupe Komparativna književnost i Fonetika.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS