O djelatniku
Petar Ušković Croata, mag. educ. class. et croat. lat.
Zvanje:povjera predavanja
Funkcija:asistent
Lokacija: 206
Konzultacije:

srijeda 11,30 - 15,30

E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://skola-latinskog.com/petar-uskovic-croata/
Odsjek : ODSJEK ZA KROATOLOGIJU
Godina diplomiranja:2017.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

Životopis

Petar Ušković Croata rođen je u Đakovu 1992. Maturirao je na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Zagrebu. Po završetku srednjoškolskog obrazovanja upisuje studij filozofije i latinskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove (Hrvatskim studijima) Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 2013. ⁄ 2014. na humanističkoj akademiji Vivarium Novum u Rimu studirao je latinsku i grčku književnost te književnost humanizma i renesanse. Magistrirao je latinski jezik i književnost te hrvatski latinitet 2017. godine. Za vrijeme diplomskog studija radio na zamjeni u Osnovnoj školi ‘Ivan Gundulić’ u Zagrebu, gdje predaje latinski jezik. Kao profesor na zamjeni radi u I. gimnaziji u Zagrebu i u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Koautor je prvog hrvatskog izdanja priručnika Latine disco I  i nekoliko prijevoda s latinskog jezika.  Kao zaseban prijevod objavljuje djeloVita et martyrium beati Vladimiri Croatiae regis Pavla Rittera Vitezovića. Održao je nekoliko predavnja na znanstvenim i drugim skupovima (Treća međunarodna kroatološka konferencija Pavao Ritter Vitezović i njegovo doba; Susreti s kalsičarima) te napisao nekoliko znanstevnih radova i prijevoda s područja hrvatskog latiniteta. Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Matice hrvatske, Circulus latinus Zagrabiensis i osnivač Zagrebačke Škole latinskog jezikaDoktorand je na poslijediplomskom doktorskom studiju kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS