O djelatniku
izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić
Zvanje:izvanredni profesor
Funkcija:Zamjenik pročelnika Odjela za filozofiju
Konzultacije:

ponedjeljkom od 12.40h, srijedom od 14.10h

Telefon:245-7643
Telefon kućni:7643
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: http://www.pavel-gregoric.info
Odsjek : Odsjek za filozofiju
Godina diplomiranja:1996
Godina magistriranja:1998
Godina doktoriranja:2003
Na odjelu od:2011

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Rezultati studentske ankete
Životopis

Rođen 1972. u Zagrebu. Diplomi­rao filozofiju i komparativnu knji­ževnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, magi­strirao (BPhil) i doktorirao (DPhil) na Sveučilištu u Oxfordu. Od 2000. do 2011. bio je zaposlen na Od­sjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, a od 2011. radi na Odjelu za filozofiju Hrvatskih studija. Prvi semestar ak. god. 2005–06. bio je mlađi istraživač (Junior Research Fellow) na Odjelu za filozofiju Central European University u Budimpešti, prvi semestar ak. god. 2008–09. bio je stariji istraživač (Senior Research Fellow) na Hum­boldt–Universität u Berlinu, a mjesec dana u drugom semestru ak. god. 2012-13 bio je gost straživač (Visiting Scholar) na Sveučilištu Berkeley u SAD. Organizirao je, sudjelovao i izlagao na brojnim znanstvenim skupovima inozemstvu i u Hrvatskoj te je objavio veći broj znanstvenih i stručnih članaka u vodećim inozemnim časopi­sima. Sudjelovao je u radu tri domaća i jednog inozemnog znanstvenog projekta. Član je više domaćih i međunarodnih filozofskih udruženja i dobitnik dvije nagrade za svoj rad. Znanstveni interesi: antička filozofija, rana novovjekovna filozofija, fi­lozofija uma, povijest i filozofija znanosti. Autorska knjiga: Aristotle on the Common Sense (Oxford, 2007). Urednik posebnog broja časopisa Croatian Journal of Philosophy (35, 2012). Uredničke knjige: Teofrast: Metafi­zika (s Filipom Grgićem, 2011), Epiktet: Priručnik (2006), Helenistička filozofija: Epikurovci, stoici, skeptici (s Filipom Grgićem i Majom Hu­doletnjak Grgić, 2005), Aristotelova Metafizika: Zbirka rasprava (s Fi­lipom Grgićem, 2003) i Lukijan: Svjetonazori na dražbi (2002). Od ak. god. 2012./13. obnaša dužnost Povjerenika za znanost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, a od ak. god. 2014./15. dužnost Povjerenika za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2017. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS