O djelatniku
doc. dr. sc. Rona Bušljeta
Zvanje:docent
Konzultacije:

ponedjeljak od 9 - 10 sati

Telefon:245-7626
Telefon kućni:7626
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA EDUKACIJSKE ZNANOSTI I NAOBRAZBU NASTAVNIKA

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođena je 1980. u Slavonskom Brodu. Studirala je povijest na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala 2003. U razdoblju od 2003. do 2007. radi kao profesor povijesti na III. gimnaziji u Zagrebu te je, ujedno, bila mentor studentima na hospitacijama i pripravniku za stručni ispit. Poslijediplomski studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu upisuje 2006. Od 2007. zaposlena je na Hrvatskim studijima kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na znanstvenom projektu Interkulturalna ishodišta pedagoške misli i odgojnog djelovanja u Hrvata. Dodatnu pedagošku edukaciju stječe na Poslijediplomskom studiju pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 2009. do 2011. Znanstveno i stručno se usavršavala na Georg Eckert institutu za međunarodno istraživanje udžbenika (Georg–Eckert–Institut für internationale Schulbuchforschung), Braunschweig, Njemačka (2010 i 2012). Doktorirala je 2012. na temu Recepcija didaktičko-metodičkih inovacija u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima povijesti od 2003. do 2008. godine. 2013. postaje član Međunarodnog savjetodavnog odbora (International Advisory Board) za Međunarodnu konferenciju o obrazovanju i novim tehnologijama učenja (EDULEARN). Sudjelovala je na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu te je objavila članke u domaćim i međunarodnim časopisima. Znanstveni interesi: didaktika, metodika nastave te istraživanje svih aspekata udžbenika.

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS